Словото

Йерархична стълба на ангелите – едно органично чиноначалие

Трябва да бъдем герои, да бъдем по образ и подобие на Бога и тогава всички наши братя, заминали преди милиони и милиарди години, ще се съединят с нас. Според степента на знание и развитие и според службата, която изпълняват, тези същества са наредени в една йерархична стълба, в едно органично чиноначалие, чиито степени са познати под имената:

Серафими – Братя на Любовта;

Херувими – Братя на хармонията;

Престоли – Братя на волята;

 

Господства – Братя на интелигентността и радостта;

Сили – Братя на движението и растенето;

Власти – Братя на външните форми и изкуствата;

 

Началства – Братя на времето, състоянието и такта;

Архангели – Братя на огъня и топлината;

Ангели – носители на Живота и растителността, които приготовляват живота.

Последният, десети, чин ще заемат напредналите човешки души.

Всички вкупом представляват великият Космичен човек.

Да се съединим с тези братя! Всички заедно ще засвирим и тогава ще чуем Христовия глас: „Елате вие, деца, благословени от Отца моего, и наследете Новото царство, Новото небе и Новата земя на Любовта, които съм приготвил за вас“.

Ние ще отворим умовете си, ще отворим сърцата си, ще отворим душите си, ще отворим духовете си за великото, за възвишеното. Тогава ще дойде Божественият Дух, който ще донесе свобода на човечеството. Кога ще стане това? – В онзи тържествен ден, когато и най-малките тайни на живота ще се разрешат. Тогава вие ще се наречете хора на великата нова култура, която се готви. В тази култура смърт няма да има, тя ще изчезне. Тогава ние ще бъдем свободни, както са свободни нашите напреднали братя, наречени ангели, архангели, херувими, серафими. Тия велики братя са произлезли все от човешката раса, но са живели при по-благоприятни условия, които използвали разумно. Вие не използвахте разумно условията, но днес тия велики братя правят усилия да ви покажат пътя, за да добиете тази свобода, която те имат, щом добиете тази свобода вие ще я дадете и на ония по-малки ваши братя, които я очакват.

Бъдете доволни, че Господ ви е дал ум, че можете да мислите, бъдете доволни, че можете да чувствате, бъдете доволни, че можете да говориите. Ако говорите, хората ще намирате; ако мислите, ангелите ще намирате; ако чувствате, херувимите и серафимите ще намирате. Следователно спрете се сега на новата мисъл – правата мисъл. Правата мисъл ще ви свърже с напредналите същества. Право мислят ангелите. Добрите чувства ще ви свържат с напредналите същества – херувимите и серафимите, които поддържат Божия трон, които поддържат Свещения огън на живота. И после, външната страна на живота – говорът, човешката реч, която е свързана с най-разумните същества, които хиляди и хиляди години преди вас са живели.

Вие не знаете какво нещо е материята на дървото. Ангелите са работили с години, за да създадат дървото. За струните от животните архангелите са работили. Като дойдете до металите – серафимите са работили.

„Добрата молитва“ е обща, не само за човечеството, но и за цялата вселена: за всички ангели, арахангели, началства, власти, сили. Само по този начин ще измолим Божието благословение, за да можем да растем и да се развиваме съобразно Неговата воля. 

Категории