Словото

Бенджамин Франклин

Бенджамин Франклин (роден на 17 януари 1706 в Бостън – починал на 17 април 1790 г. на 84 г. във Филаделфия) е американски общественик, учен, издател, дипломат и изобретател. Той е убеден вегетарианец и пацифист, един от 56-мата подписали Декларацията за независимост на САЩ. Известен още с просветителската си дейност и с множеството си популярни цитати, както и със своите експерименти, рационализации и нововъведения за бита. Сред изобретенията на Франклин са затворената фурна, медицинския катетър, гръмоотвода, плавниците и може би бифокалните очила и ред други. В навечерието и по време на Американската революция той е главният говорител на британските колонии в споровете с правителството на Великобритания, където прекарва дълго време. Франклин играе важна роля и в осигуряването на помощта на Франция за революцията, в признаването на независимостта на колониите от Великобритания и в създаването на Конституцията на САЩ. Той изиграва значителна роля и за развитието на американската книга. Самоук печатарски работник, благодарение на упорития труд и необикновените способности той си пробива път в живота, ставайки един от най-видните политически дейци и създатели на Съединените американски щати. Неговата „Автобиография“ (1775 г.), останала незавършена, провъзгласява идеала за човека, свободен от робство и притежаващ редица добродетели. През 1728 г. Б. Франклин открива в гр. Филаделфия печатница, а след нея книжарница и първата в Америка обществена библиотека. Той не се стремял да превърне своите предприятия в дейност за лесна печалба и заявявал, че основната му цел е просветителската дейност. Б. Франклин издавал един от първите американски вестници, а в периода от 1732 до 1758 г. издава получилия широка известност сборник „Алманах на бедния Ричард“. Многобройните конкуренти и политическите противници се отнесли към неговото начинание враждебно и той бил принуден да прехвърли делото си на своите ученици и партньори.

Категории