Словото

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

10 ч. с.

ПЪРВО УПРАЖНЕНИЕ

Издигане на двете ръце отстрани на тялото с длани надолу, на височина на раменете. След това дясната ръка се издига бавно нагоре под ъгъл от 45° спрямо раменете, а лявата се спуска надолу, също под ъгъл от 45° спрямо раменете. В това положение се присяда (прикляква) шест пъти, като мисълта е съсредоточена към предната част на мозъка.

Това упражнение служи за урегулиране предната част на мозъка.

ВТОРО УПРАЖНЕНИЕ

Това упражнение е също като първото, само че положението на дясната и лявата ръка е разменено, при което се присяда (прикляква) шест пъти. При това упражнение мисълта да е съсредоточена към сърцето.

Това упражнение служи за урегулиране на чувствата.

ТРЕТО УПРАЖНЕНИЕ

Изнасяне и двете ръце назад с обърнати длани една срещу друга и гребане напред с присядане (приклякване) шест пъти. По време на това упражнение съсредоточавайте мисълта си към гръбначния стълб.

Това упражнение служи за урегулиране на гръбначния стълб.

ЧЕТВЪРТО УПРАЖНЕНИЕ

Изходното положение е както при завършването на предишното упражнение – ръцете са изнесени напред, към изток, на височината на раменете, с длани надолу. Лявата ръка се издига нагоре и напред, а дясната ръка се спуска надолу, като същевременно тялото се завърта леко около кръста и същевременно се правят движения като при плуване. И това упражнение се прави шест пъти, като мисълта е съсредоточена към стомаха.

Това упражнение служи за урегулиране на стомаха.

ПЕТО УПРАЖНЕНИЕ

Ръцете се поставят на кръста и тялото се закрепва върху левия крак, докато десният се изнася навън, надясно, като с него бавно се образува полукръг от дясно към ляво бавно шест пъти. След това тялото се закрепва на десния крак, а с левия се прави шест пъти същото движение, както в началото на упражнението с десния. По време на упражнението мисълта се съсредоточава към нервната система.

Упражнението служи за урегулиране на нервната система.

ШЕСТО УПРАЖНЕНИЕ

Издигане ръцете настрани на височина равна с височината на раменете и бавно издигане нагоре, докато пръстите им се допрат. Тялото се повдига на пръсти и в това положение полека се присяда (прикляква), като ръцете се спускат и прибират отстрани на тялото. И това упражнение се прави шест пъти. То представлява завършване на първите пет упражнения. Нарича се магнетично събличане и обличане: надолу – събличане, нагоре – обличане.

ЗАБЕЛЕЖКА

Тези упражнения ще правите по веднъж на ден – ако се правят сутрин, е прекрасно, на обед – хубаво, а вечер – добре. Ако искате да имате добри резултати, трябва да правите упражненията много бавно и правилно, с добре опънати ръце и крака. Движението на ръцете спомага за развитието на сърцето и гърдите, а със съсредоточаването на мисълта се усилва умът. Изпълнението на всичките упражнения пък засилва волята.

Тези упражнения са едни от най-хубавите окултни упражнения; гледайте обаче те да не ви станат като една примка, а се проникнете от тяхната полза. Смятайте, че сте ги знаели някога, а сега си ги припомняте.

Слово, държано от Учителя на 23 август 1920 г., понеделник, в 10 ч. с.

Категории