Словото

Избрани мисли от Джон Уесли

 • Прави всяко добро, което можеш,
  с всички средства, с които можеш,
  по всички начини, по които можеш,
  на всяко място, на което можеш,
  по всяко време, по което можеш,
  на всички хора, на които можеш,
  толкова дълго, колкото можеш.

 

 • Не сравнявай хората със себе си. Не се считай за нормата, с която всеки трябва да бъде сравнен.

 

 • Никой да не счита труда за напразен, само защото плодовете от него не се виждат веднага.

 

 • Аз притежавам само две сребърни лъжици. Това е всичкото сребро, което имам. И не желая да притежавам повече, докато на моята улица все още има хора, които нямат и хляб.

 

 • Не задържам пари дълго у себе си. Отървам се бързо от тях, за да нямат време да обсебят сърцето ми.

 

 • Опитайте се да обичате точно тези, които разклащат из основи вашето мислене, чувства, знание и идеали.

 

 • Количеството на любовта е равно на количеството на щастието.

 

 • Вярата и разумът вървят ръка за ръка.

 

 • Любовта е сърцевината на цялото християнско учение.

 

 • Вярата за мен е любов към Бога и хората, която извира от сърцето и променя живота.

 

 • Всеки, който вярва, трябва да се радва на живота.

 

 • Вярата на някои успява да ги направи само тъжни, но не и радостни.

 

 • Много е лесно да се изнесе една проповед, но е по-трудно на невярващите да се обясни вярата.

 

 • Ако ограничим истинската вяра само до хора, подобни на нас, ще покажем тесногръдие, което трябва да бъде избягвано и дори изкоренявано.

 

 • Не се оставям да бъда воден от впечатленията си, а от разума и от Светото Писание.

 

 • Ние мислим и оставяме хората да мислят. Основа на това е вярата, която действа чрез любов.

 

 • Основавам всичките си принципи на Библията и на здравия разум.

 

 • Ако не се нуждаеш от други книги освен от Библията, то ти си надминал и Павел, защото той четеше и други книги.

 

 • Трупането на знания е добро, но спасяването на души е още по-добро.

 

 • Гледаш често навътре, а рядко нагоре.

 

 • Моето място днес е навсякъде, където се върши Божието дело.

 

Категории