Словото

Има ли място Слънцето в Астрологията според Учителя

Та казвам, така трябва да разбирате планетите като принцип. Седем принципа са, те са повече, но засега са седем принципа, които са действали в разните епохи. Сега има събудени още два (Уран и Нептун). А за бъдеще ще се намери още една и така ще дойдем до 12, но сега са 7, които действат. Според астрологическите теории всички са планети, а Слънцето, което не е планета, какво търси в астрологията? Какво е влиянието на планетите? Какво търси Слънцето, което е централно място в астрологията? То се схваща като източник на енергиите. Та от това гледище можем да обясним Слънцето като баща на тези принципи. А всички други принципи са произлезли от него. А основният принцип е Слънцето, изворът на живота. И от там се проявяват всички други. (СК, 5 декември 1930 г.)

Категории