Словото

ДО УЧЕНИЦИТЕ НА В.Б.Б.

ДО УЧЕНИЦИТЕ НА В.Б.Б.

До специалния клас

П.М.

Светлината с ръка не се хваща, но с очи се вижда и с ум се разбира. Тази Светлина води изпадналата душа през тъмнината.

Ръката може да хване само образувалия се плод от Светлината; Окото да види слугата, който го донася, и ума да прочете писмото на оня, който го праща.

Свещеният плод на живота трябва с всичката чистота да се хваща.

Душата на ученика трябва да е обхваната от свещения трепет на Божия Дух. Само така ученика може да се доближи да види свещеното лице на Истината и да разбере възходящия път на Любовта.

Великите идеи живеят в благородните души;

Светлите мисли в светлите умове;

Чистите желания в чистите сърца.

Там гдето има Светлина, Чистота Духовна, Свобода Божествена, там Духа царува.

31.01.1923 г. София

[Свещеният подпис]

Категории