Словото

Защо са най-важни: първият слънчев лъч, първият ден на пролета, първата мисъл и т.н

Защо са най-важни:

–       първата мисъл;

–       първото чувство;

–       първата постъпка;

–       първият ден на пролетта

–       защо Слънцето влияе най-чисто и благотворно точно преди изгрев;

–       защо планетите въздействат най-силно, когато са в първите градуси на знака или дома;

–       защо точните образуващи се аспекти са най-силни или какво е всъщност Доплеров ефект.

Доплеров ефект е промяната в наблюдаваните дължини на вълните на светлината, която се получава, когато източникът се движи към или обратно спрямо наблюдателя. Ако източникът е неподвижен спрямо наблюдателя, честотата на изследваните дължини на вълните е същата, както излъчената. Ако източникът се отдалечава, до наблюдателя ще достигат по-малко вълнови пикове за секунда (честотата се е понижила) и наблюдаваните дължини на вълните ще се удължат. Обратно, ако източникът се приближава, честотата се увеличава, а дължината на вълната се намалява, т.е., светлинните вълни се „разтягат“, ако източникът се отдалечава и се „свиват“, ако се приближава.

При разтягане на вълната става изместване към червения край на спектъра (червено отместване), а при свиване на вълната става изместване към синия край на спектъра (синьо отместване).

Категории