Словото

В коя фаза на Луната да сеем

Ако вие садите любеници, трябва да знаете времето, по което се садят. Ако ги садите по-късно, няма да станат. Ако садите зимница, жито, през пролетта, нищо не става. И плодните дървета също тъй имат свое определено време за садене. Всяко нещо си има своето определено време. И за добрия живот има определено време. Не всякога човек може да посади семената на добрия живот. Добрият живот всякога може да се прояви, но има условия, които са го създали. Трябва да спазвате условията, при които може да посадите Доброто в себе си.

Допуснете, че кръгът, това са възможности на един разумен живот. Що е кръгът? Кръгът представя хармоничните възможности на разумния живот. Тогава в тези възможности какво влияние упражняват планетите? Само малко ще засегна този въпрос. Това са възможности на целия космос, понеже човек е един малък свят.

 

Какво означава този знак? Луна, която се празни, и Луна, която се пълни. В тези два случая Месечината ще упражнява противоположни влияния. Ако вие сте посели боб или любеници, когато Месечината се пълни, тя спира растенето на дините, не действа благотворно. Право е, че бобът не расте еднакво. Ако някой дойде в декември при едно съчетание, когато Луната се пълни – бобът няма да расте добре. От чисто астрологическо гледище аз го разглеждам така. Когато българите сеят дини, например, те винаги се съобразяват със състоянието, в което се намира Луната. Те не обичат да сеят дините, когато Луната е съвсем пълна, защото са забелязали, че тогава те не узряват добре. Добре е да се сеят дините, когато Луната е малко празна. Та когато сеете вашите дини, Месецът да бъде в разсип, защото отразената светлина, която той изпраща, тази светлина, която идва от него, действа отрицателно върху растежа на растенията.

Този е същият закон, когато органически искаме да растем, да се поправи нашето здраве. Ако болният човек вечерно време гледа повече Месечината, когато се пълни, не действа тъй благотворно. Затова лекарите затварят, да не прониква светлина, но коя светлина? Светлината на Месечината. А тези лекари казват по някой път да не прониква слънчевата светлина. Разбира се, това са специални схващания. 

Когато човек се ражда, зависи какви са неговите отношения, степента на неговото развитие, как ще му подейства известна Месечина. Ако искате вашите идеи да растат, Месецът ви трябва да бъде в разсип. Ако искате вашите добродетели да растат, Месечината трябва да е в пълнене. Следователно, когато Месечината се пълни, действа благотворно на духовните хора, които искат духовно да растат. Сега няма да се спирам да ви обяснявам защо. Такива влияния има и Венера, по същия начин и тя се пълни и се разпада. Тогава и Юпитер, и той празни ли се и се пълни – фази и той има. Марс и той има.

– Венера как се отразява? 

Венера действа върху чувствата, нейните влияния са върху сърцето. Когато зреят вашите чувства, по същия закон Венера трябва да е в разсип, когато растат вашите чувства. А когато посаждате вашите идеи, Месецът трябва да е в пълнолуние, когато посаждате нещата. Сега туй съчетание, този хороскоп, този път, по който върви Земята, в него се отразява влиянието па планетите. Те са живи и разумни отношения, които съществуват, изразени в този алегоричен смисъл. Ние не искаме сега да разкриваме тайната. Под името Венера, под името Меркурий, Слънцето се крият съвсем други истини, които сега не могат да се разкрият на сегашния свят. Обаче те седят като символи и казват: „влиянието на Месечината, влиянието на Меркурий“. 

И действително виждаме – месечината упражнява доста силно влияние върху чувствителните натури и всеки чувствителен човек при новолуние се чувства по-раздразнен, неспокоен, а щом почне да се празни – успокоява се.

 

Какъв е алгоритъмът на Учителя при разглеждане на хороскоп?

За пример вие астрологически имате едно число, да кажем 1935. От какво е съставено то? От числа първостепенни, деветостепенни, третостепенни и петостепенни – по ред, както са. Ако започнем обратно, пет е първостепенно, три е второстепенно, девет е трета степен и едно е четвърта степен. Туй число само по себе си е съставено от четири степени.

Може да се степенува по два различни начина. Един човек е роден в 1935 година. Ще разглеждате елементите, които влизат в устройството на човека. От какво е съставен човек? От числа първостепенни, деветостепенни, третостепенни и петостепенни. Тогава още от какво е съставен? В кой месец е роден?

– Осмия месец. Двадесет и четвъртия ден.

В кой час от двадесет и четвъртия ден?

– В двадесет и третия час – през нощта.

В коя минута?

– В петдесетата минута.

В коя секунда?

– В първата секунда.

Това са елементи, които вие трябва да разгледате. Това са вече ред елементи, разгледайте ги. Имате един човек, който е създаден от първостепенни, деветостепенни, третостепенни и петостепенни елементи. Туй показва общите условия, при които е дошъл. Осмият месец на годината е осмата стенен. Кой е осмият месец?

– Август.

Какво се прави през август?

– Нито се сее, нито се оре.

През август се прибират плодовете. Дошъл е в епоха, когато ще прибира, ще жъне това, което дядо му и баща му са сели. Двадесет и четвъртият ден кой ден е на месеца?

– Към последната част, когато месецът се разсипва.

Това е вече низходяща степен. Всичко в него се разтопява, губи се светлината на месечината. Следователно в нея нещо друго се събира вътре, после става сгъстяване. При намаляването на светлината нещата се намаляват. Когато светлината не намалява, предметите се разширяват; в тъмнината всичките предмети се свиват. Или при светлината всички предмети, които са направени от каквато и да е светлина, се видоизменят в една малка нищожна степен. Туй трябва да го вземете предвид. Да кажем, вие имате някакво малко неразположение. То е вложено там, във вашето раждане, в степените. Какъв ще бъде този човек, когато е роден в петте степени на тридесет и пета година на края? Какво ще му допринесе? С тази астрология вие съвсем я загазихте, не мяза на другите. Това са ред научни разсъждения. Аз разсъждавам, не ви казвам, че онова, което вие знаете, не е вярно. Вярно е чрез степента.

Категории