Словото

Божието желание (10 август 1903)

Божието желание (10 август 1903)

Три неща изисква Духът Божий:

първо – да се храним добре,

второ – да живеем добре,

трето – да мислим добре.

Храната е Божието Слово,

Добрият живот – Божията Воля,

Доброто мислене – Божията Любов.

Добре да се храним значи да възприемаме всичко, каквото Бог е отредил за живота ни;

Добре да живееш значи да изпълняваш всичко, каквото Бог е наредил;

Добре да мислиш значи да разглеждаш и да разсъждаваш върху това, което Бог е създал.

10 август 1903 г. Варна

Категории