Словото

За целите на трите ложи

 

1.    Ложата на лявото посвещение търси две категории хора – обожатели и почитатели.

2.    Дясното посвещение – Бялата ложа търси последователи.

3.    А Космичната ложа търси приятели.

Когато виждаме и срещнем известни хора, които манипулират в обществения живот със съзнанието на хората с цел да изтъкват себе си и искат да бъдат поставени на онзи пиедестал като търсят почит, уважение и преклонение, то знаем, че са представители от Лявото посвещение.

Онези, които търсят последователи и издигат един висок Идеал за подражание и търсят реализация на една висша Идея за реализация в живота си, то това са представители на Дясното посвещение.

Третата група искат да имат интимен, директен контакт с Космичното начало. Те не търсят образи и посредници между своята душа и Космичното начало. Това са души, които помагат на човека в името на Мировата любов и Космичната обич. Това са приятелите на това Космично Братство. Когато правят добро на другите те култивират в себе си своите добродетели. Когато направят най-малкото добро, те се обръщат към Космичното начало и се вливат в Него чрез Космичната обич. А чрез Мировата Любов те носят и реализират чрез живота си като най-малкото добро. Това са приятелите, това са учениците в Големия път.

Категории