Словото

Да върнем Високия идеал и безкористното служене отново в Братството!

Братя и сестри, обични приятели!

През изминалите няколко години се създаде една псевдотрадиция, която подмени добрия пример на Високия идеал и безкористното служене, като го замени с точно обратното. Това до скоро властващо разбиране и в момента се старае с всички сили и средства да върне своите позиции и да продължи постарому. От здравите сили и инстинкти на Общността ни зависи дали пак ще му дадем енергия да ни обземе, или ще следваме светлата идея за Братство, завещана ни от Учителя.

Издигане на култ към вишегласието е още една прясно нововъведена традиция, която се лансира от някои братя в последно време. „Вишегласие“ е остаряла дума, която в тълковния речник е обяснена така: „Надмощие при гласуване, по-голям брой гласове“. Това на практика ни връща към „диктатурата на пролетариата“, където 51% могат и трябва да наложат волята си с „ надмощие“ над останалите 49%. Това в хармония ли е с Природните закони и резонира ли със Словото?! Въобще как се съвместява това недоразумение с великите идеи, които ни остави Учителя за Братство и за Синархия?

Не е удачно обаче да се оправдаваме с миналото повече и затова нека всички активните и милеещи за Братството братя и сестри си отговорят, първо пред себе си и после публично, дали искаме да върнем Братството в лоното на Братската традиция от времето на Учителя? – Какво да се разбира под това? – Да живеем в някакви нормални, добри отношения помежду си като братя и сестри и като единомишленици. Да се водим само от неговото Слово, а не да залитаме в някакъв светски уклон. Ние имаме предостатъчно модели за подражание от личния пример на Учителя и от живота на „Изгрева“. Може би известно време да не наблягаме толкова много на външен имидж и светски прояви, а да оправим своите отношения и да си спомним, че Учителя ни е събрал, за да сме истински добър пример. Защо ни е да показваме колко е велико Учението и Учителя, ако не отговаряме на тези критерии? Днес ние сме пример, по-лош и от светския в някои отношения, особено там, където искаме да се съревноваваме със света и да играем на негов терен, с неговите средства и методи. Там винаги ще губим и ще изглеждаме несъстоятелни и ненамясто. Нашата сила е в духовното, ние сме духовна общност и нашите цели трябва се постигат по духовен начин – Божиите служители работят безкористно. Това е нашето разбиране, тези идеи отстоявахме през годините, с тези послания ще продължим да живеем и занапред, защото те са непреходни и вдъхновени от Словото.

В момента ни се обяснява от някои братя и сестри, явно недобре запознати с братската история, как е било едно или друго по време на Учителя. Сега живеем в епоха, в която всичко е явно и може да се види, за този, който иска да го види. Да, нека си сверим часовниците с непреходните модели, които ни е завещал Учителя в Словото си, както и безценния опит на „Изгрева“ по отношение на издателската дейност по негово време.  Може да прочетем как се е финансирало книгоиздаването тогава и дали някой от работниците е получавал заплата.  В спомените си Елена Андреева обяснява подробно какво и колко е било възнаграждението на стенографките. За своята цялостна, безкористна и всеотдайна работа през време на Школата те получават някакви минимални средства за преживяване не е повече от 4 години и половина. Знаем съответно, че те работят 22-25 години като верни помощници на Учителя за сваляне на Словото – най-важната задача за времето си.

Една паразитна идея беше снесена като кукувиче яйце в гнездото (утробата) на Братството преди време: че търговията е нещо задължително за Общността ни и създадените от всички нас блага може и трябва да се ползват като хранилка само за някои избрани. Така съответните търговски дружества Издателство „Бяло Братство“ – ЕООД и ЕООД – ДШ „Бялото кокиче“ нормално генерираха власт и пари и станаха повод за постоянни караници и проблеми, с които се занимаваме включително до днес. Тези лични амбиции докараха дотам, че излюпеното кукувиче порасна толкова, че има вероятност да погълне майка си, това Учителя нарича „Култура на кукувицата“.

Да, братя и сестри, приятели, нека не се плашим излишно, но тези процеси ако продължат със същата тенденция и сила, могат да достигнат мащабите с катастрофата на Братството от 1957 г. Ние не трябва да повтаряме по същия начин историята си от времето на Антов и компания, а обратно – да излезем от тези кармични връзки и събития. Нека Бог и Учителя бдят над Братството!

До момента са проведени две общобратски допитвания – първото през 2017 и другото – в началото на тази 2021 година. Без да претендират за абсолютна представителност, те дават общите рамки за мнението на братята и сестрите по главните въпроси, които и в момента са предмет на обсъждане.

В допитването през 2017 г. обобщените резултати са следните:

  • 72,8% не одобряват търговска дейност, извършвана от Братството, тъй като ние сме духовна общност, а не търговско дружество;
  • 79,4% от участниците мислят, че патентите и запазените марки, които стоят под името на Братството, са напълно недопустими според Духовните закони;
  • 82,5% считат, че днешното Братство не отговаря на тяхната представа за Братството завещано от Учителя и, че има още много да се желае;

Цялото изследване можете да видите тук.

Тазгодишното допитване потвърди напълно предходното и на конкретния въпрос: „Братството трябва ли да извършва търговска дейност?“

  • 71% категорично не подкрепят търговски дейности в братството, защото ние сме духовна общност, а не търговско дружество;
  • 21% няма против, защото така братството ще се подпомага финансово;
  • 8% нямат мнение по въпроса или са посочили друг отговор.

Цялото изследване можете да видите тук.

Няколко реторични въпроса можем да си зададем сега, в навечерието на 2022 г., когато се навършват 100 години от отварянето на Великата Школа на Живота:

1. Подкрепяме ли идеята България да стане първата страна, в която хлябът и Словото да са безплатни, както Учителя ни е завещал преди 100 години?

2. Трябва ли Братството да се занимава с търговска дейност?

3. Трябва ли да се предлагат и да се вземат пари, когато се работи за Бога?

4. Трябва ли да има патенти и запазени марки от Братството?

5. Трябва ли ние в Братството да си решаваме въпросите чрез вишегласие?

Да отмахнем порочните и светски практики, които ни се представяха за братски и духовни през последните години и да видим какво и как Учителя ни учи да работим по братски и поновому!

Да върнем Високия идеал и безкористното служене отново в Братството! Амин!

Категории