Словото

Венера

В древността Венера е била позната като богиня на любовта. Гърците са я наричали Афродита, финикийците – Астарта, индусите – Лакшми и пр. Във великия небесен човек тя представлява елемента Любов в неговата душа. В Астрологията Юпитер се разглежда като “големия благодетел”, а Венера като “малкия благодетел”. В противовес на това Сатурн е наречен “голямото зло” – Сатана, Ариман, а Марс “малкото зло” – дявол, Луцифер. Във времето на своето зараждане, “детинство”, човечеството е било отклонено от правилния път от духа на Марс-Луцифер. То било във властта на половите наслаждения, когато господарите на Венера са се погрижили, като са свързали половото привличане с любовта, т.е. дали са посока нагоре, което в крайна сметка е трябвало да изведе човечеството на правия път.
Венера е главен показалец на всички видове идеи и мисли, чувства, желания, слова, дела и прояви, които произхождат от Любовта, възприемат Любовта и проявяват Любовта изобщо. Всички видове благословения и богатства от висшите и нисшите светове, които се дават на човека, трябва да бъдат възприети, преработени и предадени от Венера. Тя е единствената учителка за проявите на Бога като Любов вътре в човека и вън в цялата Вселена, както и във всички светове. Добрите съчетания на Венера с другите светила ще ни покажат до каква степен правилно се проявяват всички видове Любов, които произхождат от Божествената Любов. Количеството на всички видове радости и щастия, които човек може да получи от и чрез Любовта, ще зависят от добрите съчетания на Венера, а всички видове страдания и нещастия, които биха му се случили от и чрез Любовта ще са в зависимост от “лошите” й съчетания. Хармоничните аспекти на планетата са свидетелство до каква степен и в какво отношение в миналите си животи човек е бил добър служител на Любовта, какво е посял и какво ще получи през този живот от Любовта. “Лошите” аспекти на Венера са свидетелство до каква степен човек в предни прераждания е правил грешки и нарушения спрямо законите на Любовта, които грешки и нарушения в настоящия живот ще се явят като страдания и нещастия причинени при разните влюбвания на родения. Венера е показалец и на всички видове изящни изкуства, на любовта към тях, както успехите и неуспехите в областта на изкуствата изобщо. Тя е показалец на всички разновидности красиви съотношения, мекота, нежност, деликатност, изобщо всички видове прояви на хармония.
    Венера е топла, влажна, сангвинична, любвеобвилна, срамежлива и плодоносна. В тялото управлява гърлото, врата, бъбреците, брадата, слабините, гърдите, устата, вътрешните полови органи. Тя представя живота на чувствата във всичките му вариации – като се започне от домашните и полови чувства и се завърши с Любовта към ближния и към Бога. Както Платон говори за нея, има две Венери или ясно се различават две влияния – нисше и висше. Във висшите си проявления тя създава едно чувство на идеализъм и любов към естетиката и красотата. Дава също и музикалното чувство на музикантите. Освен към музика Венера предразполага към поезия и изобразително изкуство. Обича танците и веселбите, благоприятства към търговия с музикални инструменти, украшения, накити и пр. Когато заема силна позиция в хороскопа, създава ранно влечение към другия пол, но и събужда любов към всичко красиво и хубаво. Тя има отношение към приятелството, любовните преживявания и брака. Обича веселите компании, удоволствията и забавленията – театри, концерти, тоалети, вкусни яденета и пр. Нейните болести са на частите, които тя управлява. Тези болести се пораждат най-често от излишество в яденето, пиянство, удоволствия и пр. с други думи произтичат от нечиста кръв.
    Венера е онази енергия, която стои зад ясносиния цвят и зад тона “сол”. “Ясносиният цвят в своите по-високи трептения внася духовен подем, разширение на чувствата, облагородява сърцето. Той събужда най-възвишените чувства в човека, окрилява неговия идеализъм и вяра. Приет в малко количество и нечист вид, той носи съмнение, безверие, малодушие” (Учителят). Тази енергия е гореща и импулсивна по вътрешните си свойства, но от външна страна е хладна и влажна. Тъй кйто тази енергия е свързана предимно с емоционалния жиивот, то тя дава импулс и копнеж към всичко красиво и изящно. Дава вдъхновението на поета, изящния вкус, деликатната чувствителност, артистични дарби, кротост, мекота, любов към удоволствията, както и склонност към бездействие. Прави работите приятни и благополучни. Носи успех както в селското стопанство, така и на артистичния подиум. Заедно с Юпитер, Венера е най-благотворната от всички останали планети.
Нейният тон е хармония, ритъм, любов, мир. Тя не дава излишна гордост, не се надува, не търси своя интерес, не намира удовлетворение в несправедливостта, но винаги дава задоволство, ако има справедливост. Тя прощава всичко, вярва на всичко, понася всичко в името на Любовта. Дава връзката между нещата, подобрява отношенията. Друтата й главна проява е любовта между младите хора, които вървят заедно по пътя на живота, примирявайки се с всички трудности в брака по любов.
При добро положение основната природа на Венера дава следните конкретни качества: грация, привлекателност, чувство към естетичното и художественото, силна интуиция, съчувствие, щастие в любовта и приятелството. В “лош” аспект на Венера една част от изброените благородни качества се губи, по-точно те се пречупват и добиват друг характер. Така аспектите “квадратура” и “опозиция” превръщат любовта в разврат. Артистичните чувства се превръщат в небрежност, стремежа към красота става привиден. Появява се желание за използване на другите и егоизъм. В слабо поожение Венера още дава мързел, чувственост, необмисленост, неловкост и смущение в нещата свързани с чувствата, склонност да се движи в нисши (в морално отношение) общества, стремеж към удоволствия свързани с телесната долница на човека. Дава също и недостиг на самоуважение, лош вкус, неспособност към искрена любов, а затова и развратност, сладострастие, извратеност, разхвърленост и безредие. Обаче Венера винаги е с чар    .
В хороскопа Венера представя сестрите, любовниците, жената. Тя е от женски род, не настъпва, а привлича. В мъжки хороскоп символизира архетипа, който родения проектира върху жените. В хороскопа на жената показва представата на жената за себе си и онези качества на родената, които привличат мъжете (а Марс посочва онзи тип мъж, който би й импонирал сексуално). В известно отношение Венера се разглежда като полярна на Марс – тя управлява любовта и чувствата във всичките им гами, а Марс е планета на страстта. Затова неговата енергия трябва да бъде победена и овладяна, за да се прояви възвишената природа на Венера в цялата си чистота.
    Като управител на знака Телец Венера буквално се къпе в открита чувственост. Този знак представя аспект на богинята, чиято единствена цел е да се наслаждава на изобилната “земност” на физическия свят, представен от природата и тялото. Във Везни обаче тя се занимава повече с играта на противоположности, която съществува във връзките. Венера е покорна и сладка богиня, привлечена от връзките с мъжете “диваци” – войни или ловци като Арес, богът на войната, и Адонис, ловецът на диви зверове. При връзка между половете ние често сме привлечени точно от тези качества, които ни липсват и избираме да “налеем” тези липсващи качества в себе си като се смесим  посредством партньор, който ги притежава. Ролята на Венера в случая е да хармонизира и да доведе противоположностите до работещо единство. Като управител и на Телец, и на Везни, Венера символизира две други сфери от хороскопа – собствено богатство – Телец  (какво притежавам само “аз”) и колко ценят другите това богатство – Везни (удовлетворявам ли те, какво мислиш за мен?)
    Венера е онзи фактор в хороскопа, който се отнася до самооценяването и това как самооценката влияе или взаимодейства на взаимоотношенията. Тя има силата да накара всеки, бог или смъртен, да се влюби незабавно. Т.е., можем да анализираме какво кара хората да се влюбват, като следим позициите на Венера в техните карти, и също каква оценка им трябва от другите за собствената им вътрешна любов. Да си спомним любовния живот на Венера на Олимп; вижда се, че тя не е най-вярната или покорна на любовниците си. Точно началото, когато любовта е свежа и жива, тя смята за възбуждащо, не любовта като задължение, и определено не етиката, която изисква човек “да обича и почита, докато смъртта ни раздели” – това е във владенията на Юнона. Ръдияр твърди, че индивидите, родени с Венера като Зорница, са склонни към повече импулсивност във връзките си; влюбват се бързо и без особени колебания. Тези родени с Вечерница може не винаги да имат по-успешни връзки, но те са по-предпазливи, по-внимателни и тяхното отношение към връзката приближава донякъде Венера към Юнона.

Síocháin Leat

Категории