Словото

За съгласие на предстоящото ОС в Стара Загора на 12-13.11.2022 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОС И ДО ВСИЧКИ, КОИТО ИСТИНСКИ МИЛЕЯТ ЗА НАШЕТО БРАТСТВО!

Мили приятели, братя и сестри! Ситуацията в Братството е подобна на тази в България, Европа и света – водят се икономически, политически, хибридни и в последните месеци реални войни. Нека погледнем българския парламент днес и вероятно ще се припознаем 1:1. Това писане тук няма за цел да критикува и да налива допълнително масло в огъня, а да се търсят решения работещи и целесъобразни поне за 2/3 от нашата общност, която за съжаление в последните години бележи сериозен спад и разочарование. Ако ние проведем някакви разговори предварително по групите и дойдем подготвени с реални и прагматични решения на предстоящото ОС, имаме шанс да излезем от омагьосания кръг, в който като че ли следваме политиците ни и повтаряме техните погрешки. Нали ние, хората от Братството, сме тези, които трябва да даваме добрия пример и да сме в авангарда, а не обратно.

Настоящият УС, който напразно се наричаше ИС, изигра своята позитивна роля (след време ще се разбере по-точно). Преди година и половина почти 2/3 от Братството подкрепи новата тенденция, като се залагаха големи очаквания – за ревизия, за реформи, за обединение, за повече прозрачност и какво ли още не. Обективни и субективни фактори изиграха роля за необратимото разделение вътре, за което повечето, следящи процесите в Братството, са наясно от протоколите. В началото всички членове на УС бяха с единни решения – 100%, след това стана поносимо разделение от 2/3, после се отиде на 51% над 49% и тогава започна дълбаене на дъното, когато, с напълно неясни доводи, се отложи (на практика еднолично от председателя) легитимно насроченото ОС в Стара Загора на 7.11.2021 г. Малко след тази дата започна и управлението (не изпълнението) с взимане на решенията на 1/3 от УС, без абсолютно да се информират останалите членове, за каквото и да е било. Това продължи до края на май месец 2022 г., когато вече председателят реши, че нещата трябва и зависят само и единствено от него и той е най-отговорният от всички членове на УС. Състоя се събрание на 3.07.2022 г., на което събрание беше свалено доверието от председателя и той се задължи от УС да изпълни решения взети с 3/4 мнозинство. Нищо от това не последва, а продължи управлението и вземането на възлови решения еднолично от председателя, без никакво знание и подкрепа от настоящия УС. Така е и до ден днешен.

Очерта се ясно окаяната картина, в която се намира днес Братството. Тя накратко е следната: разделението е повсеместно, дори вече сме на повече от 3-4 фракции; доверието е под нулата – всеки подозира всекиго във всичко; братската любов, за която говорят Христос, апостол Павел и Учителя, е изчезнала от Братството отдавна, а прошката, която ежедневно ние лично търсим от нашия Благ Отец, е забравена като основен метод за примиряване с другите. В управлението, както се разбра, от месеци решенията се вземат абсолютно нелегитимно, еднолично, с неясни доводи и мотиви, продиктувани в повечето случаи от сили и духове, които биха се радвали на пълната разруха на Братството. Не се зачитат правила и решения на ОС, няма действащ УС от почти година, УС е свалил доверието си от председателя, а последният продължава бодряшки да управлява, позовавайки се на „форсмажорност“, „неотложност“, несъществуващи членове и алинеи в Устава на ОББ и др. п. Всички гореизброени факти и обстоятелства доведоха до спад на доверието към този УС от 2/3 неподкрепа на членовете на Братството. Издателската дейност е със затихващи функции вече, няма екип легитимен, няма продукция, няма идеи. В последно време е заведено и дело към наши братя и сестри, което ще срами името на Братството, ще ни развява мръсното бельо, ще петни името на Учителя. Да, влязоха в центъра силите на разрухата, пусна ги някой! Мястото им обаче е в периферията, достатъчно поразии се направиха! Да се стягаме и да започваме градежа!

На предстоящото отчетно-изборно ОС в Стара Загора първоначално ще трябва да се обединим около принципи, каузи, приоритети и тогава да търсим съответните хора, които искат и могат да ги изпълняват. Нека си набележим 2-3 основни приоритета и да ги следваме, но не да ги размием и да направим 10 приоритета, така че да губим фокус и енергия излишно. Това е една от реалните опасности, която силите на разрухата ще искат да ни тласнат – да се бавим, да протакаме, да отлагаме неотложното, да говорим за несъщественото, така че или нищо да не се случи, или да се случи ненавреме и ненамясто, за да се отчаем и да се откажем да правим, каквото и да било смислено. Да не бъде!

Има някои неща, които не търпят отлагане като издателската дейност на Братството, която за последната година няма почти никаква продукция. Второто е заемът, който ни тежи като воденичен камък и трябва да се върне през следващата 1 година обезателно, без значение дали братският имот ще се заземява, достроява, разрушава или продава. Но най-важното и определящо е нашето обединение, подобряване на отношенията ни като братя и сестри и търсене на съгласие поне 2/3 във всяка една бъдеща обща работа. В противен случай ние ще продължим да дълбаем дъното и ще бъдем все без основа. На едно място Учителя като говори за произхода на името си казва, че идва именно от дъно (здрава основа).

След като се очертаят приоритети, те трябва да се положат и в някаква времева рамка, например за 1 година. Тези, които ще бъдат избрани, ще знаят предварително и ще са съгласни за тази една година да реализират, точно това, около което сме се обединили на ОС. Това е добре и за двете страни – ако случайно не се справят, ще могат да се оттеглят с достойнство, а ако се справят – просто ще се преизберат за още една година. Действително е сложна обстановката в момента и нека следващият УС е с по-кратък хоризонт на действие.

Друго важно изискване е да се очертаят правомощията на самия УС. Той не трябва да се чува и вижда в конкретната работа на Братството, не трябва да се намесва нито в издателска, нито в стопанска, нито в Паневритмия, музика, педагогика и др. Всички участници в съвети/комисии трябва да си имат автономност на вземане на решения, тъй като те са специалистите, а не членове на УС, които нямат понятие от конкретните дейности. Избраните за УС ще трябва да подпомагат работата, не да я стопират. Може да се каже, че братството няма нужда от някаква твърда управленска ръка, както досега сме свикнали. Няма такива старши братя, които всички да слушаме и да не оспорваме тяхната авторитетност. От друга страна всеки специалист в областта си знае какво и как трябва да направи, няма нужда някакъв УС, за да го напътства и направлява. Т.е. функцията на УС е добре да бъде повече представителна и координираща, отколкото управленска и изпълнителна.

Ако са очертани вече приоритетите, има и времева рамка, знаят се правомощията на УС, то изборът ще бъде сравнително по-лесен. Уравнението става просто и се търсят съответните хора. Следвайки горните приоритети, избраните хора ще трябва да отговарят на такъв профил. Поставим ли си за цел обединение на Братството, от само себе си се разбира, че избраниците трябва да са приемливи за всички, иначе не би се случило нищо от това, което се очаква. Братята и сестрите в бъдещия УС ще могат по-лесно да се справят, когато имат подкрепата на поне 2/3 от ОС. Това е най-добрият вариант, който от своя страна има нюанси и подварианти. Например ако не се обединим около един достоен брат за председател, то да се търсят възможности за трима съпредседатели или за пълно равнопоставяне на членовете, като един е избран на чисто формален белег по модела  „пръв сред равни“ (Primus inter pares). Разбира се, когато има съгласие от 2/3 на ОС, това вече е предпоставка, че ще се търсят и намерят конкретните решения, въпрос на време и търпение.

Ако обаче не се получи желаното съгласие в ОС от 2/3, отиваме на другото ниво 50% + 1. Вторият вариант е: да надделее мнозинство от 51%, което ще бъде срещу 49%. Така си продължава разделението и противостоенето и едва ли ще има дълготраен статут. Ще се търсят процедурни хватки, гласове за надделяване дори с 1 глас и др. некоректни уставни практики. Този вариант не е благословен от Бялата ложа, но все пак временно може да се свърши някаква работа, макар и не с голям хоризонт.

Ако слезем на хипотезата 1/3 подкрепа за УС, както е в момента, това е най-лошият възможен сценарий. Има гласове, които казват, че трябва да се запази статуквото и това трябва да се уважава, разбира се. Тези гласове не искат да има избор на нов УС, дори не им трябва събрание, те ще правят всичко възможно, за да се запази сегашното състояние на „мътна вода“ и безтегловност. Но така се удължава агонията и продължава единоначалието. Чия ще е ползата, нека си зададем въпроса? Тя отново ще е за силите на разрухата, а Учителя ги нарича изостанали от Лемурия същества, които сега искат и имат за цел само да забавят нашата лична, земна и космична еволюция, като ни вкарват в постоянни кавги, спорове и вражди.

Мили приятели, братя и сестри! Написаното дотук не претендира за изчерпателност и обхват на всички гледни точки, целта е да се предизвика размисъл по темите и стиковка по консенсусните точки. Всички мнения са добре дошли да надграждат или оспорват горното, но според Учителя не е за предпочитане само индиферентността (безразличието) по понятни причини. Дано има разум, смирение и търпение у всинца ни, за да осмислим и приложим думите на Учителя, когато той говори за организирането ни като общност: „Една от главните мъчнотии е, че вие се стараете да поправяте неща, които не се нуждаят от поправяне. Вие искате да сложите ред и порядък на туй общество, когато не се нуждае от ред и порядък. Това общество си има свой ред и порядък, то си има ръководство от друго място.“ Някой ще си помисли, че той единствено чува гласа на Бога и Учителя, но не, не е така. Казано е „Глас народен – глас Божи“! Дано се обединим поне 2/3 от всички участници (не само гласуващите) на предстоящото събрание в Стара Загора на 12-13 ноември около обща концепция, визия и посока на Братството, както и да изберем достойните консенсусни хора, които да ги следват неотклонно! Амин, така да бъде!

Категории