Словото

Забележки

Забележки

Забележка: По решение на просветния съвет след заминаването на Учителя Петър Дънов (27 декември 1944 г.) се издава произнесеното от него Слово през последната година ­ 1943/1944. Така се отпечатват лекциите на Младежкия и на Общия окултен клас и Неделните беседи от 1943 г. (“Вечно подмладяване”). Издават се и сборните беседи “Заветът на Любовта” ­ I, II и III том, произнесени от Учителя в Мърчаево и в София през последните му дни. Печатницата на Изгрева “Житно зърно” е затворена през 1950 г. по нареждане на властите.

II. По оригинала

1. Неделни беседи (1930 ­ 1931) ­ неиздадени

2. Неделни беседи (1931 ­ 1932) ­ неиздадени

3. ВЪЗКРЕСЕНИЕ (1932 ­ 1933), I том, София 1999 г.

4. РАДОСТТА (1932 ­ 1933), II том, София 1999 г.

5. Неделни беседи (1933 ­ 1934) ­ неиздадени

6. Този е живият хляб (1934 ­ 1935), Кърджали 1998 г.

7. Вас ви нарекох приятели (1935 ­ 1936), Кърджали 1998 г.

8. Най-голям в Царството Небесно (1936 ­ 1937), София 1999 г.

9. Неделни беседи (1937 ­ 1938) ­ неиздадени

10. Любовта дава живот (1938 ­ 1939), София 1999 г.

11. Път на зазоряване (1939 ­ 1940), София 1999 г.

12. Като роди дете (1940 ­ 1941), I том, София 1998 г.

13. Благословен (1941 ­ 1942)

14. Проявление (1942 ­ 1943), I том, София 1998 г.

15. Оживяване (1942 ­ 1943), II том, София 1998 г.

Забележка: Неделните беседи от втората половина на 1943 г. ­ от 10 октомври до 28 ноември, са издадени в т. “Вечно подмладяване”, София 1949 г. ­ редактирани и променени.

Категории