Словото

Ангелските йерархии

1. Йерархична стълба на ангелите – едно органично чиноначалие.

Трябва да бъдем герои, да бъдем по образ и подобие на Бога и тогава всички наши братя, заминали преди милиони и милиарди години, ще се съединят с нас. Според степента на знание и развитие и според службата, която изпълняват, тези същества са наредени в една йерархична стълба, в едно органично чиноначалие, чиито степени са познати под имената:

1. Серафими – Братя на Любовта;

2. Херувими – Братя на хармонията;

3. Престоли – Братя на волята;

4. Господства – Братя на интелигентността и радостта;

5. Сили – Братя на движението и растенето;

6. Власти – Братя на външните форми и изкуствата;

7. Началства – Братя на времето, състоянието и такта;

8. Архангели – Братя на огъня и топлината;

9. Ангели – носители на Живота и растителността, които приготовляват живота.

10. Последният, десети, чин ще заемат напредналите човешки души.

Всички вкупом представляват великият Космичен човек.

Да се съединим с тези братя! Всички заедно ще засвирим и тогава ще чуем Христовия глас: „Елате вие, деца, благословени от Отца моего, и наследете Новото царство, Новото небе и Новата земя на Любовта, които съм приготвил за вас“.

Ние ще отворим умовете си, ще отворим сърцата си, ще отворим душите си, ще отворим духовете си за великото, за възвишеното. Тогава ще дойде Божественият Дух, който ще донесе свобода на човечеството. Кога ще стане това? – В онзи тържествен ден, когато и най-малките тайни на живота ще се разрешат. Тогава вие ще се наречете хора на великата нова култура, която се готви. В тази култура смърт няма да има, тя ще изчезне. Тогава ние ще бъдем свободни, както са свободни нашите напреднали братя, наречени ангели, архангели, херувими, серафими. Тия велики братя са произлезли все от човешката раса, но са живели при по-благоприятни условия, които използвали разумно. Вие не използвахте разумно условията, но днес тия велики братя правят усилия да ви покажат пътя, за да добиете тази свобода, която те имат, щом добиете тази свобода вие ще я дадете и на ония по-малки ваши братя, които я очакват.

И тъй, всички ще работим, докато общата свобода, общата Любов и общата Мъдрост обхванат цялото битие. Тогава всички ще хвалим Бога и ще живеем само в мир и Любов!

Бъдете доволни, че Господ ви е дал ум, че можете да мислите, бъдете доволни, че можете да чувствате, бъдете доволни, че можете да говориите. Ако говорите, хората ще намирате; ако мислите, ангелите ще намирате; ако чувствате, херувимите и серафимите ще намирате. Следователно спрете се сега на новата мисъл – правата мисъл. Правата мисъл ще ви свърже с напредналите същества. Право мислят ангелите. Добрите чувства ще ви свържат с напредналите същества – херувимите и серафимите, които поддържат Божия трон, които поддържат Свещения огън на живота. И после, външната страна на живота – говорът, човешката реч, която е свързана с най-разумните същества, които хиляди и хиляди години преди вас са живели.

Сега, всеки един от вас, нека се запита дълбоко в себе си: своята слава ли търси, или славата Божия; от себе си ли говори, или от Божие име? Някои казват: Мен ми говорят духовете. Не, не трябва духовете да ви говорят. Аз зная един само, който може да ни говори за света, а не мнозина. Когато ви говори един човек, той всъщност не е единица. Той е съставен от милиони, милиарди клетки, които взимат участие в говоренето. Когато той говори, всички тези милиарди клетки съсредоточават своята деятелност да изкажат разумното Слово, да изкажат великата Истина на това същество, което говори. И мозъчните клетки също съсредоточават своята деятелност да изкажат Истината на онзи, когото обичат, и който иска да я чуе. Когато Бог иска да каже своята Истина, всички разумни същества се съединяват като тези клетки, и изказват на човека туй, от което се нуждае.

Вие не знаете какво нещо е материята на дървото. Ангелите са работили с години, за да създадат дървото. За струните от животните архангелите са работили. Като дойдете до металите – серафимите са работили.

„Добрата молитва“ е обща, не само за човечеството, но и за цялата вселена: за всички ангели, арахангели, началства, власти, сили. Само по този начин ще измолим Божието благословение, за да можем да растем и да се развиваме съобразно Неговата воля.

2. Съответствие на ангелските йерархии с органите на човешкото тяло.

„Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие.“ Царството Божие е стремеж на човешката душа, а цел и смисъл на човешкия живот. „Ако се не роди някой изново, не може да види.“ Понеже Новораждането е условие за виждане на Царството Божие, Христос казва, че необходимите елементи за това са вода и Дух. Водата е Божествен елемент, който принадлежи на Херувимите. Техният физически свят е съставен от вода. Следователно, който иска да види Царството Божие, трябва да притежава двата елемента – водата, символ на Живота, физическия свят на Херувимите, и Дух – основа на Божественото Царство. Който иска да влезе в Царството Божие, трябва да бъде във връзка с Ангелите – основа на това царство, и с Херувимите – неговият физически свят. Без тази връзка, т.е. без вода и Дух невъзможно е човек да види Царството Божие.

Христос казва: „Събирайте си богатства и съкровища, които нито молец разяжда, нито ръжда разваля.“ Той има предвид събиране на богатства и съкровища, които обуславят Новораждането. Не прави ли същото и детето, което е в утробата на своята майка? То гълта хранителни сокове от нея, събира богатства, за да си образува органи, необходими за новия живот. След това то се ражда. Който не разбира процеса на раждането, не разбира и процеса на създаването на света и пита защо Бог създаде света по този начин. Защо създаде човека с толкова вътрешни органи? Защо му са нужни мозък, бял дроб, сърце и стомах? Не може ли без тях? Не може. Чрез тези органи човек се свързва с Ангелите, Херувимите и Серафимите, от които черпи Знания за своето повдигане.

1. В староеврейски език Серафимите се наричали Духове на Божия венец.

2. Чрез белия дроб човек се свързва с Херувимите. Ето защо, като дишате, мислете за тези Духове и за тяхната Мъдрост. Значи, Мъдростта се придобива чрез дишането.

3. Чрез сърцето си човек е свързан с друга йерархия, наречена Престоли, т.е. Божествен разум. Биенето на сърцето показва, че сме свързани с тази йерархия. Защо се страхува човек от спиране на сърцето? За да не прекъсне тази връзка. Ако спре сърцето, човек изгубва разума си.

4. Чрез стомаха той е свързан с други йерархии – Същества на благородството (Господства). Ето защо, като се нахрани, човек става по-разположен, по-добър, по-благороден, готов на жертви. Гладен ли е, не можеш да се приближиш до него.

5. От стомаха се отива в черния дроб, чрез който човек се свързва с друга йерархия, наречена Власти или Божествена сила. Разстройството на черния дроб се познава по пожълтяването на очите. Това показва, че има нещо дисхармонично в чувствата на човека. Ако разстройството на черния дроб е голямо, явява се жълтеница. Това показва, че между Божествените власти и човека има някаква дисхармония. Как се лекува жълтеницата? Чрез възстановяване на хармонията между Божествените власти и човека.

6. Чрез жлъчката човек е свързан със Съществата на Доброто (Сили). Прекъсне ли се тази връзка, жлъчката се пука. Следователно, изгубването на Доброто в човека и пукването на жлъчката, това са синоними. Казват за някого, че е много жлъчен. За да се намали жлъчността, трябва да се увеличи Добротата на човека. Когато жлъчката е в нормално състояние, Добротата и Любовта се увеличават. Ако омразата се увеличава, Любовта се намалява. Това е закон, който регулира отношенията между силите. Никой не може да избегне този закон. Каже ли някой, че не иска да бъде добър, той ще бъде лош. Ако не иска да бъде учен, ще бъде невежа. Всеки трябва да се стреми към възвишеното, което може да го предпази от деградиране.

7. След черния дроб се отива в далака, чрез който човек се свързва с друга йерархия – Началствата, наречени Божествена Правда и победа в света. Увеличаването и разстройството на далака показва, че Правдата е нарушена, и човек е в дисхармония с Началствата.

8. Друга йерархия са Арахангелите, Същества на Божията слава. Те ръководят народите. Те имат отношение към бъбреците. Който не слави Господа и не се въодушевява от великото в Природата, не може да бъде във връзка с Архангелите и страда от разстройство в бъбреците.

9. Най-после слизаме до йерархията на Ангелите, които са основа на Живота. За да бъдем във връзка с тях – всички хора – мъже, жени и деца трябва да раждат. Който не може да роди една възвишена мисъл, едно добро желание, не е свързан с Ангелите. Всеки момент трябва да раждате. Който не ражда, сам прекъсва връзката си с Ангелите. Като се върнете по домовете си, нека всеки се запита защо има мозък, бял дроб, сърце, стомах, черен дроб, далак и бъбреци. Така ще си спомните за връзката, която съществува между Възвишения свят и вас. Само така ще разберете, че не сте свободни да мислите, да чувствате и да действате, както искате.

„Ако се не роди някой изново.“ Това значи: ако не се свържете с Възвишените същества – с Ангелите, Херувимите, Серафимите, Началствата, Престолите, не може да се новородите. Новораждането освобождава човека от смъртта, която го ограничава и лишава от условия за придобиване на всички Добродетели. Нека всеки каже в себе си: „Праведният не умира. Никой не може да вземе Добродетелите му, никой не може да вземе душата му.“ Христос казва: „Имам власт да положа душата си, имам власт да я взема.“

3. Легенда за Алгемара (въплътеният ангел).

Едно време, когато Господ  създал света, дошли на земята херувимите и серафимите, и приложили любовта на хората и си заминали назад.  Един от учените и видни ангели, в своите изчисления намерил, че тъй както тези херувими и серафими вложили любовта на земята, тя няма да донесе добри резултати на хората. В съвета на ангелите той написал и прочел една обстойна дисертация върху това, че светът трябва да претърпи една малка корекция. Затова Господ  го пратил като делегат, да дойде в царството на Алгемарите, да се роди в дома на алгемарския цар, като дъщерята Алгемара и по този начин да оправи тази погрешка.

Тази Алгемара била толкова красива, толкова умна, стройна, такъв парфюм излизал от нейното тяло, че била любимка на целия народ, всички само за нея говорили, за нейните коси, вежди, за нейните уши, за нейните пръсти, за всичките ѝ движения, това било разговор в всяка къща, в всеки дом, все за нейната необикновена красота се говорило. Дошло време царската дъщеря да се жени и започнали да се надпреварват кандидати един след друг и всички, както казвате вие, влюбени до уши в нея. Аз употребявам едно ваше изражение, но употребявам го за да ме разберете, а какво искате да кажете с това – не зная. Когато се явил първия кандидат, тя го приела много ласкаво, сервирала му да яде, но след няколко дни му казала: „Ако действително ме обичаш, искам да ми дадеш дясното си око, много го обичам.“ Тя имала страст да изпича тези очи и да опитва тяхната сладост.  За да прояви любовта си към нея, той казал: „Ще извадя не само едното си око, но и двете.“ Изважда той едното си око, дава ѝ го. Тя го изпекла и изяла. След това му казала: „Ако действително любовта ти е силна и другото око ще ми дадеш.“

Вие започнахте да пъшкате. Чакайте! Това е едно предание, легенда. Оставила тя този свой кандидат на страна и започнала в първо време да го забавлява, но като сляп, в последствие оставила своите слугини да се занимават с него. Идва след време втори кандидат. Тя и него приема ласкаво, нагостява го, дава му милувки, целувки и после му казва: „Харесват ми много твоите очи, искам да опитам едното ти око.“ За да докаже любовта си, той изважда едното си око и ѝ го предлага – опекла го и го изяла. Поискала и другото му око. И второто той извадил и останал съвсем сляп.  И така, явявали се година след година ред кандидати и царската дъщеря постъпвала с всичките по същия начин.  Всичките ѝ кандидати оставали слепи.

Питам ви сега: Какво разбирате от тази легенда? Какво е направил ангелът, който дошъл да оправя света. Вие в вашия език употребявате израза, че сърцето е сляпо. Има и друго едно предание, според което казвате, че човек се жени в сляпата събота. Аз не зная отде се е излязла тази сляпа събота. Може ли съботата да бъде сляпа? Когато запитали царската дъщеря защо постъпва така с кандидатите си, тя отговорила следното: „Онзи, който веднъж е видял моя образ не искам друг образ да го замести в душата му. Той през целия си живот трябва да носи само моя образ в душата си, трябва да бъде сляп за всички други образи в света.“

Следователно, когато правдата, истината и святостта се вселят в един човек, те ще извадят очите му. И когато Христос казва, че трябва да се отречем от всичко, Той подразбира, че трябва да забравим другия свят, да живеем само с един образ, защото знаете какво става, като влязат в нас два образа. Когато влязат два образа в сърцето на една жена, знаете какво става. Нека отговорят мъжете. И когато в сърцето на един мъж влязат два образа, пак знаете какво става. Нека отговорят жените. Следователно, Алгемара това знаела и затова тъй разрешила въпроса, като казвала: „Сърцето трябва да бъде сляпо, т.е. първият образ, който е възприет от Бога, само той да остане в душата ви, а за всичко друго да бъдете слепи.“

Та сега онези от вас, на които очите още не са извадени, между тях има караници. Аз познавам де не са извадени очите. Тези, на които царската дъщеря е извадила очите, са доволни от всичко. Дойде при тях някоя  слугиня, пипа ги, те все мислят, че царската дъщеря е при тях.  А онези, на които царската дъщеря не е извадила очите и са останали с отворени очи, в техните домове, в техните фамилии има спорове. И тъй, известни хора в този свят са слепи за злото, а други – не са.

Ако ме попитате, защо царува злото в света, ще ви кажа. Злото царува в света, защото всички тези хора не са ходили при царската дъщеря, не са се влюбили в нея, не знаят какво иска тя от тях и тя не е извадила очите им, но един ден,  когато се явят при нея, тя ще постъпи с тях тъй, както с всичките си кандидати и те ще пожертват за нея очите си.

Това е един разказ само, с който някои искат да дадат лек за хората, но ако вземем този въпрос буквално, ще срещнем много хора в света с извадени очи, без да е подобрен животът им.  Може човек да извади и двете си очи, при все това пак да си остане лош. Тази слепота в окултна смисъл подразбира човешката воля, която е в състояние да направлява ума от едно положение в друго, от едно състояние в друго, т.е. да имаш волята да гледаш само онези неща, които ти принасят добро, а не и онези, които ти принасят зло. Или както казват съвременните хора – да разбираш същността на нещата, тяхната същинска цена, защото на всеки човек, като му дадат една златна монета, разглежда се и като се увери в цената ѝ, туря я в джеба си, а ако я види, че е фалшива, не ѝ обръща внимание.

И тъй, с своята постъпка царската дъщеря искала да каже, че за да се оправи човешкото зрение в права смисъл,  трябва да извади очите на своите кандидати, за да могат, като нейни възлюбени, да гледат през нейните очи. И това е факт: детето преди да се роди, гледа през очите на майка си и тогава добре се разбират.  Момчето гледа през очите на баща си, но щом майката създаде тялото на дъщерята си или на сина си, веднага се явява спор между майката и бащата. Защо? – Защото гледат през четири очи. И сега българите употребяват тази поговорка: „Четири да ти са очите.“ Не зная какво искат да кажат с това – с четири очи да гледаш, четири очи да имаш.  А четири очи трябва да има човек само когато краде; четири очи трябва да има човек само когато лъже, когато прави престъпления. Българите употребяват тази поговорка именно в следния смисъл: за да не пострадват твоите интереси никога, трябва с четири очи да гледаш, да отварят очите си на четири, за да не те излъже, да не те измами някой.

4. Серафимите и херувимите – творци на човешкото сърце и ум.

Забележете следното нещо: разумните сили, които са образували човешкото сърце, седят по-високо от силите, които са образували ума. В това отношение човешкото сърце е образувано от Херувимите и Серафимите – Съществата на Любовта, които седят по-горе, отколкото Ангелите изобщо. Някой път думата „ангел“ се употребява в смисъл на Светло същество, колкото да означи естеството на тия Същества. В този случай под понятието Ангел влизат всички Светли същества, но когато ги разглеждаме по степента на тяхното развитие, Съществата, които са образували сърцето, са от по-висша йерархия от тия, които са образували ума. Обаче в човешкия живот умът заема по-високо място, отколкото сърцето.

Някой път вие се намирате под влиянието на вашето сърце, а някой път – под влиянието на вашия ум. Сърцето, от своя страна, има двояко влияние върху човека: когато сърцето като една сила е прямо свързано с вашата низша душа, има едно влияние, а когато е свързано с Висшите същества, има друго влияние върху вас. Аз наричам първото състояние низходящо, а второто – възходящо. Когато ние действаме като хора, всякога сме егоисти, защото мислим само за себе си. Когато чувствата ни са под влиянието на Херувимите, Серафимите и други Висши същества, ние сме във възходящо състояние. Тогава имаме благородни чувства – да помагаме на бедни, на страдащи. Това състояние не е ваше – тогава вие се намирате под влиянието на някои възвишени, благородни Същества, които ви направляват в Живота.

Като мислите за сърцето, ще се свързвате мислено с Херувимите и Серафимите, а като мислите за ума, ще се свързвате с висшите Същества на Мъдростта. Знаете ли как теософите и окултистите наричат тия същества, които са образували ума? – Те ги наричат „творци или бащи на ума“.

И тъй, когато мислите за сърцето, ще се свързвате с Висшите същества на Любовта, а когато мислите за ума – с Висшите същества на Мъдростта. Това е необходимо за вашето развитие, защото в тия Същества има голяма хармония. Всички стремежи и идеали в тях са еднакви, само че в икономията на Божествения свят те заемат разни длъжности.

Сега, говорът е за човека на Земята; а ако влезнете в Невидимия свят, в духовния свят, за тях най-същественото е мисълта! Ако се покачиш нагоре, стигаш до туй, което наричат „херувими и серафими“. По какво се отличава едно такова същество? Кое е същественото качество за тях? Ще кажете, че те били пламък. То е външната страна. Тия същества знаят как да чувстват. Че херувими и серафими са същества на чувствения свят. Туй, което те чувстват, то е винаги вярно. Те носят чувствата на Любовта. И ако един човек знае във възприятие да носи чувствата на Любовта, той ще бъде един херувим. Ако знае добре да мисли, той ще бъде един ангел. А ако знае как да говори, той ще бъде човек. А пък ако не знае как да говори, ще бъде едно животно. Ако чувстваш добре, херувим и серафим ще бъдеш. Ако мислиш добре, ангел ще бъдеш. Ако говориш добре, човек ще бъдеш.

Ако говориш, хората ще намираш; ако мислиш, ангелите ще намираш; ако чувстваш, херувимите и серафимите ще намираш. Че, те са големи постижения!  Следователно спрете се сега на новата мисъл – правата мисъл. Правата мисъл ще ви свърже с напредналите същества. Право мислят ангелите. Добрите чувства ще ви свържат с напредналите същества – херувимите и серафимите, които поддържат Божия трон, които поддържат Свещения огън на живота. И после, външната страна на живота – говорът, човешката реч, която е свързана с най-разумните същества, които хиляди и хиляди години преди вас са живели.

Категории