Словото

Злото, което правите, остава при вас, а Доброто – ви се връща

Една бедна индийка всеки ден изпичала питка за членовете на семейството си и една допълнителна – за някой гладен минувач. Втората питка оставяла на перваза на прозореца и отправяла благословия към сина си, който бил заминал да живее в далечен град. В продължение на месеци майката не била чувала вест за него, за това тя се молела за неговото завръщане. Всеки ден пред къщата на жената минавал един прегърбен човек и взимал изпечената питка, но вместо да благодари, той казвал:

– Злото, което правите, остава при вас. Доброто, което вършите ви се връща!

Това продължавало много дни. Жената се разстроила и започнала да мисли: „Този човек не казва нито една дума в знак на благодарност. Всеки ден казва едно и също, но какво ли означава то?“. Веднъж като била много ядосана на неговото поведение решила да се отърве от гърбавия човек, като сложи отрова в питката. Точно когато посегнала да я сложи на прозореца, ръцете ѝ се разтреперели и тя се замислила: „Какво правя аз?“. Хвърлила питката с отровата в огъня, замесила нова и я сложила на перваза, както обикновено. Гърбавият отново минал и рекъл:

– Злото, което правите, остава при вас. Доброто, което вършите ви се връща! –  след което продължил по пътя си, без да подозира за ужасните мисли, които се въртели в главата на жената.

Същата вечер някой почукал на вратата. Когато отворила, жената с изненада открила, че това е синът ѝ. Той бил отслабнал, с мръсни дрехи и гладен. Когато видял майка си, синът казал:

– Майко, чудо е, че се върнах. Докато бях толкова далеч от вас, бях толкова изнемощял, че мислех, че ще умра. Но тогава срещнах един гърбав човек. Помолих го за храна. Той ми даде една цяла питка и рече: „Това е, което аз ям всеки ден. Днес ще го дам на теб, защото ти имаш по-голяма нужда от него.“

Като чула това, лицето на майката пребледняло. Спомнила си за отровната питка, която искала да даде на гърбавия човек. Ако не я беше изгорила в огъня, щеше да попадне в ръцете на собствения ѝ син.

Именно тогава, тя осъзнала значението на думите: „Злото, което правите, остава при вас. Доброто, което вършите ви се връща!“.

Категории