Словото

Аналогия на зодиакалните знаци с плодното дърво

Според учението на Учителя устройството на човека е образувано и представлява две Божествени плодни дървета. Корените на първото дърво са в Причинния свят, т. е. в огнените знаци, дънерът и стъблото му са в Умствения свят, листата и цветовете – в Духовния свят, а плодовете се раждат в материалния свят. Корените на второто дърво са в земните знаци, т. е. в материалните светове; дънерът, клоните и стъблото са в духовните светове, т. е. във водните знаци; листата и цветовете са в умствените, т. е. във въздушните знаци, а плодовете са в Причинния свят, т. е. в огнените знаци. Следователно част от соковете на храната, която човек придобива в материалния свят по законите на Доброто, е необходимо да бъде изпратена в клоните и стъблото, цветовете и плодовете. А част от благословенията, които човек възприема от Божествените идеи с корените на Духа и душата си в Причинния свят, трябва да изпраща за стеблата и клоните в Умствения свят, за листата и цветовете в Духовния свят и за плодовете в материалния свят. Накратко казано, човек трябва да даде на ума, сърцето и волята част от всичко, което възприема с Духа и душата си от висшите светове. Част от всички блага, които човек приема от материалния свят чрез тялото и волята си, той трябва да изпрати на сърцето, ума, Духа и душата си. Следователно най-важната наука, която човек трябва да знае, е да превръща силите от низшите светове в плодове за по-висшите светове, а от силите и благословенията, които човек получава от по-висшите светове, да създава плодове за по-низшите светове.

Категории