Словото

Две качества, които твърде много зависят от приложението или неприложението на принципа на Правдата (ІV-ти астро закон)

Срещал съм такива, които носят неволята си, но търпеливи не съм срещал. Да има търпение, то подразбира воля и ум, сиреч да знаеш причините и последствията на нещата. А нетърпението ражда подозрение към всичко и към всички. И тъй, вложете две неща: търпение и отмахнете вашето подозрение.А подозрението е отсъствие на безкористна Любов, от него се раждат всички болести.

Категории