Словото

Великата Окултна Школа и нейните клонове в Слънчевата система

1. Школата на Христа.

Школата основана от Учителя, е създадена по образец на Великата Окултна Школа на Бялото Братство на Слънцето. Там е централната школа на Бялото Братство в Слънчевата система. Нашата школа е клон на тази Школа. И Учителят казва: „Ние сме една школа, едно братство, което има клонове по цялата вселена. Такива школи има по всички планети, които са под прякото ръководство на планетните духове, а школата на Слънцето е под прякото ръководство  на  Христа,  върховният ръководител  и Учител  на  школата на Бялото Братство по цялата вселена. Като казвам, че школата на Учителя е клон от школата на Слънцето, подразбирам, че тя е под прякото ръководство на Христа и е клон от централната ложа на Бялото братство.

2. Планетите – клонове към Бялата школа. 

Защото има на Земята окултни школи, които също принадлежат към Бялото братство, но са под прякото ръководство на планетните духове, които са служители и проводници на Христа. Планетните духове са изразители и носители на един от цветните лъчи, на които се разлага бялата светлина, която е емблема на Христа. Затова всяка школа е оцветена с основен тон и цвят на планетата,  към  която  принадлежи,  оттам  и  мисията  и  задачата  на  всяка  школа.  Всички  те  се взаимно допълват в работата си за развитието на човечеството. Всеки планетен дух е един лъч от Христовия дух, един лъч от бялата светлина, която е емблема на Христа – оттам и задачата и мисията на всяка школа е в зависимост от лъча, от който произхожда.

3. Школите на Дъгата.

Марс  – червен и тона „до”.

Тези същества помагат на развитието на техническия прогрес на човечеството и изучаването на природните сили и впрягането им в работа, в организиране и развитие на човешката воля като инструмент, чрез който човек работи със силите на природата. На тези школи се дължи механическото организиране на света, което е необходимо при  известна  степен  на  човешкото  развитие.  Под  тяхното  ръководство  са  били  великите пълководци в света, които са оставили епоха след себе си.

Меркурий – жълт цвят – тон – „ми“

Те имат за задача да дадат методи за развитие на обективния ум и за изучаване на вътрешната страна на физическия свят. Те изучават скритите качества на всички физически неща – минерали, растения, животни, хора; изучават силите, които действат в тях, изучават още и тяхното лечебно действие. Тук се крие произходът на окултната медицина

Венера  – ясно син, тон „сол”.

Те имат за задача да развият естетичното чувство, затова под тяхното ръководство са се породили всички изкуства, които облагородяват човешкото сърце и изучаването на красотата и хармонията в природата и живота.

Юпитер  – тъмносиния цвят и тона „ла”.

Те работят за развиване на религиозното чувство в човечеството. От техните среди излиза юридическото право, с което  се  полагат  основите  на  една  организирана  правова  държава.  От  тези  школи  излизат импулсите за развиване на по-дълбоката страна на човешката мисъл, от тях излизат импулсите, които поставят високи и възвишени идеали пред човешката душа.

Луната – зелен и тона „фа”.

Тези същества развиват въображението и ясновидството у хората и медиумичност. От тях произтичат всички окултни приказки, които съществуват в света. На тях се дължат безсмъртните литературни произведения на вековете.

Сатурн  – виолетов и тона „си”.

Те са пробудили философската мисъл в човека, те са научили човека да мисли логично и причинно. Те са научили човека да свързва миналото, настоящето и бъдещето в едно цяло и да намира връзка и зависимост между тях. Те са школите, които дават методи за извличане и използване на опитностите на миналото, скрито дълбоко в подсъзнанието и ги прави достояние на самосъзнателния живот. Те са, които създават първичните форми, в които се излива животът в неговото безкрайно разнообразие.

4. Доброжелателни съвети към всички начинаещи и практикуващи астролози.

1.         Хороскоп винаги се прави в присъствие на родения.

2.         Астрологът трябва да бъде максимално безпристрастен.

3.         В астрологията няма добро и зло – всичко действа за изработване на добродетелите у човека.

4.         Астрологията приема човека като душа – мъж и жена са условности.

5.         Астрологията е велика Божествена наука дадена на хората за безкористна работа – „Опознай себе си!“ Използването ѝ за користни цели като контрол и манипулация на индивида, печалба на пари и др. подобни, носи своите последствия и всеки прекрачил тези граници, ще бъде държан под отговорност от управител на кармата – Сатурн.

Изготвил: Иван Атанасов

Категории