Словото

Вървѝ по пътя на Дъгата

Вървѝ по пътя на Дъгата,

вървѝ по пътя на песента

и красотата ще те заобикаля.

Винаги има изход от мрака и мъглата

по пътя на Дъгата…

/песен на племето Навахо/

Категории