Словото

Вавилонският Астролаб – календарът на Златната епоха (статия)

В първия прикачен файл е оригиналната статия на Румен Колев в първоначалния й вариант, готвена за списание "8". Вторият прикачен файл е статията в нейния окончателен вариант, одобрена от двете страни. Главният редактор обаче я публикува без снимката на автора с малкия му син, без да го осведоми. Заради това Румен Колев отказва хонорара си. Статията публикувана в списание "8" през август 2010 е същата, като втория прикачен файл, но без снимката. Може да се види и анонсът към нея.

Откритието на Румен Колев е много просто като хрумване, характерно за всяко гениално нещо, но, както при анекдота за Колумбовото яйце, важното е да се сетиш…пръв. При реконструкцията на Астролаба и чрез специална астропрограма авторът открива, че написаният текст датира от 5500 г. пр. Хр. Това е нещо ново за научния свят и консервативните среди в тази област не могат и не искат да приемат това твърдение, макар и базирано единствено и само на матиматически изчисления и съпоставителен анлаиз. Факт е, че до този момент (март, 2013 г.) не е получена никаква обоснована критика вече близо 5 (пет) години след първото представяне на доклада, четен на VІ-тия международен симпозиум на Меламму, проведен в София (MELAMMU VI Symposium of the Assyrian and the Babylonian Intellectual Heritage Project).

Категории