Словото

Всички публикации

8-9 септември 2023 г. във Варна: Национална научна конференция – 100 г. Младежки събори на Братството

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 100 ГОДИНИ МЛАДЕЖКИ СЪБОРИна Бялото Братство Разцъфтяване на човешката душа Дами и господа,братя и сестри,скъпи приятели,Когато нови духовни импулси проникват културите, непременно...

За съгласие на предстоящото ОС в Стара Загора на 12-13.11.2022 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОС И ДО ВСИЧКИ, КОИТО ИСТИНСКИ МИЛЕЯТ ЗА НАШЕТО БРАТСТВО! Мили приятели, братя и сестри! Ситуацията в Братството е подобна на тази в България, Европа и света – водят се икономически, политически...

90 години от рождението на Асен Чилингиров

„За шестте десетилетия, през които се занимавам с историята и културата на народите от нашата планета, аз не съм срещал друг народ, срещу чиято идентичност да са вършени и да продължават да се вършат толкова покушения...

Новата култура през епохата на Водолея

Уважаеми читатели, Настоящото издание представлява изключително ценен синтез на основните идеи от учението на Учителя Бенса Дуно, излязло изпод перото на един от най-преданите му ученици – д-р Методи Константинов...

Към българина

БЪЛГАРИНО! Отвори ушите си – и слушай! Отвори сърцето си и ума си, отвори душата си за Великото, което днес идва. Приеми със смирение, с радост и благодарност великата Божия благодат, която се излива над тебе, и която...

Единство и общност 

(Резюме) Добрата молитва и 91 Псалм.  Размишление.  Казват някои, че за развитието си човек трябва да се отдели от общото, да живее сам. Когато расте, човек може да се изолира, но в този процес той има нужда...

Видими и невидими процеси в съвременната славянска цивилизация – кръгла маса

ПЕТЪР ДЪНОВ, УЧИТЕЛЯ, ЗА СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРА Мирослав Бачев /доклад на Кръгла маса Видими и невидими процеси в съвременната Славянска цивилизация – част от Международната научна конференция – 100 години Школата на...

Юбилеен сборник – 100 години Школа

ПОСВЕЩЕНИЕ И МИСЛЕНЕ – ЛОГИЧЕСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ В ШКОЛАТА НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО Димитър Калев Увод Дори убедена в неолибералната си секуларност, съвременната личност от сутрин до вечер практикува (предимно...

Песента „Фир-фюр-фен“

І. Зараждане на Фир-фюр-фен през 1922 г. 1. С каква цел се дава песента. (Учителя изпя следните думи: „Fir-für-fen tau bi aumen Фир-фюр-фен Тао Би Аумен“) Ще ви дам тази песенчица, за да се тонирате. Всякога ще можете с...