Словото

ЕДНО ПИСМО

ЕДНО ПИСМО

Учителят не дойде и изпрати следното писмо до класа.

Новото иска много упражнения, старото – много почивки. Прекарайте времето и/или в упражнения, и/или в почивки.

11-а глава от Второто послание към коринтяните.

Седемнадесета лекция на Младежкия окултен клас 20 януари 1933 г., петък, 5 часа СофияИзгрев

Категории