Словото

Венера в частите и Цялото

„Кой е най-красивият момент през 24-те часа на денонощието? Най-красивият момент е изгряването и залязването на Слънцето. Втори красив момент е изгряването и залязването на Венера. Трети красив момент е изгряването и залязването на Сириус. Това са трите най-важни момента в живота на човека. Слънцето представя Божественият живот, който постоянно изгрява в човешката душа. Венера представя Божествената Любов, която търси път да проникне в човешкото сърце. Сириус символизира Божията Мъдрост.“ (Учителя)

„Първата проява на Бога, която знаем, е Любовта. Бог е Любов. От звездите, от Слънцето, от плодовете иде Божията Любов. Любовта е зад въздуха, зад водата, зад крушите, зад ябълките, зад хляба. И затова всяка форма, която срещаме, нека да ни бъде като съединителна връзка, чрез която да се свържем с онова, което е зад нея, а именно – с Любовта на Бога. Засегнал съм Любовта от всички страни. Тя е всепроницающа и е велика среда, в която сме потопени. И в най-дребните същества, и в атомите, и в силите – навсякъде се вижда нейното влияние в една или в друга форма. Виждам чешма и в нея откривам Любовта. Онзи човек, като я съграждал, е мислил доброто на хората. Виждам един извор и това го наричам Любов. Някое разумно същество го е пуснало към нас. Виждам, че изгрява Слънцето и намирам, че това е Любов, понеже някое Висше същество издига нагоре нашето светило. Това е Любовта, която стои зад Слънцето. Виждам дървото как расте – Любовта е там, която го кара да израства. В малките неща Любовта е силна. Навсякъде виждам какъв промисъл има – зад всички неща да стои Божията Любов. Човек издържа страданията заради Любовта. За тази Любов, която Бог има към Христос, Той издържа страданието. Значи страданията не са по-силни от Любовта. Казва Христос: „Докрай ги възлюбих.“ И на друго място: „Не се моля за света, а за тези, които ми даде, и за тези, които чрез тях ще повярват.“ Един мъченик го режат на късове и той издържа чрез Божията Любов. Любовта е над смъртта.

В Братството трябва да се образува група поне от дванадесет души, които да разбират Любовта и да бъдат нейни проводници. Любовта е светлината на Живота. Живот без Любов е безсмислен.“ („Великата среда“, I том на „Акордиране на човешката душа“)

„Любовта действа като принцип в духа, като чувство в душата, като сила в ума и като стремеж в сърцето.“

Можем да надникнем в света на Венера само с чистота и святост! Да пристъпим в нейния храм със свещено чувство, защото е храм на Божествената Любов.

Принципът на Венера в частите и Цялото е един и същ, макар и лицата ѝ да са многобройни – те са различни форми, обединени под един общ знаменател. Влиянието на Венера в Цялото е свързано с Реалността, с непреходното – Любовта в Божествения, духовния и човешкия свят. Венера в частите работи според тяхното ниво на съзнание, но винаги малко или много приземява непреходното в ограничения свят на формите. Венера в частите работи за изграждане на устойчиви връзки, подчинени на законите на небесната хармония, съчетава съществата в името на движещия космичен принцип – Любовта. Тук Венера спомага за оформяне на личната ценностна система, естетическото чувство, усетът за красота, хармония, пропорция, както и отношението към модата, изкуството, материалните блага и парите като външно средство за обмен.

В приложената по-долу схема всеки може да намери влиянието на Венера в себе си като част от нейното целокупно влияние. Първата възможна диференциация е дали Венера е утринна или вечерна звезда на небето. Втората диференциация е свързана с нейното движение – директно или ретроградно, третата – дали тя е в мъжки или женски знаци, четвъртата – дали тя е в кардинални, неподвижни или подвижни знаци и да спрем с петата диференциация, свързана със стихиите. Ако продължим подразделянето и по-нататък, можем да включим влиянието на деканати, терми, додекатемории, градуси и домове, за да получим многомилиардното възможно положение на Венера във всяко едно същество. Всеки човек има уникално и неповторимо влияние на Венера в своя хороскоп, в своето съзнание и в своя живот и както животът на всяка част от Цялото е проекция на целокупния живот, така и уникалното влияние на Венера е проекция на глобалното венерино влияние в живота.

– Венера в хороскопа – 1

– Венера Вечерница и Венера Зорница – 1 х 2 = 2

– Венера директна или Венера ретроградна – 2 х 2 = 4

– Венера в мъжки знаци и Венера в женски знаци – 4 х 2 = 8

– Венера в качества (кардинална, неподвижна и подвижна) – 8 х 3 = 24

– Венера в стихии (огън, земя, въздух и вода) – 24 х 2 = 48

– Венера в домове – 48 х 12 = 576

– Венера в деканати, терми, додекатемории, градуси, домове, 5-те точки на Венера

1.    Глиф – значение. Във всеки глиф е кодирана и запечатана цялата информация за планета или знак в графичен вид. Глифът на Венера се състои от кръг, който символизира Божественото начало, и кръст, символизиращ материята и човешкото. В глифа на Венера кръгът стои над кръста – Божественото е взело превес над човешкото – водеща роля има Божественото Начало. Среща се и интерпретация, тълкуваща глифа като огледалото на Венера.

2.    Есенциални (в Зодиака) и акцидентални (по осите) достойнства на Венера. Венера в контекста на Оста на Птолемей.

Есенциални: 1. Везни (трон), 2. Телец (трон), 3. Риби (екзалтация), 4. Близнаци (родство), 5. Водолей (родство), 6. Козирог (родство), 7 Рак (вражда), 9. Лъв (вражда), 10. Стрелец (вражда), 10. Дева (падение), 11. Скорпион (заточение), 12. Овен (заточение). Венера никъде няма позиция перигрин.

Акцидентални: 1. Асцендент (Asc), Горeн Меридиан (МC), Десцендент (Dsc), Долeн Меридиан (Dsc).

Най-щастлив женски хороскоп – нощно раждане и видима Венера в изгряващия знак.

3.    Качества и хора, свързани с Венера:

Венера има отношение към темите:

любов, брак, връзки, съдружия (сдружавания), красота, хармония, равновесие и баланс, пари и движима собственост, лична ценностна система и лични доходи, мир и спокойствие, наслада, лекота.

– при силно поставена Венера:

щастие, хармония, изкуство, популярност, любовни връзки, благоденствие, удоволствия, красота, изящество, финес, добра обхода, дипломатичност, лукс;

млади жени, по-малката сестра, манекени, красиви хора, хора на изкуството, съдии, помирители, дипломати, естети, любовници, бижутери, търговци на всичко луксозно, работещите в агенции за запознанства;

– при слабо поставена Венера:

същото, но в малък размер и то – като изходна точка на разочарования и нещастиия

бохеми, куртизанки, хора на необузданите наслаждения.

4.    Какво означава Венерин тип?

Венериният тип има силна Венера. Условия за силно проявен Венерин тип:

– Алмутен Венера (Венера е Управител на хороскопа);

– Венера на Асцендента (или в изгряващия знак);

– Асцендент Везни или Телец;

– Слънце в съвпад с Венера;

– Слънце и (или) стелиум в Телец или във Везни;

– Стелиум във втори и (или) в седми дом;

– Венера в дръжката на кошница или прашка (по фигурите на Джонс);

– Силно аспектирана Венера с мажорни и образуващи се аспекти;

– Венера в хайс – нощна в нощно раждане, западна, в женски знак, в дом, който вижда изгряващия знак, видима Венера;

– Венера във фаза (най-силна е при първата си поява – morning first), в терма на Венера, в деканат на Венера, в додекатемория на Везни или Телец;

– много опозиции (опозицията е венерин аспект).

Венера е силна, когато е Афродита – западна, в нощно раждане.

Примери:

– Анджелина Джоли – Венера на Асц., три опозиции;

– Петя Дубарова – Стелиум в Телец – Венера, Меркурий и Слънце, 4 опозиции;

– Чарлз Чаплин – силна Венера на трон в Телец и в 7 дом, ретроградна Вечерница, и много опозиции, стелиум в 7 дом;

– Пабло Пикасо – Венера на трон във Везни, много опозиции;

– Салвадор Дали – Венера на трон в Телец и стелиум в Телец; две опозиции;

– Бриджит Бардо – Стелиум във Везни и три опозиции;

– Мерилин Монро – Венера на Горния Меридиан и две опозиции в 1-7 дом – публика и взаимоотношения;

– Петър Ганев – Венера е Управител на Асцендента, в екзалтация, две опозиции;

– Пролетина Джонс – Стелиум във Везни, Венера в мидпойнта на хороскопа.

От Учителя за Венерин тип

„Венериният тип е човек, който има и добра, и лоша страна. Венерините типове са хора на любовта. Всичките романи са написани все за Венерините типове. Авторът ще намери някой венерин тип и ще напише романа. Без него роман не може да се пише. В този роман ще има припадъци, сълзи, ще има какво ли не. Знаете, чели сте колко хубави са романите. Някой път отлични са за четене. Много добре развиват своите теми, но само с венерин тип не става.“

„Моцарт е венерин тип. Неговата музика е весела – венерин тип, или – човек на Любовта.“

„Сега xe "Астрологиÿ, астрономиÿ"астролозите разправят, че тия хора, които са под влиянието на Венера, всякога се отличават с това, че са горещи, у тях има отлично кръвообращение. Те на всяка стъпка все за любов говорят. Ще ги видиш в разни афери, инциденти, навсякъде. Те и през прозореца излизат, и през вратата излизат, и през най-малката дупка може да влязат и да излязат. Когато Венера заговори, за нея няма препятствие. Разбира се, Венера си има и своите добри влияния. Когато тя се влюбила в xe "Слънце"Слънцето, придобила от него добри качества. Венера има за xe "Семейство"баща Юпитер и го почита. Тогава тя упражнява отлично влияние върху xe "Човек"човека. Но по някой път куртизанка е тя – когато е свързана със Сатурн, пък има xe "Приÿтел, приÿтелство"приятелство с Марс, че и с Меркурий, тогава се дигат много скандали, и все от любов. Разбира се, за в бъдеще науката трябва да анализира кръвта на влюбените хора. Кръвта във венерините типове се различава от кръвта на хората от слънчевия тип. Устройството на организма във венерините типове е различно от формите на слънчевите типове. Изобщо всичките типове се различават по своите геометрични форми. Венерините типове обръщат внимание на външната xe "Култура"култура – на красивите шапки, изпъстрени с пера на птици, и на други такива неща. Като обича външното и като се стреми към красивото в Природата, Венера създава xe "Облекло, дреха"модата – там все тя се разпорежда. Венера, като види някое голо дете, казва: „Ще облечете туй дете.“

„Някой венерин тип за Любовта само, за обичта мисли, за една усмивка, за едно хубаво писъмце, да се каже туй, което не е.“

„Влиянието на Венера ще те направи мекичък, благичък.“

„Заякът е един венерин тип. Големите уши са изобилие на любов, на заешка любов, колкото искаш. По любов заекът и магарето си мязат. Само че магарето не е венерин тип, заекът е венерин тип. Достойнство има в магарето. Магарето е авторитет за чистата вода, по-добър професор няма. Ако искаш да знаеш къде има хубава вода, питай магарето. Ако искаш да знаеш къде има хубаво зеле и черен боб, питай заека. Ако искаш да знаеш къде има узряло грозде, питай осите. Тя намира най-хубавото грозде, специалист е за хубавото грозде. Магарето е за водата, заекът – за черния боб.“

5.              Астрономични факти

Венера прави една обиколка около Слънцето за 224,7 земни дни.

Хелиакален цикъл: 584 дни, период: 8 г. без 2 дни.

Видима е 9 месеца като Зорница и 9 месеца като Вечерница, невидима е: 1. преди вечерна поява: 1 мес. или 1 мес. и 15 дни или 2 мес., 2. преди утринна поява: 0 дни или 3 дни или 7 дни или 14 дни.

Яркост – 1. минимална яркост при първа утринна поява и последна вечерна поява (-3,9), 2. максимална яркост при елонгация (-4,6)

От всички планети в Слънчевата система Венера има най-малък орбитален ексцентрицитет, равен на 0,7% , т.е. нейната орбита е почти идеално кръгла.

Формата на Венера е почти идеална сфера!

Най-голямата ѝ елонгация е 47,8° и може да се наблюдава 70 дни преди и след долния ѝ съвпад със Слънцето — в този момент половината от диска на Венера е видим.

Венерината орбита се отклонява до 8 градуса на север и на юг от еклиптиката, а при 8 градуса между Венера и Слънцето, Венера става видима. Това означава, че при съвпад на Слънце и Венера в такъв момент, Венера може да е видима! Южното отклонение на всяка планета от еклиптиката засяга сърдечния живот, а северното – умствения.

Венера се върти от изток на запад, вместо от запад на изток, както повечето планети. Фактът за това не е бил известен до 1964 г. Изгревът на Венера е от запад!!!

Венера е винаги обърната с една и съща страна към Земята, когато двете планети се намират възможно най-близко по техните орбити.

Венера има два основни „континента“   Ishtar Terra („Земя на Ищар“) в северното ѝ полукълбо и по-големият континент Aphrodite Terra („Земя на Афродита) – в южното полукълбо.

В редки случаи Венера може да се види непосредствено преди изгрев и непосредствено след залез в рамките на един ден. Това е възможно, когато планетата е максимално отдалечена от еклиптиката и същевременно е възможно най-близко до Земята. При това положение в едно от земните полукълба (или Северното или Южното) тя ще може се наблюдава два пъти в рамките на един ден. За последен път в Северното полукълбо това се е случвало на 29 март 2009 г., а за последен път в Южното полукълбо — на 19 август 1999 г. Събитието се повтаря с период от 8 години.

Венера е второто най-близко небесно тяло до Земята след Луната. Венера е първата най-близка планета до Земята.

Венера е най-ярката „звезда“ на небето. Венера е 12 пъти по-ярка от най-ярката звезда на небето – Сириус.

Венера няма нито един спътник. (А тя е идеалният спътник в живота).

Денонощието на Венера е по-голямо от годината ѝ!!!

„Тъй като Венера се намира между Слънцето и Земята, то, подобно на Луната, от нашата планета могат да се наблюдават различните ѝ фази. Точно наблюдаването на различните фази на Венера от Галилей, който създал първия телескоп, убедило големия учен в правилността на теорията на Коперник.“ („Големият Атлас на Вселената“ – Леополдо Бенакио)

И пак от там, четем: „Венера е забулена с плътна атмосфера, която се състои от над 96% въглероден диоксид, който е непроницаем за видимата светлина. Затова не е възможно да се наблюдава повърхността ѝ с телескоп. За да се изучи нейната повърхност, беше необходимо да се изпратят там сонди и да се направи триизмерна реконструкция на радарните сигнали, изпращани от специален спътник в орбита около Венера.“ Това е ясно, но много сухо, а „преводът“ може да изглежда например така: Женският принцип е забулен с плътен воал, който се състои от над 96% естествена нежна тъкан, непроницаема за любопитните човешки погледи. Затова на истинската жена не е възможно да се зърне кожата, камо ли да се наблюдава, а пък да се изследва с микроскоп или да се пипне, е почти невъзможно. За да се изучи донякъде женският принцип, поне външно, беше необходимо да се изпратят до жената красиво облечени същества, които да ѝ предложат изкушаващи лакомства. Нейната реакция и излъчените в пространството емоции се улавят и анализират от професионален психолог, който се движи в орбита около нея като неин евентуален кандидат за съпруг.

През 2008 г. Румен К. Колев, астролог, преводач и изследовател на древните астрологични източници, установява необичайно голямо закъсняване в появяването на Венера на небето от около 40 дни, което съвпадна с наддигащото се цунами на световната икономическа криза, заляла всичко и всички. Венера управлява парите и материалните блага така, както управлява Телеца и необичайното поведение на Венера на небето предопределя по същото време и аналогични събития на земята според втория херметичен принцип на съответствието.

6.   Древните за Венера

В древността Венера е била известна с няколко имена в зависимост от това дали е Зорница, Вечерница или невидима.

– Венера Зорница – Ищар на Акад, Атина Палада – вестител за война, бизнес, любов в по-млада възраст, мъжественост, вярност, лоялност, съзвездия на достойнство – Лъв (и Везни);

– Венера Вечерница – Ищар на Урук, Афродита – показател за любов, приятелство, разбирателство, плодовитост, изкуство, любов в по-късна възраст, женственост, нестабилност, кокетство, съзвездия на достойнство – Телец (и Риби);

– Венера невидима – Ишхара, Персефона – предвещава магия, болести и лечение, изкупление, жертва и саможертва, сексуална любов, съзвездия Скорпион и Плеяди.

Венера е сигнификатор за брак;

Венера е от сектата на Луната заедно с Марс. В дневната секта на Слънцето са Сатурн и Юпитер;

Венера е нощна (женска) планета и е в Хайс, когато е западна (Афродита), в нощно раждане и в нощен знак. Например: Венера в Риби, Асц. Стрелец, Слънце във Водолей;

Венера е най-хубава и най-красива, когато е западна – Афродита – когато е цялата „в сажди” от Слънцето, но то я гледа от горе;

Венера в дневна карта (дневно раждане) и над хоризонта е затормозена, всички венерини качества ще бъдат подтиснати. В женска карта такава позиция ще носи аморалност, похотливост или жената не ще може да се изяви като истинска жена, да изяви женствеността си, показва и проблеми със семейството си. В мъжка карта подобно положение на Венера ще даде един по-женски типаж, по-чувствителен и емоционален, а и сексуалността му ще е по-развита.

Венера в нощна карта (нощно раждане) и когато е под хоризонта, жената ще е по-женствена – в пълния смисъл „жена”, ще е обгрижвана и гледана, а в мъжка карта ще покаже мъж, който силно се интересува от жените.

Точка на брака:

Валенс:

дневно раждане: Асцендент + Венера – Юпитер

нощно раждане: Асцендент + Юпитер – Венера

Доротей:

в мъжки хороскоп, при дневно раждане и при дълготрайна връзка: Асцендент + Венера – Сатурн

в женски хороскоп и при дневно раждане: Асцендент + Сатурн – Венера

Хермес:

в мъжки хороскоп и при дневно раждане: Асцендент + Венера – Сатурн

в женски хороскоп и при дневно раждане: Асцендент + Сатурн – Венера

7. Хелиакални фази на Венера. Таблицата с 4-те фази в дни. 4 фази  х 5 малки цикъла =  20 типа хора.

Източна Венера – ЗОРНИЦА – войнствена, завладяваща, активна;

Западна Венера – ВЕЧЕРНИЦА – спокойна, омиротворяващя, етична;

ПЪРВА ФАЗАРетроградна източна Венера – 20 – 21 дни – агресивна, демонстративна, неустойчива, чувствителна;

ВТОРА ФАЗАДиректна източна Венера – 266 дни – подвижна, атрактивна,активна, провокативна, ярки и дълбоки чувства;

ТРЕТА ФАЗАДиректна западна Венера – 272 дни – адекватна, устойчива, вярна, предпазлива, състрадателна;

ЧЕТВЪРТА ФАЗАРетроградна западна Венера – 20 – 21 дни – тревожна, сантиментална, ранима, живее със спомените, трудно се възстановява след раздяла.

Ретроградно движение на Венера – значение. Видимост и невидимост на Венера – значение.

От Румен Колев: „Изчезването на звезда или планета в лъчите на Слънцето се е смятало за смъртта на звздата. В този период на невидимост, тя е слаба и влиянията ѝ са не са нормални. Всяка невидима планета в един хороскоп значи порок, проблем или някакво изкълчване във влиянието ѝ. Как ще се прояви невидимата планета зависи от това дали хороскпът е дневен или нощен, мъжки или женски и в кой дом, знак и терма е планетата.

Невидимата Венра в мъжка карта  честа дава прекалена обич към жените и големи проблеми от тях. През деня често води до безпаричие и липса на доходоносно занятие. При жена това става обич към парите – особено, ако е в терма на Юпитер или Венера. В терма на Сатурн дава особено големи проблеми в любовта. Ако Марс е невидим заедно с Венера, това е показател и за трудно обуздаем сексуален нагон, комбиниран със сребролюбие и може да доведе даже до използването на противоположния пол за материална полза.“

Пасаж на Венера. Случва се при преминаване на Венера пред диска на Слънцето (т. нар. долен съвпад) – Венера минава през своя възел и в този момент пресича еклиптиката, т.е. – лежи на еклиптиката.

Венерини възли – пресечница на венерината орбита с еклиптиката. Къде са венерините възли? – Северен възел – 16°40' Близнаци, Южен възел – 16°40' Стрелец. Цикъл на венерините възли – между 40 000 и 60 000 г. Счита се, че ако някоя планета в съвпад с венерините възли, все едно е в слаб съвпад с Венера. Ако се случи Слънцето и Венера да са едновременно в тези градуси и Венера да е ретроградна, може да се наблюдава от земята т.нар. „пасаж“ на Венера. Последният пасаж на Венера е наблюдаван на 06.06.2012 г. „Планетните възли се преоткриват от астролога Грант Леви през 40-те години на миналия век. Леви извършва обширно математическо проучване на валидността на планетните възли през 30-те години на ХХ век. Грант Леви и Карл Пейн Тоби използват теорията за планетните възли в своите астрологични консултации, проучвания и статии в началото на 40-те години, стигайки до заключението, че тези възли се явяват важен аспект в наталните карти на някои хора.“ Позиция на северния възел на:

            Mercury          18° Taurus 20'
            Venus              16° Gemini 40'
            Mars               19° Taurus 33'
            Jupiter             10° Cancer 29'
            Saturn            23° Cancer 38'
            Uranus            13° Gemini 59'
            Neptune          11° Leo 47'
            Pluto               20° Cancer 17'

10. Номерологични и други съответствия:

Ден от седмицата – петък – шестият ден;

Големият пръст на ръката – палецът;

Цветове – розов и светлосин;

Число – 6. В шестия ден е създаден човекът;

Тон – ла;

Плодове, зеленчуци и храни – жито, череши, вишни, ябълки, сини сливи, смокини, ягоди, малини, дини, грах, сусам, мащерка;

Форми – кръгли, изящни, извити, магнетични, фини криви линии;

Глас – алт;

Метал – мед;

Органи и части от тялото – врат, гърло, сливици, ларинкс, носоглътка, кръст, бъбреци, венозна кръв , вени

Човекът на Леонардо е Пентаграм – човекът в движение – човек, който обработва в себе си всички добродетели. Пентаграм на Венера. Малък и голям цикъл на Венера. Златното сечение в Пентаграма и редицата на Фибоначи. Приложение на златното сечение навсякъде в природата и в изкуството на Ренесанса и Барока.

В думата ВЕНЕРА два пъти се повтаря гласната буква „Е“ и един път „А“, започва с буквата „В“ – това напомня на ЕВА – първия женски принцип. „Е“ е първата гласна на знаците, управлявани от Венера – Везни и Телец, както и на Седми дом – домът на Венера.

 

Задачи:

Задача 1: Колко градуса е ъгълът между изгрева на Слънцето на лятното и зимното слънцестоене при чист хоризонт като се има пред вид, че целият хоризонт е 360 градуса?

Задача 2: Какво е общото и различното между знаците от една стихия?

Задача 3: Какво е общото и какво е различното между следните положения: 1. Венера на Асцендента, 2. Венера в съвпад (горен и долен) със Слънцето, 3. Асцендент Везни, 4. Слънце и стелиум във Везни?

 

                        ЗА ЛЮБОВТА

         Любовта е птица волна – тя лети свободна!

         С крила разперени ме вдига,

         отнася ме без окото ѝ да мига

         в светове високи и  прекрасни –

         там сме всички чисти и преясни.

         Любовта е извор пълноводен – той идва в нас проводен

         от мислите на Бога светли, святи, жертвени,

         облечени в ефирни очертания женствени,

         те намират форми красиви и изящни,

         хармонични линии в цветове менящи.

         Въображението рисува свят възторжен и нетлен,

         ръката плъзга се нагоре, омагьосана във плен

         да хване този нежен, розов полъх жив!

         Ще се очуди дори и митичния Сизиф,

         оковал смъртта във веригите вековни,

         умело впрегнал този змей отровни,

         за да живее Любовта във всякое сърце,

         живот да влива на всяко малко езерце –

         в него се оглежда възвишения свят небесен,

         възпят от Любовта с величествена песен.

         Пламенно да литнем в този свят чудесен!

         Да запеем със Везните в омагьосаната есен!

         Да ядем с Телците топъл хляб без плесен!

         Водата ми нашепва колко пак съм лесен –

         търпелив Сатурн ме чака в коридора тесен!

         С Венера май ще си остана винаги отнесен…

        

         ВЕНЕРА

 

         Видях как шествието продължава

         и как Венера всички нажежава –

         с усмивка, чар и магнетизъм

         Вселената залива с оптимизъм!

         Как искам с нейните очи да виждам,

         чувствата планетни да предвиждам!

         Венера въплъщава Любовта велика,

         със всеки може да е лика и прилика!

         В аспекти сложни дипломатично се огъва,

         но едва ли главоломно ще се спъва,

         когато е във радост под ъгъл хармоничен –

         букет-симфония ви връчва много личен!

         Тя е музата на всяко творческо излияние,

         в небосклона и във нас блести в сияние!

         Лицата ѝ са многобройни, пъстри, многолики,

         всички те са цветни, грациозни и велики!

         Тя може да е кротка, семпла, мълчалива,

         но дори и да изглежда някакси свенлива,

         чарът неин е секретно вселенски патентован,

         завинаги останал атрибут венерин обетован!

         Тъй че – пак към нея ще гледаме с надежда блага,

         вечно да ни стопля сърчицата с нежност млада!

         Ще носим нейните послания с въздишки нежни,

         ще укротяваме зверовете мощни и небрежни,

         винаги ще съзерцаваме Небето с дух безбрежни!

 

„Достатъчно е да погледнете през очите на Любовта, за да видите красотата, която съществува навсякъде.“ (Учителя)

Йордан Стоянов 28.01.2016 г.

гр. Бургас

Категории