Словото

Вселяване на Учителя в тялото на Петър Дънов

Въпреки всички технологични успехи на днешната цивилизацияживеем в свят непознат.

Как е възникнал животът? Чрез Сътворяване или еволюция?

Имаме догадки, спорове, идеологии… Кога е станало това?

Мненията се разминават с милиони години. Защото няма паметници относно началото на човешката история.

Още по-малко указания има за началото на Културата.

И най-малко следи съществуват за Духовната култура.

Кубетата на черквите и острите върхове на джамиите днес са символи на най-големи заблуждения, източници на спорове и причини за жестоки войни между друговерците. Най-много кръв е пролята по религиозни съображения, като ужасният рекорд държат т.н. християни. И между стотиците секти на лъжата стои и името на Общество Бяло Братство, като подигравка на мотото на Школата на Учителя: „Глава на Твоето Слово е Истината”.

За да открием едно неизвестно, трябва да го поставим в уравнение с познати величини. За да разберем непознато явление, трябва да го поставим в система с познати явления. За да разберем Учителя, трябва да видим какво правят другите духовни Учители, които от най-древни епохи се стремят да отклонят душите от човеконенавистно варварство и го подтикват към еволюция. Легендите мълвят и Свещените книги описват делата на Велики Посветени: Рама, Кришна, Буда, Зороастър, Лао Дзъ, Хермес, Мелхиседек, Моисей, Исус… В Япония между тях е и Учителят от България. Но хората са още с нисши съзнания и не различават духовен Учител от военен водач или светски лидер. Защо е така?

Човечеството още не е достигнало ниво да създава Посветени (Адепти). Затова духовните му водачи му пращат Учители с еволюция от предни вселенски епохи или от други светове.

Така Ману бил въплътен в Атлантида и я управлявал като цар.

Защо идват Учителите

Дори когато той физически вече не управлявал расата, Божествени династии се грижили за това от негово име.

А когато настъпва Варварството, Велики Посветени извеждат потоци хора от потъващата Атлантида:

Ману (Законодателят) – в дн. Индия и създава 4-те касти;

Други пренасят Тайното знание в Египет, строят пирамиди;

трети създават на Балканите Тракийската култура…

Навсякъде пренасят Атлантска мъдрост, строят пирамиди и градят синархично управление – единство на духовни и светски власти.

Но, за да не се повтаря атлантската грешка и за да спасят тайната етерна енергия, правят школите окултни и свещени.

Така кастите (Варна) са от тялото на бог Брама: от главата Му са жреците (брамани), от раменете – воините (кшатри); от корема – търговците (вайши) и от краката Му – слугите (шудри).

„Когато 4те листа се съберат, започва социалният живот.”

Това е Синархия – царят е велик посветен. Всичко е по свещения Закон на четворката: 4 стени на пирамидата; 4 посоки, 4 сезона, 4 елемента, 4 евангелиста, 4 темперамента, 4 архангела; 4 свещени животни, 4 раси; 4 Съвета на Учителя (1921г.) (физически, духовен, просветен, примирителен), които се мъчим да възродим във Варна.

Всяка култура има 4 корена: религия, изкуство, наука, философия. Но варварство ги превръща в ритуали, кич, военщина и възхвала на управници. То създава 4 демонични учения: Клерикализъм, Милитаризъм, Капитализъм и Социализъм, които въртят човечеството в омагьосан кръг, като го управляват съответно с Теокрация, Военни диктатури, Монархии, Републики. Те всички са от Черното братство, изопачение на Синархията, защото е издигат един принцип за сметка на другите. Затова идват Учителите – за да разкъсат тези капани.

„Без Учител като най-висша, съвършена форма, като образец в живота, никой не може да се развива правилно.” – говори Учителят.

Какво правят Учителите?

Тези Божествени Посланици създават световни драми, декори на които са континентите, а персонажи – съответните раси. Те събуждат човека от механичност, дават методи за измъкване от матрицата и го подтикват към еволюция с крайна цел: да стане съработник на Твореца в изграждане на Битието. За тази цел Световните Учители създават окултни Школи, в които изграждат архитипови форми на Нова Култура: вместо мъртва религия – жива вяра, вместо кич – обективно изкуство, вместо военна – хуманна наука и вместо възхвала на управляващите – еволюционна философия.

Окултната Школа се състои от няколко концентрични затворени кръга с Учител в центъра, който предава тайно Познание и Опит от по-висш Разум на определен брой готови хора.

„По-висш разум” показва, че не всеки може да прави школа.

Ясновидците, пророците, светиите още не са готови за това.

Но как идват Учителите? Кога и къде са се учили?

Фактите показват, че званието „Учител” не е разбрано добре. „Трябва всички разумни души да се съберат на едно място.

За да се прояви един Учител, трябва да се родят 10 светии.

За всеки от тях трябва да се родят по двама гениални хора.”

Трудно се вижда, че Учителят работи като Хермес Тримогъщи в 3те свята: Физически, Духовен, Божествен. Учителят ги нарича съответно Феноменален Свят (физическия), Субстанциален (закони и енергии) и Есенциален (принципи). Всеки говори за Учителя според нивото си на съзнание. Така де факто има 3 биографии на Учителя – в 3те свята:

Физическа: На 29.06.1864г. (Петровден) се ражда мъжко бебе Петър – болнаво, хилаво, нямо до 6 г. Това празнуваме днес!

Духовна: Номерологично 29.06.1864=9: завършен цикъл; кабал. сфера Йесод: основа на добродетели; етерна порта към Духовен Йерусалим. Ражда се 1000 г. след официалното приемане на Християнството (864г);

С развити духовни качества: предсказва буря в Николаевка…

Освободен от военна повинност чрез жребий с шанс 1:25000!

За извънредни способности е изпратен в САЩ да следва.

Проекции в трите свята

В САЩ: физическа биография: Студент по теология и медицина;

Духовна биография: музикант; проповедник, медитира.

Прави срещи с духовни същества и общества…

След завръщане от САЩ в България (Варна) прави 3 опита:

Духовно-Просветен: издава „Наука и Възпитание”; създава читалище, пише му програмата, изнася лекции, пише статии…;

Радикален: Създава Дружество „Странджа”, издават вестник за освобождение на траките от османско иго, правят голям митинг с капитан Петко Войвода във Варна, пишат петиции до Великите сили…;

Божествен: среща се с духовни същества:

„Напоследък връзката с Небето е чрез една Стълба, по която слизат и се качват висши същества…” (Стълбата на Якоб от Кабала).

Те го наставляват и подготвят за велика мисия.

“Когато те осени Духът на Истината, да знаеш, че Аз съм Истий, Който ти говоря Словото…” („Седемте разговори с Духа…”)

На 07.03.1897 год., когато Дънов е в Христова възраст (33 г.), е Посветен от този велик Дух при свидетел баща му – православен свещеник Костантин Дъновски. Това посвещение можем да го определим като „Божествен акт на вселяване”.

Приеми сега Моя Дух и бъди благословен! Светият Ми Дух в теб съизволява… Ти си Син Мой, Аз днес те родих.”

Това е Божественото раждане на Учителя. 07+03+1897=8.

Под това число са Хермес, Кадуцея; българската сурвачка; Моисей, „Изход”; кабалистична сфера Ход: Учение.

При посвещение става смяна на био-психичната програма на човека, той е вече Нов индивид: става Световен Учител; Създава Българско Бяло Братство като клон на Всемирното Бяло Братство. За това Учение съдим с евангелската мярка: „По плодовете” му.

Още с първите трима ученика Учителят прави синтез на три християнски течения: католик, православен, методист.

Ако „Общество Бялото Братство” е духовно, то би трябвало да учи и духовната биография на Учителя и да чества и духовното Му раждане!

Различаване

Преди половин век един професор, д-р по теология, издаде православен труд „Личността на Иисуса Христа”. Казва се, че преди 2000 г. в Палестина живяла велика личност Исус Христос, която била Единородния Син на Бога. Това е голяма заблуда, защото в това изречение стоят 3 различни същества.

Единородният Син е Творческото Слово, формирало световете. Исус, син на кротката Мария и дърводелеца Йосиф, е от човешко родословие, кръстен Иешуа (комуто Йехова помага).

Христос има друга, космична същност на Световен Посветен. Той казва „моят Небесен Баща”, а на Мария казва „жено!” Не може да бъде роден в плътно тяло, понеже не е минал през човешка еволюция. Не е правилно за такова висше Същество да хаби енергии за градеж на тялото преди раждане, в детство и юношество и до зрялост. Когато смъртният Исус бил на 30 години, бил посветен: Христос, редуциран 78 милиона пъти, се въплътил в плътното и в етерното му тяло.

В този момент той чува: „Ти си мой възлюбен, аз днес те родих!”

И изпълнил в това тяло 3- годишна Мисия, завършила на Голгота.

Не можем да мислим за Космичния Учител Христос като за евреин!

Христос не е личност, а Божествена същност, вселила се в Иисус!

В Школата на Учителя в 3-те свята се прави рязка разлика между понятията Личност, Индивидуалност и Същност.

Личността се изгражда с характера, с образование и възпитание и е исторически обусловена. Тя се ражда, развива и умира и е временна дреха на индивидуалността.

Индивидуалността, към нея принадлежи темпераментът, има свой постоянен секретен код, заложен от Космичното Начало още при създаване на Слънчевата система. Посветеният, съвършеният, не се променя в нашето време.

А Същността е Божествена, съвършена, абсолютна и неизменна във време и пространство.

Първосигналните съзнания, свързани с конкретния свят, трудно отделят форма от съдържание, не разбират същността на Учителя. За тях той е „г-н Дънов” – начетен човек, който от 1914 г. изнася духовни беседи. Но Учителят не е съгласен с това.

През 1906 г., преди Събора във Варна, някой Го пита:

–   Г-н Дънов, Вашето мнение за проявите на духовете…?

–   Тук няма никакъв „г-н Дънов”! Той си замина отдавна.

Тук ви говори Духът на Истината…

Колко „отдавна” е явно от случка с един дядо, посетил Изгрева.

-Здравей, Петре, какво правиш? Живи бяхме да се видим!

Чувам станал си някакъв учител, на какво ги учиш хората?

Учителят гледа като през празно поле и мълчи безучастно…

–   Ама ти не ме ли помниш? Аз съм ти съученик от Николаевка!

Май са ти станали много годините! Ха, остани си със здраве!

Учениците гледат въпросително Учителя. Той сочи гърдите си:

„Той си мисли, че тук е Петър Дънов. Дънов умря на 19 г.

Оттогава тук живее Духът на Истината.” Нещо конкретно!

На 19 години Дънов завършва Варненската гимназия.

„Докато бях още млад, чувствах сила вътре в мен,

тя ме водеше към цел, която тогава не можех да разбера.

Постоянно чувствах душевна борба между добро и зло.

Често разговарях с някои верни братя за Истината,

но моето закоравяло сърце не следваше Христа.”

Чувствах се твърде малък, за да следвам Истината.

„Две причини ме доведоха до Обръщането. (І фаза на Промяна, бел. на съст.) Първата бе четене на духовни книги, втората бе болест, която ме доведе до прага на смъртта. Друг при тези условия щеше да си замине. „Когато си мислех, че скоро ще се явя пред Бога, със сълзи на очи молих за опрощение на греховете си. (ІІ фаза Покаяние)

Скоро след това здравето ми се възстанови.”(ІІІ фаза Спасение)

Другите фази са Възраждане, Новораждане и Посвещение…

Тогава е станала първата смяна на личността Петър Дънов.

Вселяване

В някои случаи се проявява не само Духът на Истината, а и много други висши същества, за които нямаме познание.

При спор на Събора (1906 г.) Учителят мълчи. Някой казва:

–   Има думата г-н Дънов. – Лицето Му светва и Той казва строго:

–  Тук няма никакъв г-н Дънов! Аз съм Господ, който се проявява чрез неговата душа. Забравяте, че мястото тук е свято. Засрамете се!”

Една сестра ползва Учителя като касиер – да й пази парите, а тя много често иска пари за обувки, шапки, шалчета.

Веднъж Той я посреща със странно намръщено лице и виква:

„Учителят има космична мисия, а вие го занимавате с глупости! Вземайте си парите и се махайте!” – Тя бяга ужасена.

На другия ден отново вижда усмихнатото му лице.

–   Учителю, Вие вчера така ме нахокахте, че аз не смея…

–   Какво, какво съм казал? – пита Учителят заинтересован.

Тя му обяснява през сълзи, а Той се разсмива…

–   О, Пазача! Нищо, рекох, дай си отново парите при мен!

„От 30 години съм сред този народ, а той не възприема!

четем в беседа от 1935 г. Кой е сред българите от 1905 г.?

Извод: Петър Константинов, син на свещеника-родолюбец К. Дъновски и скромната Добра, е от човешко родословие. Той бил примерен ученик, виртуозен музикант и отличен студент в Бостън и Ню Йорк. Но това е само една подготовка за изява на Учителя – същност от над-човешко ниво, подписал се в Призванието към българския народ: „Аз съм Елохим, Ангел на Завета Господен.”

При един разговор с учениците за духовния Му произход, Той посочва думите на Христос чрез Йоан (гл.14:16,17):

„Ще дойде Духът на Истината и ще ви научи на всичко.”

Мото на Школата е: „Глава на Твоето Слово е Истината.”

След посвещението вече не е Петър Дънов, а – Учителя Беинса Дуно.

Тялото му не само не боледува, а е с мощна лекуваща аура.

Световен Учител не е наследствена титла, не е човешко звание, не се пренася с човешки ген, а е Божествена Мисия.

Мисия от свръхчовешка програма за човешка еволюция.

„Ще казват от тщеславие, че в България се родил Учител.

Тъй ще си говорят хората, без да знаят как стоят нещата. Учителите не се раждат. Къщите им се правят тук, но те не се раждат нито в България, нито някъде другаде.” – говори Учителят.

Следователно Няма Раждане на Учителя Петър Дънов преди 150 години. Има вселяване на Божествена Същност преди 117 г.

Боян Боев ни разкрива Откровението на Учителя:

Бях вселен в 1897 г. Беше ми разкрито, че ставам Световен Учител. Това Посвещение е свързано с идването на Новата VІ култура.”

В Неделна беседа от 04.06.1922 г четем: „Сега ни кръщават „дъновисти”. Това е прозвище, това е позор! Всяко споменаване на думата Дънов е забиване на гвоздей в ръцете ми! Аз сам не съм дъновист!”

Алтернатива

Словото е изпълнено с такива истини, тези неща се знаеха и спазваха от учениците до „времето на промените” (1989 г.). После нахлуха много нови и активни хора, които искат да променят света, традицията, песните и упражненията. Без езотерична култура, уж последователи и дори ученици, те усърдно забиват до днес нови гвоздеи в ръцете на Учителя! Досега приемах позитивния вариант, че това не е от зла мисъл, а – от липса на езотерична култура. Но когато показваме Словото, ни се отговаря, че „така е прието”. Какво показва „приетото” срещу Словото: непослушание, своенравие, вироглавство…?

За щастие все повече ученици, които не четат Словото ритуално, а го изучават, започват да разбират всичко това и тръгват по духовния път.

През ХХ век в Европа има само един Учител и той е в България. Днес към ООН е заявено, че за идващата Нова епоха Учението на Учителя е световна духовна алтернатива на корумпираната Християнска църква.

Варна, 16.07.2014 г.                                    Христо Маджаров

Категории