Словото

Изборът

Към всички приятели, обичащи свободата, които имат силата и волята да я отстояват с методите на Истината!

Думата избор идва от глагола избирам, от праслав. „бьратн“ (брати) – инфинитив на глагола бера. В останалите славянски езици бера означава вземам/да взема. Произхожда от индоев. bher– (да нося). Древното значение е запазено в думата бреме или бременна жена например. Първоначално етимологически думата е свързана със санскритското bhárati, bíbharti (носи, води, отвежда). В други индоевропейски езици се среща например в ирландския brith – раждане, а от готски baurþei (раждане), преминава в немски Burde – бреме, Geburt – раждане.

Ако пък погледнем значението на думата „алтернатива“ в тълковния речник, ще видим следното: „Избор на едно от две възможни решения, които се изключват взаимно.“ Изборът излиза на преден план за пътя, по който ще искаме да поемем в Братството. За да бъде този избор осъзнат и информиран, ще трябва предварително да сме запознати и с двата пътя.

Казва Учителя в „Свещени думи“:

„Окултният ученик се отличава с висок идеал.

Каквото и да желае или да притежава, е най-хубаво. Като си избира приятел, ще избере най-благородния, най-умния, най-интелигентния, най-добрия, с най-чистото сърце. Няма ли това правило, хиляди страдания ще се породят. Идеалът за вас да бъде: най-хубавото в света!

По този ваш вътрешен избор трябва да се отличавате от другите хора.“

На 1 и 2 юли ще можем да избираме между две тенденции. За последните години управление, дори в новия УС/ИС, видяхме стари методи и способи, които допринесоха Братството да продължи разцеплението си, започнало през 2014 г. За да стигнем до днес, когато сме свидетели на най-големия разпад в по-ново време, вероятно и в историята си.

Как няма да може да продължим като Братство (дори временно статуквото да се запази за известно време)?

 • Да се толерира разединението под една или друга форма;
 • Да се търси постоянен враг, което е метод от миналото, добре познат. Посочваш някого за враг, за да си ти в бяло (защото другият непременно е черният), като освен това плашиш с вадене на скелети от гардероба (Торбалан), че ще стане много по-зле и единствено ти си лекарството и лечителят.
 • Да се вземат еднолични решения (или сведени до много тесен кръг), които са в интерес, в повечето случаи, само на пряко заинтересовани хора;
 • Да липсва елементарна самокритичност и да се вменява вината винаги у другия;
 • Да се търси връзка с духове с неясен произход и съвети от контактьори;
 • Да се работи само с тези, които ние харесваме и с тези, които нас ни харесват лично, а инакомислещите да се квалифицират като неприятели;
 • Да продължава да се вкарва светското в Братството с методи и средства, чужди на нашите среди.

Как ще може да продължим като Братство (дори да трябва да се изчака известно време)?

 • Най-главната и единствена цел да бъде обединение на Братството. За предстоящото събрание повече от 10 братства (1/3 от цялото Братство) отказват да вземат участие поради някакво несъгласие или несходство с посоката ни на движение;
 • Да се работи с всички братя и сестри от Братството, дори с тези които открито не ни харесват;
 • В собствените ни братства по места да се търси и намери помирението;
 • Братската работа и инициативи (събори, конференции, срещи и др.) да са отворени и достъпни за абсолютно всички братя и сестри;
 • Да търсим и осъществяваме връзка с Невидимия свят, единствено и само посредством Словото на Учителя;
 • Всички решения в Братството да се вземат колективно и със съгласие, за да са в полза на мнозинството. Казано е: „Божието благо е благо за всички“.
 • Да излъчваме такава духовност като цвят и аромат, че да привлечем с нашите методи света и да го направим по-духовен (мисия, завещана ни от Учителя).

На събранието ще подкрепя второто като алтернатива и ще избера такива братя и сестри, които го олицетворяват. Самият аз съм готов да работя за това, в което вярвам дълбоко и безусловно! Нека Господ направи избора ни достоен и угоден Нему! Слава на Бога! Амин!

С братски поздрав:                                                                         22.06.2023 г.

Георги Христов                                                                               Бургас

Категории