Словото

Издателство „Сдружение Слънчогледи”

Официално Сдружение СЛЪНЧОГЛЕДИ започна издателска дейност през ноември 2012 година, но в своята творческа биография през годините то има няколко осъществени самостоятелни и комбинирани проекти в различни сфери от живота. На тази страница ще откриете издаденото до момента, а планираните книжни издания – в booksinprint.bg. Те се публикуват предимн в електронен вид и са достъпни за безплатно сваляне от страниците по-долу (във формат PDF, EPUB, MOBI и HTML), както и в iTunes Store (формат iBook)

Категории