Словото

Защо 4-ти дом се разглежда като дом на майката

Четвърти астрологичен дом и градина с всичките му данни показва количеството, качеството, мощността, трайността и ползотворността на строителните сили, които Духовното тяло е събрало, възприело и усвоило от Духовния свят. Четвърти астрологичен дом може да се уподоби на силодобивна централа, от която се произвеждат двигателни сили за физическото тяло (първи дом). Силата на тялото ще зависи от четвърти дом. Четвърти дом с всичките му данни показва каква е връзката, отношенията и обмяната на човека чрез Духовното му тяло с другите светове, които му дават строителни сили, необходими за обработване на материята на физическото тяло. Духовното или Чувствено тяло на човека може да се нарече майка на физическото. По тази причина именно четвърти дом се е смятал от всички знаещи и незнаещи астролози за показател на отношението на човека към майка му и за наследените от нея качества. Следователно подвижността на физическото тяло, работоспособността му, неговата енергичност, възможностите му за физическа деятелност и постижения, количеството на силите, с които разполага волята, ще зависят от всички данни на четвърти дом.

Категории