Словото

Астрологични задачи от Учителя

1.    Като изучавате астрологията, вие ще си обясните защо хората обичат известни плодове или цветя повече от другите. Някои обичат черешите – под чие влияние се намира черешата? Под влиянието на Венера. Затова тя има кръгла форма и червен или розов цвят. Под чие влияние се намира ябълката? Под влиянието на Венера и на Скорпион. Изобщо растенията и плодовете съдържат такъв род енергии, в зависимост от планетите, с които са свързани; планетите пък са свързани със звездите от зодиака. Искате ли да въздействате по някакъв начин върху характера си, вие трябва да употребявате такава храна, която да ви даде съответните енергии; особено силно въздействие оказват плодовете. Също така върху характера на човека влияят и книгите – например ако четете книгите на Виктор Юго, вие се свързвате със Слънцето и Юпитер. При това за всяка възраст човек трябва да чете съответни книги. В бъдеще човек ще употребява храна, съответна на възрастта и на развитието му; всеки ден човек ще употребява храна и според планетите, които действат този ден: в понеделник – една храна, във вторник – друга и т. н. И днес човек се стреми към разнообразие в храната, но между храната, която употребява, и планетата, която в дадения момент действа, няма съответствие.За следния път направете една таблица на плодовете в България и вижте всеки плод към влиянието на коя планета се отнася.

2.    За да придобие добрите влияния на планетие, които не му влияят, човек трябва да дружи с такива хора, които имат тъкмо тия черти в себе си; затова като ученици вие трябва да си образувате малки групи от по 12 души, които се намират под влиянието на 12-те зодии – по този начин взаимно ще си въздействате. Като изучавате астрологията, вие ще придобиете повече светлина в живота си и по-добре ще разбирате себе си и своите ближни. При съзнателна работа върху себе си вие минавате от духовното си детство в духовна възмъжалост, която ще ви даде по-голяма свобода, по-големи възможности, по-големи средства от тия, с които днес разполагате. За да се справите разумно с днешните възможности и средства, вие трябва да се познавате, да не правите грешки, които ще ви струват скъпо.

И казвам: Ако се намерят само 12 души, които да възприемат това учение, светът в 29 години ще се оправи. Как? Ако всеки един от 12 души се наеме всяка година да обръща по един човек към Бога. Тия новообърнатите от своя страна да обърнат други 12 и по такъв начин, в 29 години светът ще се оправи. Последващите, които идват, те ще служат по-малко. Ако се постъпва така прогресивно, тия 12 души значи, в 29 години ще обърнат целия свят към Бога. Това нещо ще стане много лесно, но всеки един ще трябва всяка година да обръща по един човек към Бога. Има проповедници, които са обърнали някои хора към Бога, но не знаят как и до колко са ги обърнали. Да обърнеш един човек към Бога, значи да му предадеш същия импулс, какъвто и ти имаш, или да му предадеш такъв стремеж, такова благородство каквото и ти имаш. Та казвам: сега от целия свят се изискват 12 души, които да го обърнат към Бога в продължение на 29 години.

Допуснете, че имате три житни зрънца. Поставете едното житно зрънце при благоприятни условия, то след няколко години ще се наплоди и ще заеме цялата земя. Другите две зрънца не са били при такива благоприятни условия и не са могли нито да се развият, нито да се размножат. Но това не ви дава право да мислите, че в душата на тези зрънца няма нищо. Напротив, те имат същото, само че непроявено. Спасението на света зависи само от един човек, от всеки вас. Така е и с житното зърно, ако го поставите при най-благоприятни условия и да го държите при тези условия около 12 години, то ще може да нахрани цял свят.

Категории