Словото

ВЕЛИКДЕНСКИЯТ ПОДАРЪК

ВЕЛИКДЕНСКИЯТ ПОДАРЪК

VI година (1926-1927), Тридесета школна лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя в София на 24.IV.1927 г., неделя (Великден), 6.30 ч. вечерта

Само светлият път на Мъдростта води към Истината!

Размишление

Как най-добре може да се отпразнува един великденски празник? Кой е най-добрият начин за отпразнуване на великденския празник? Колко години има, откак имаме вече лекции?

Отговор: Шест години.

В тия шест години колко важни работи са казани!? Когато подарят някому някоя бисерна огърлица, каква е задачата на огърлицата? – Да се тури на шията. Когато се даде някому пръстен за подарък, каква е задачата на пръстена? – Да се тури на пръста. – На часовника? – Да се тури в джоба, да показва времето. Книга като подарят? Всичко, което човек има, трябва да го тури в действие, в приложение. Сега често се употребява думата вкисване. Чувствата на човека могат да се вкиснат. Мислите могат ли да се вкиснат? – Не могат, само чувствата се вкисват. Сега вие сте млади, с вас могат да се правят по-големи реформи. Ако вие не започнете с реформи и не се свържете с Живата Природа и не вървите според нейните закони, вие ще имате същите резултати, както и старите. Трябва да започнете от тялото си. Например знаете ли какво нещо е набирането на пикочната киселина в човешкия организъм, или какво нещо е тъй нареченото слабо дишане? После, знаете ли на какво се дължи онази вътрешна инертност, онзи мързел у човека? Има един свещен мързел у всички хора – той почти е проникнал навсякъде в организма. Хората го наричат свещена почивка или свещен покой: да няма мъчнотии, да няма страдания – човек иска да е тих и спокоен, да се намира в бездействие.

И тъй, на вас, младите, ще кажа: за да бъдете смели и здрави, трябва да използвате утринния въздух и слънчевите лъчи. Защото утре, като заболее човек, той може да вика десет или двайсет лекари, но положението му няма да се подобри. Ще се минат година, две или три, и той ще изгуби способността да се учи и да бъде сръчен. Болестите разрушават организма. Всички лекари са турени да пазят болестите, но не са успели. Животът на човека трябва да се измени изцяло. Аз забелязвам по вашите лица, по строежа на кръвоносните ви съдове, една неправилност. Не само между вас, но и между всички сегашни поколения забелязвам същата анормалност. Млади хора, на 22 години, а има едно преждевременно остаряване. А това преждевременно остаряване произтича от натрупването на известни киселини и отрови в организма, после – и на набиране на вар. Старият човек умира от прах. Тази вар у човека се втвърдява все повече и повече и образува склерозата: артериите му се втвърдяват, вените, мозъкът му се втвърди и не може да мисли, дробовете му се втвърдят и най-после, като се втвърди целият организъм, той си замине за другия свят. Старите хора казват: „На нас не ни трябва много да мислим.“ Човек, който така казва, той има склероза. „Ама трябва да ядем всичко, каквото намерим.“ – Храната в такъв случай е само един приток за ускоряване на тези болезнени състояния. За да яде човек правилно, в яденето трябва да взема участие целият човек: и умът му, и сърцето му, и волята му, и всяка една отделна клетка на организма – всичко у човека трябва да вземе участие в този процес на храненето.

После, Живата Природа е направила къщата на човека много разумно, тя е турила милиарди прозорци, през които да прониква праната и жизнената енергия, за да се обновява постоянно организмът на човека. Тези прозорци трябва да бъдат винаги чисти и отворени, а не задръстени. Натрупването на прах и нечистотии става не само в кожата, но и във вътрешните органи, чрез набиране на киселини и отрови. И ако във вас няма една такава трезва мисъл, казвам ви: почва туй вътрешно подпушване на клетките, на порите, а оттам идат и всичките болезнени състояния на организма и неразположенията на духа. Та първото нещо сега е: трябва да се отворят порите на тялото ви. А тия пори се отварят чрез водата. Най-първо ще научите магическото свойство на водата. Без вода не може да има никаква култура. Например вие как употребявате водата? Както вашите деди и прадеди? Сега вие, младите, знаете ли по колко вода трябва да употребите на ден? – Трябва да употребявате водата, понеже тя е един добър проводник на магнетизма.

И когато изучавате темпераментите, ще забележите, че у нервните хора кожата започва да става суха. В сухите хора стават бързи изпарения, вследствие на което тази влага на организма изчезва. Има една естествена влага в организма, която е съществена – тя спомага вътре в тялото да не стават силни изпарения. При силните изпарения се ражда този, сухият темперамент: човек става нервен, неспокоен, не може да спи спокойно и не може да мисли спокойно. Затова ще употребявате водата. При това водата, която трябва да остане във вашия организъм, тя трябва да бъде най-чистата вода. Има известни мускули, известни части на тялото, които трябва да бъдат абсолютно чисти. Човек трябва да бъде чист, за да може тази вода да се филтрира. Вътрешната влага трябва постоянно да се филтрира в организма, т.e. това филтриране на водата става в човешкото тяло. Ако туй филтриране става неправилно, тогава всичките нечистотии от храната, която употребявате, проникват в кръвта – или във водно състояние, или в газообразно състояние. Тия газове минават през тъканите и порите на целия организъм, после почват да се сгъстяват и образуват известни втвърдявания. Ето защо е необходима водата, за да изхвърли тия нечистотии.

Сега, за да се освободите от тия мисли, от симптомите на болестите, ще мислите за благотворното влияние на водата в организма. И няма какво да ви разправям за болезнените състояния – аз не обичам да говоря за това, защото в такива случаи тия симптоми на болестите ще се запечатат във вашия ум и вие, където ходите, ще мислите само за болестите. Но казвам сега на вас: през този сезон, от Великден нататък, всяка сутрин обезателно трябва да излизате горе, на Изгрева, и да иждивявате най-малко 1 час или 2 часа в дълбоко дишане, в приемане на вода и в хранене на най-добрите мисли. Ако искате да бъдете здрави и силни, туй ще правите всеки ден; и като се върнете у дома, ще започнете една сериозна работа – ще учите. Но непременно всички ще го направите.

Фиг. 1

Фиг. 2

Учете се да дишате правилно, широко и дълбоко. Гледам: мнозина от вас не дишате правилно. Знаете ли какво значи правилно дишане? Така може да се представи ходът на правилното дишане (Фиг. 1), а ако вие дишате бързо и неравномерно, е така (Фиг. 2).

Уточнение: Учителя диша според чертежа, с тия бързи и къси неправилни люлеения на поетия въздух.

Като ви гледам да дишате така, някой път аз мисля, че миришете нещо, пък после виждам – вие дишате.

Уточнение: Чува се смях.

Трябва да дишате дълбоко, да давате ритмичен ход на въздуха да влиза в дробовете. Сега аз няма да ви препоръчвам разни упражнения за дишане. Например индусите имат известни начини за дишане – за такова дишане европейците на Запад не са готови, защото се образува един силен стимул. Но всеки един от вас може да диша дълбоко. Научете се да бъдете господари, да управлявате своето дишане, да бъде то равномерно и плавно. Някой път ще усетите във вас, като че има нещо да ви противодейства, като речете да дишате. Постепенно туй ще се премахне, докато вие придобиете такова дишане, че да дадете свобода на дробовете си да възприемат толкова въздух, колкото е необходимо. За да бъде дишането пълно, трябва да се отворят всичките ви пори, а това ще стане чрез водата. Затова ви казвам: потребна е водата. Дишането не трябва да става само с дробовете, но и с всичкото ви тяло, с кожата. Ето защо ще се стараете порите ви да бъдат отворени, отпушени. Когато човек диша с дробовете си и през кожата с всяка една клетка, той е здрав човек. И сега, по новите наблюдения в науката (според ирисовата диагноза) се казва, че всички болести започват оттам, че порите на човека са запушени. Може да се случи – в известна област порите да са задръстени, и тогава съответните органи заболяват. С тези нечистотии се подпушват и каналите на гръбначния стълб. Тогава какво ще се случи?

Фиг. 3

Например да кажем, тук, между А и В (Фиг. 3), се намират известни каналчета – С; щом се подпушат тия каналчета в гръбначния стълб, жизнеността на човека се губи. Защото живата енергия, която трябва да освежи организма, тя идва през гръбначния стълб. Мозъкът в гръбначния стълб има това свойство – да поглъща праната, или жизнената енергия, от въздуха, и да я предава на целия организъм. Вие знаете това как става, в естествената история вие сте учили как става преминаването на едно течение в друго в растенията – чрез осмоза, всмукване. По какво се отличава осмозата в Природата? Има един мощен процес, който дава, който твори, и друг процес, който приема тия, външните енергии. Или аз казвам: има известен род енергии, които текат отвън към центъра на всяка една клетка; и други енергии има, които излизат от центъра на клетката навън и там, дето се срещнат тия енергии, се образува тази деятелност на живота. Щом туй вътрешно течение се подпуши, тогава се образуват тия болезнени състояния: нервност, съмнение, подозрение. Най-първо става подпушване на енергиите, после става подпушване на кръвообращението или в артериалната, или във венозната система. В артериите няма достатъчно чиста кръв за храна, във венозната система пък става подпушване изцяло на вените, та нечистотиите, наместо да се изхвърлят навънка, остават вътре в кръвта.

И сега у млади хора, на 25 години, и у тях има голямо натрупване на нечистотии в организма. Това натрупване не е на органическата жива материя, но това са слоеве, мазнини, непотребни полуорганически вещества, които при най-малките условия дават възможност за явяване на разни микроби, които да навлязат в кръвта, и тъй се явяват разни болести. Затуй вие ще се попипате зад ушите – тази пълнота трябва да изчезне. После, гуша нито един от вас не трябва да има. Тази част на костта зад ушите трябва да се вижда, да не е изпълнена с мазнини. Всички трябва да се предадете на един спартански режим. Ама ще работите върху тялото си, за да бъдете здрави и силни. Ако вие като окултни ученици не можете да дадете един образец на света, какво ни струва на нас окултната наука?

В хороскопа на един човек кои са най-благоприятните месеци за неговото лечение? Въобще за лечение кое време е най-благоприятно? – Най-благоприятното време за лечение е сега. Нищо повече! Всеки един ден от април струва 10 милиона лева злато за вас. Или туй, което можете да вземете през тези дни, никъде не можете да го вземете – в никоя друга аптека не се намира. Ами че вие сега вода газите, жадни ходите. Вие сега за един месец от горе можете да наберете толкова енергия, че да станете толкова свежи, жизнерадостни, пълни с идеи, че където ходите, да носите нещо. Където влезете, да ви чакат хората, да кажат: „Този човек носи нещо свежо със себе си.“ Пък вие сега сте скържави. А тази магнетична енергия като че заразява хората – всички искат да бъдат свежи, бодри, здрави. Сега, като стоите, някои ви мислят, че сте някой философ замислен. Какъв ти философ: той се чеше с треска, няма нито пет пари, пък казват – философ бил. Ама ако е философ, той трябва да бъде богат човек. Онзи философ, истинският, той не е хилав. Не всички философи са такива. Ако вземете древните философи, па и някои от сегашните, ако вземете техния образ – отличен строеж имат те! Пък някои от сегашните философи, не се лъжете, това не са философи.

И после, във всички ви трябва да се роди едно желание за работа, за приложение на тия методи. Сега, когато излизате сред Природата, вие седите тъй, отпуснати, вземате едно пасивно положение, и като вървите, пак ходите отпуснато. Така не бива. Трябва да се научите да ходите с будно съзнание. Трябва да приложите сега тия методи. После, съзнанието ви да взема във всичко участие. Ораторът, като говори например, какво прави? – Прави разни движения. Ами че с това той предава нещо от себе си навън. Това е един контакт. Ако е слаб, малодушен, и не прави тези движения, не може да има никакво влияние.

Сега вие искате да бъдете смели, решителни, пък сте хилави, клекави. Ще знаете едно: Природата въобще не обича хилави хора. Знаеш ли защо не ги обича? – Понеже тя е сложила богата трапеза и когато едно нейно дете не обича да се ползва от храната ѝ, тя има за него особено мнение – че то не е от много умните деца. И мнозина сега, такива, като се съберете на едно място, образува се едно натегнато състояние. Че как няма да се образува такова натегнато състояние? Че ако всеки един от вас е такъв един център на жизненост и здраве и има такова богато разположение, то ще се образува едно такова общо течение, един общ подтик, ток между всички. А сега, ако на някого му се покажат неговите болезнени състояния, той изведнъж ще се уплаши. Не, ние ще почнем от здравата страна. Ами разтупването на сърцето – това показва натрупване на млечна и пикочна киселина и още – натрупване на отровни газове. И тогава вътрешната природа на човека, или вътрешният живот на сърцето, казва: „Слушай, вода ти трябва! Трябва да филтрираш тия газове, киселини и отрови“ – и тъй, хубаво те разтърси.

А хората казват: „Сърцебиене има.“ Хм, сърцебиене имате или неспокоен сте, не можете да спите: стани, стопли вода, изпий една чаша, две, три, четири, пет чаши вряла вода, и като се изпотиш, вземи една суха кърпа и направи едно търкане – тъй, хубаво, по цялото тяло: по ръцете нагоре, а по тялото надолу. Тъй, хубаво ще се масажирате, ще се облечете и веднага пак ще изпиете половин или една чаша вряла вода. Може да капнете 10 капки от лимон, за да се възстанови топлината ви. Направете този опит, да видите какво ще бъде вашето състояние. Ще го направите не веднъж, не два пъти, не всеки ден, а най-малко два пъти през седмицата. През този сезон трябва да го правите. Сега е най-добре, през това време. Нали искате да се чистите? По този начин ще се отворят всичките пори на тялото ви, ще се подобри кръвообращението ви и ще дойде едно прииждане на праната във вас.

Това е първото, след туй седнете тихо и спокойно и започнете дишането. Концентрирайте мисълта си нагоре и започнете да приемате тия магнетични течения от пространството. Може изведнъж да нямате успех в опита, но след като постоянствате веднъж, дваж, триж, месец, два, три да дишате и да пиете гореща вода, веднага ще се усетите освежен. И тогава, като идете при окръжаващия свят – да носите нещо от новата енергия. При живеене между сегашните хора хората си предават своите влияния. Човек трябва да излиза навън и да диша чистия въздух. И всякога, когато ви остане празно време, половин час ли било, или един час, използвайте туй време за дишане. Можете ли отнякъде да си вземете най-хубавата вода, да не ви мързи: може да е на 10 километра далече – да не ви мързи, но идете и вземете си 1 килограм и пийте най-хубавата вода. Вие сега, като ходите на Витоша, защо всеки да не носи оттам по една манерка чиста вода? Вие си тръгвате и няма нито един да вземе половин или 1 килограм чиста вода от Витоша. Вие сега, като се връщате, гледам – замахате си тъй ръцете… Не, ще си носите вода оттам. Всеки един може да си вземе един килограм вода. Вие сега ще кажете: „Кой ще я носи?“ Ама да си носиш един килограм вода от Витоша – това е смисъл вече, идея има.

Учениците от Индия правят ред такива упражнения и те са здрави, те се подчиняват постоянно на Природата. Най-първо, вие трябва да усвоите външната Природа. Аз искам всички да усвоите поне отчасти законите ѝ, за да знаете какво да правите. Не да чакате болестта да дойде със своята кавалерия или артилерия – тогава по-мъчно ще бъде. Докато тя е далече, вие трябва да вземете всичките мерки. В света болест не съществува въобще, съществуват само болезнени състояния. Тия болезнени състояния произвеждат органически заболявания в известни органи, които не могат да функционират правилно, и вследствие на това се натрупват излишъци на една отровна материя, която прави пакост. На съвременните хора и на цялото човечество от памтивека задачата е да се освободят от своите натрупвания и нечистотии. И затова са препоръчвали старите чистотата и миенето.

Сега на вас, младите, казвам: ще пиете 4-5 чаши вряла вода, докато се изпотите хубаво. После, трябва да имате една гъба или една кърпа и с топла вода ще се измиете от потта. За да се измиете, не е необходимо да идете на баня – вкъщи, всеки в стаята си може да направи една обтривка на тялото си. Ако вие направите два пъти през седмицата най-малко това упражнение с обтривките, вие ще усетите, че това лято ще придобиете голяма свежест. И за идущата година ще бъдете по-свежи и бодри и по-весели. Туй ще го правите като един наряд. Аз да ви дам този наряд: два пъти през седмицата изчистване на тялото. Ще правите тези обтривки, ако не на цялото тяло, на половината. И след туй ще вземете една суха кърпа и ще изчистите тази влага хубаво. Ще изпиете една чаша топла вода с десет капки от лимон и веднага ще усетите една приятна топлина. Ще се облечете хубаво и ще бъдете разположен да работите. Туй ще го направите за 10 седмици: от 25.IV, понеделник, втория ден на Великден, до 4.VII, понеделник. След 10 седмици ще видим какви резултати ще има. След 10 седмици ще видим каква е разликата между онези, които са изпълнили този наряд, и тези, които не са го направили. Туй ще се прави или сутрин, или вечер. В топлата вода това е хубавото, че няма опасност да се простудите. И ако ви стане студено, няма да се простудите, не се плашете. Там, дето играе топлата вода и има движение, по никой начин човек не може да се простуди. За обтривките може да използвате или топла вода, или слънчева вода, все едно е, но ще избягвате студената вода. Задачата, нарядът, може да се направи или сутрин до 10 часа (и до 12 часа става) – не ви препоръчвам в 2 часа да направите тази баня, тогава са други енергиите във въздуха; или вечер, и то или преди да залезе Слънцето, или преди да си легнете, към 10 часа вечерта. През деня, кой когато има условия за тези фрикции, тогава ще ги прави.

После ще се съберете – вие трябва да излизате там горе, на Изгрева, сутрин, и да си правите там упражненията – гимнастиките. Вие, младите, ще дадете пример – от кого ще чакате? През тия 10 седмици всяка сутрин, след изгрев слънце – едно определено време ще установите – ще се наредите, няма да се чакате, и ще си правите упражненията (гимнастиките) всички заедно. После всеки един от вас отделно може да си прави своите упражнения, които ви дадох. Вдишките ще правите най-малко 1 час – 1иполовина часа, за да можете да наваксате енергия за през зимата. И тогава, за следващата зима да видим какво ще бъде състоянието ви. Помнете едно: никакъв мързел! Сутрин, като ставате, няма да казвате: „Спи ми се.“ Това е леност. Тогава, като изпълните този наряд 10 седмици, като правите тия упражнения, ще се яви едно изтъняване. Именно това е хубавото. Аз искам да изтънеете. Това да не ви плаши. То ще бъде едно изтъняване, едно оформяне на тялото ви, и ще бъдете бодри и здрави. Този наряд ще трае до 4.VII. и след два месеца и половина ще видите цветът на лицето ви какъв ще бъде.

После, друго ще ви дам – духовната страна на упражнението: през тия два месеца и половина за никакви болни хора няма да мислите. Ще мислите, че живеете в един свят, дето няма болни хора, дето няма болести. Тъй ще се стараете да мислите. Болест може да има някъде, но това е само една утайка. И действително, цялата Природа диша живот и свежест – ние нея ще приемаме. Слънцето е пълно с живот, който изпраща на Земята. И не само на Земята. Ако вземете, голямата част от океана диша – и там има складирана енергия на живот. Само в някои области, дето хората живеят, има такива центрове на застояли състояния. И трябва да се избавите от тази застояла енергия или от това състояние на застоялост. Например, ако вземете тия упражнения да ги правите правилно, както ви казах, те ще ви помогнат да се избавите от туй състояние и да пречистите тялото си. Ще правите тези упражнения, докато това стане във вас един навик, ако не… Разбрахте сега, нали? Какво разбрахте за задачата?

Уточнение: С. накъсо повтори задачата.

Непременно човек трябва да има разположение на духа, за да стане обмяната между него и живите същества наоколо правилно. Как се познава например здравето? Като се срещнат двама здрави хора, става правилна обмяна на живите вещества. И такива хора веднага се сприятеляват. Човек, който обича, той е здрав човек. И щом дойде едно състояние, че не можете да обичате, ще знаете – това е едно болезнено състояние, макар че още не е органическа болест. У човека постоянно трябва да има едно разширение. За да обичаш, трябва да има разширение на душата. Разбирам да обичате не специфично едного, но всичко живо – като го погледнете, да ви е приятно. Може да е тревичка, мушичка, цветенце, листче, някое животно, някой кон – като го видите, да го обикнете като едно живо същество. Някоя птичка било, хвръкне покрай вас – всичко туй да произведе във вас едно приятно впечатление, едно чувство на обич. Птичката може да си замине, но тази обич, която сте изпратили към нея, тя я ползва, станало е вече една обмяна. И животните познават обичта. Трябва да се образува една обмяна на обич и с тях.

Сега разбрахте: тия двата месеца нито един от вас няма да търси да го обичат. Свещено правило е това, ще го пазите! Никой няма да търси да го обичат, но всеки ще търси да обича и като обича, да се радва, че е проявил нещо. Няма да правите въпрос за другите. Туй е хубавото и мощното. Всеки може да го направи. Всеки може да обича. Ама че аз, като ида да посрещна Слънцето, няма да си затворя очите, да чакам Слънцето да ме гледа – не, ще си отворя очите, аз първо да го видя. Аз като си държа отворени очите, това показва, че обичам Слънцето. Пък ако моите очи са затворени, трябва да си съставя понятие, че Слънцето ме гледа – чакам значи то да ме обича. Вие сега казвате: „Няма кой да ни обича.“ Аз казвам: вие сте от ония хора, които не обичат. Такова правило в Природата няма. Законът е такъв, Господ казва: „Да възлюбиш!“ – Стани положителен. И всички хора, които обичат, са положителни във възходяща степен. Да любиш – значи да бъдеш като Бога. Законът на Любовта е такъв: като Бога ще бъдеш! Бог взема инициатива във всичко. Трябва да искаш в света да възлюбиш Бога и да ти вървят всичките работи. Тогава непременно ще употребиш същите качества както Бога. Ще се стремиш да обичаш и да си доволен, че проявяваш туй свещено правило. Туй е едно свещено правило на човека – да обича. Туй е първото правило. Няма по-хубаво правило от това, да обичаш. Или вие казвате: „Обичам, пък той не ме обича.“

Реплика на О.С.: Една мишка!

И тя е влязла отвънка в Школата. Сега тези са елементарните правила, които ще приложите. Ще направим първия опит с вас. Ще пристъпим към него с вас. Туй е достатъчно сега. Тогава онези от вас, които се занимавате с астрология, направете един хороскоп на днешния ден, да видим какъв ще бъде резултатът, колцина ще направите опита. Времето е ясно, има ли облаци? Да излезе един да види какво е времето и небето.

Реплика на О.С. и Г.Р.: Няколко облака има на небето и малко ветровито е.

Това е хубаво, значи с ума трябва да работите. Сега ще направите хороскопа на тази лекция. 24.IV.1927 г., неделя вечерта, по моя часовник – 7.21 ч. Вие ще си направите изчисленията. Сега разбрахте.

Реплика на П.Т.: Хубав подарък ни дадохте. Благодарим.

Подарък за Великден. Ще го приложите. Като влезете в света, да се отличавате и да имате един метод, с който веднага да можете да помагате комуто и да е. Една ваша опитност ще бъде това, която ще можете да употребите навсякъде, за вашите приятели.

Станете тогава да направим едно упражнение за дишане.

1. Ръцете отдолу, напред, нагоре в кръг – вдишване; след това надолу отстрани – издишване (3 пъти).

2. Изнасяне на десния крак напред, същото – с клякане при издишването (3 пъти). Същото – с изнасяне на левия крак напред (3 пъти).

3. Сега ще направим дишането с думата вдихание, с мелодия (3 пъти).

Сега ви поздравявам с тия упражнения и утре пак ще се видим на екскурзията.

Уточнение: От всички страни се чуват гласове: „Благодарим, благодарим.“

Само светлият път на Мъдростта води към Истината!

7.30 ч. вечерта

Категории