Словото

Идеен проект на д-р Димитър Колев за социален патронаж в Братството

Братя и сестри, последователи на Учителя Петър Дънов! Съидейци!

Воден от човешки, идейни и професионални подбуди, се обръщам към вас с една отдавна чакаща времето си идея. Идеята, да се сьздаде медицински патронаж, насочен към обслужването на възрастни и болни хора, посветили живота си в служене на Словото и Делото на Учителя Петър Дънов. Ние, като народ, направихме много за съхранението и разпространението на Словото, но по отношение Служенето на другите сме длъжници на себе си. Всички ние, както и да живеем, в каквото и да вярваме, един ден ще остареем и ще застанем пред залеза на своя живот. Нуждата от помош и от подкрепа в този момент е шанс и за нуждаещия се и за помагащия, зашото тогава си отиват всички илюзии и заблуждения, всички комплекси и предуоеждения. Човек се изправя пред себе си и вижда Истини, незрими до този момент. Да бъдеш Свидетел и Съпричастник на такива Мигове е огромен шанс. Мъдростта и Истините, които тези срещи носят са несравними с нищо. Достатъчно е човек да прочете някоя от житейските мисли на Майка Тереза, да се убеди, че на тази Мъдрост и Истина, до които тя се е докоснала в тези последните дни на страдащи и болни хора. Биха завидели дори Кант и Хегел. Тези Прозрения са недостижими по какъвто и да било друг начин. Добродетелите и качествата, които развиват Служенето, не могат да бъдат придобити нито с молитви, нито с паневритмии, нито с учене или четене на Слово.

Осъзнавам, че има братя и сестри, достигнали до идеята за важността от грижата за възрастните, страдащите и болните. Това са ученици на Учителя, които скромно и деликатно помагат на хора, живеещи идейно и безкористно, хора посветили живота си на Словото и Делото, на Служене на другите, на благородна, общочовешка кауза. Целта е тази грижа, това Служене, да стане далеч по ефективно и организирано. Така, както работят невроните в човешкия мозък. Идеята е да се издирват хора, които имат неотложна нужда от медицинска помощ, от сестрински и санитарни грижи. Идеята е да се намерят лекари, медицински сестри, психолози – съидейници, доброволци. Ако няма такива хора, ще се потърсят такива, които срещу заплащане да извършват медицински услуги, консултации, сестринско и санитарно обслужване. Идеята е средствата, които съм убеден, че ще постъпват (познавам много хора, които искат да правят дарения, с подобна насоченост) да бъдат разпределени целево „за Служене“, защото няма човешка дейност, която най-близо да се приближава до идеята за Служене (такава, каквато я познаваме от Словото на Учителя), от грижата за страдащите и болните. Целта ни е тази дейност да става при абсолютна прозрачност и ежемесечен отчет за изразходваните средства, който да бъде публикуван в братски сайтове.

Като начало, това което е необходимо да се направи е:

1. Списък на желаещите да се включат в проекта като доброволци (със или без заплащане)

2. Списък на братя и сестри, имащи нужда от неотложни лекарски, сестрински, санитарни грижи

3. Списък на дарителите (ако няма изрично желание дарението да остане а тайни)

По-късно, ако проектът стартира успешно, бихме имали смелостта да мислим за хоспис, стационар или дом за възрастни братя и сестри.

 

Проектът беше представен на общобратското събрание в Стара Загора на тема „Четирите съвета“, проведено на 17.02.2018 г.

 

Категории