Словото

ЕДНО ПИСМО

ЕДНО ПИСМО

Сряда, 5.30 часа сутринта (Времето облачно, мъгливо и студено.)

6.30 часа сутринта (Учителят не дойде. Изпрати едно писмо.)

15 минути размишление

Да се напише:

Три неща са потребни на ученика: Разумност, Сила, Доброта.

Разумността има предвид правия път на Живота; Силата има пред вид Свободата – Истината на Живота; Добротата има предвид постижението на Живота – Любовта.

Разумността носи Виделина, що не гасне, ни потъмнява!

Силата носи това, що побеждава, то не отслабва;

Добротата носи това, що постига;

Разумността води, направлява;

Силата пази;

Добротата въздига.

Разумността носи всичките възможности на Божествения свят.

Силата носи всички възможности на Духовния свят.

Добротата носи всички възможности на човешкия свят.

Блажен онзи, що от тях се води, пази и крепи. Той е там, в Светлият Път, в Светлата Истина, в Светлия Живот. Там е мирът, радостта и веселието.

Моят поздрав на добрите ученици

16 лекция на Общия Окултен Клас, 10 януарий 1934 година София, Изгрев.

Категории