Словото

Двете движения на Земята, които определят Астрологията като наука

Две неща определят живота: денят и нощта. Те се образуват от движението на Земята около нейната ос. От движението на Земята около Слънцето пък се образуват годишните времена и годините. Понеже Земята има дъщеря – Месечината, от движението ѝ около Земята се образуват седмиците и месеците. Най-малката мярка на живота е денят, който се определя от движението на Земята около своята ос. Земният живот на човека се определя от Земята, която се върти около своята ос.

Както при движението на Земята около оста ѝ се образуват ден и нощ, така и в живота на човека настъпват промени – радости и скърби, разположения и неразположения на духа. Какво показва това? – Това показва, че човек има своя собствена Земя, която се върти около оста си. Движението на Земята около Слънцето представя духовния живот на човека. Значи, както видимата Земя се движи около Слънцето, така и Земята на човека се движи около едно невидимо, духовно Слънце. Седмиците и месеците определят възгледите на хората, които те имат. Двете седмици на месеца представят възходящите фази на Месечината – новолуние и пълнолуние. Другите две седмици представят изпразване на Месечината – низходящите ѝ фази. Следователно годината трябва да съдържа тринадесет новолуния, но онези, които са пресмятали, са турили дванадесет месеца в годината… Да оставим този въпрос.

И тъй, всяка година носи нещо в себе си. Както Земята се движи около Слънцето и образува годината с нейните годишни времена, така и човешката душа се движи около Бога и образува духовната година. Човек се движи по същите закони. Той се движи и около себе си – образува ден и нощ., движи се и около Бога – образува година. Но понеже и той си има Месечина, и тя в движението си образува седмиците и месеците. Оттук вадим заключението: в каквато система живее човек, такова е неговото разбиране, възгледите му за живота.

Някой казва: „Не разбирам тая работа, Божествената работа“. За да разбереш Божествената работа, ти ще вземеш Земята в нейното движение. Тя се обръща около Слънцето. Това е един Божествен подтик, началото на нещата. Но кои са причините? Учените хора обясняват кои са причините за въртенето на Земята около Слънцето. Всички по-малки тела се въртят около по-големите. И второто положение е, че Земята се върти около оста си. Кой е дал този подтик да се върти Земята около своята ос? Туй е раждането на човека! Като каже човек: „Аз съм“, той се върти около себе си. минават се дни и нощи, стават промени. Ако не ставаха тия промени, ако не се въртеше Земята около себе си и около Слънцето, то щеше да бъде съвсем изгубена работа. Ако Земята тръгне да хойка из пространството, какво ще стане с нас? Драма ли ще бъде или трагедия? Трагедия!

Та казвам за вашето верую: Ще знаете, че трябва да имате едно отношение към Слънцето. Слънцето трябва да бъде една книга, която да четете. Не божество на което да се покланяте. Слънцето съдържа една голяма книга, която трябва да четете. После, трябва да изучавате Земята. Земята като се върти, тя определя нашите отношения, личността на човека. Земята определя личността на човека, а пък Слънцето определя нашето отношение към Бога! Земята е една книга, която трябва да четете. Искате да бягате от Земята. Къде ще отидете? Кажете ми? Намирате, че земният живот не струва, че бил грешен. Не, то е съвсем друго понятие. Земята трябва да се изучава. Слънцето трябва да се изучава. Там ще намерите тия основни закони.

Категории