Словото

История на Паневритмията (1930-1989)

"История на Паневритмията" е колективен продукт на тригодишена изследователска работа. Представянето му за първи път беше на творческата среща в Айтос през октомври 2010 г. Материалът е отворен за нови факти, документи и предложения.

Категории