Словото

Енциклопедичен речник

Колумбовото яйце (Учителя)

Земята е много по-голяма, отколкото хората я познават. До времето на Колумб земята беше по-малка, отколкото е днес. Колумб трябваше да предприеме едно пътешествие, да открие нов свят, непознат на хората, и да им докаже, че земята не е още напълно проучена. И днес има цели области, цели материци, които хората в бъдеще ще открият.

Има една история, която разказа за Колумбовото яйце – Като казал Колумб, че има един нов континент, Америка, възлагат му една задача: „Ако можеш да закрепиш туй яйце на върха му, ти си намерил нов континент.” Той затиснал яйцето и то се спитило, и така го закрепил. Казват му тогава: „Така и ние можем да го направим.” Не ви стига умът. Че, яйцето все трябва да се спити малко. Докато не се спити яйцето, докато това яйце не го туриш под кокошката, то само по себе си не може да се излюпи.

Историята за Колумбовото яйце (популярни изтомници)

Яйце на Колумб (или Колумбово яйце) е метафора.

Дълго време Испанският двор не се съгласявал да отпусне кораби и средства на Христофор Колумб. Той имал много противници, които твърдели,че такова плаване не може да се осъществи, защото, щом Земята е кълбо, корабите му ще трябва да изкачват водна планина. Когато той се върнал, след като открил земята, по-късно наречена Америка, получил признание и почести от краля и от голяма част от благородниците. Но неговите противници се чудели как да омаловажат откритието. В своята „История на Новия свят“ (Венеция, 1565) Джироламо Бенцони разказва следната история: „По време на вечеря с испански благородници един от тези противници се обърнал към Христофор Колумб: „Сеньор Христофор, дори ако Ваша светлост не беше открил Индиите, щеше да се намери тук в Испания – страна, богата на велики мъже с познания в космографията и литературата – някой, който да започне същото приключение и да достигне същия резултат“.

Всъщност с това изказване неприятелите му казвали, че няма нищо необикновено в неговото откритие. Колумб не отговорил на тези думи, но поискал да му донесат цяло сварено яйце. Поставил го на масата и казал: „Господа, ще сключа облог с вас, че не можете да накарате това яйце да застане изправено без помощта на допълнителни средства.“ Те всички пробвали без никакъв успех. Когато яйцето се върнало при Колумб, той внимателно го чукнал в масата и яйцето застанало на края си благодарение на лекото счупване.

– Е, то така всеки може – завикали противниците му.

– Ами то и Америка всеки може да открие, но аз се сетих и го направих пръв – отвърнал спокойно Колумб.

Всички присъстващи се смутили и разбрали посланието: „Когато веднъж подвигът е направен, всеки може да го повтори“. Решението на всеки проблем изглежда лесно, ако вече е направено от някой друг.

Категории