Словото

Водолей (Aquarius)

Aquarius

 

When the moon is in the seventh house

And jupiter aligns with mars

Then peace will guide the planets

And love will steer the stars

 

This is the dawning of the age of Aquarius

The age of Aquarius!

Aquarius! Aquarius!

 

Harmony and understanding,

Sympathy and trust abounding

No more falsehoods or derisions

Golding living dreams of visions

Mystic crystal revalation

And the mind's true liberation

Aquarius! Aquarius!

 

As our hearts go beating through the night

We dance unto the dawn of day

To be the bearers of the water

Our light will lead the way

 

We are the spirit of the age of Aquarius

The age of Aquarius

Aquarius! Aquarius

 

Harmony and understanding

Sympathy and trust abounding

Angelic illumination

Rising firey constellation

Travelling our starry courses

Guided by the cosmic forces

O care for us, Aquarius!

 

Водолей

 

Когато Луната навлезе в 7-мия дом

и Юпитер се изравни с Марс[1].

Тогава Мирът ще поведе планетите

и Любовта ще насочва звездите.

 

Това е зазоряването на Епохата на Водолея,

Епохата на Водолея!

Водолей! Водолей!

 

Хармония и разбирателство,

съчувствие и доверие ще има в изобилие –

край на лъжите и подигравките!

Златни, живи сънища с принкновения.

От мистичната кристална топка – откровения,

в умовете и в сърцата – истинско освобождение

Водолей! Водолей!

 

Докато сърцата ни бият през цялата нощ,

ние ще танцуваме до зазоряване,

за да бъдем носителите на Водата,

в Пътя ще ни води Светлината наша.

 

Ние сме духа на епохата на Водолея

Епохата на Водолея!

Водолей! Водолей!

 

Хармония и разбирателство,

съчувствие и доверие ще има в изобилие.

Ангелско сияние

на изгряващото огнено съзвездие.

Пътуваме по звездния си Път,

предвождани от силите Небесни.

О, бди над нас, Водолей!

 [1] „…Виждаш ли там, горе – с овладяна възбуда ѝ посочи той двете звезди. – По-светлата е Юпитер, а по-червената малко след него – Марс. Точно в зенита те така ще се доближат, че ще изглеждат като една голяма звезда. Това е едно небивало явление в звездния мир. Тези звезди на около всеки две години се доближават, разминават се, но с известно отклонение една от друга. Освен това Венера и Меркурий тогава ще бъдат точно пред Слънцето в точен съвпад, а Луната ще бъде точно на западния хоризонт. Такова нещо не е бивало никога…“ – из „Влъхвите“ на Николай Дойнов.

 

Категории