Словото

Астрологичен ритъм-програма от Учителя за 7-те дни от седмица

Например каква добродетел научихте днес? Каква добродетел ви се падна за днес? Слушайте сега моите разсъждения. Ще ви дам една програма за работа през цялата седмица:

1.    В понеделник, като ден на Месечината, ще очистите къщите си, ще измажете стаите, ще измиете дъските, ще разтребите всички разхвърляни работи.

2.    Във вторник ще идете да копаете, ще сечете дърва – той е ден на Марс, ден на активна работа. От когото имате да вземате пари, ще ги вземете, а комуто имате да давате, ще ги дадете.

3.    В сряда ще учите.

4.    В четвъртък ще се позанимаете малко със своя характер, как да го облагородите; през този ден ще обиколите и своите приятели.

5.    В петък ще се занимавате малко с Любовта.

6.    В събота ще идете на църква, ще се помолите на Бога, ще разсъждавате за Божествени работи.

7.    И най-после, какво трябва да прави човек в неделя?

Всеки ден обаче трябва да има определени часове за работа. И всичките ви нещастия в живота произтичат от това именно, че сте разменили дните и часовете за работа. Всякога, когато една работа бъде предприета ненавреме, има загуби. Всички работи, в каквото отношение и да са – в наука, в търговия, навсякъде, трябва да стават в точно определеното за тях време. Ако едно дете се роди навреме, ще живее дълъг живот; ако не се роди навреме, ще живее 4-5-10 години и ще умре. Защо умира? – Защото не се е родило навреме. Щом не се роди навреме, връщат го назад. И втори път ако не дойде навреме, пак ще го върнат.

24 декември 1924 г. http://petardanov.com/index.php/topic/980-1924-12-24-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5/

Категории