Словото

Какво всъщност показва първият астрологичен дом?

Знакът, заемащ първи дом, светилата в него, естеството и съчетанията им – всичко това свидетелства в каква степен и в какво отношение човек в миналите си животи е изпълнявал или не е изпълнявал Божията Воля и какви добрини или злини сам си е причинявал. Показва също какви и колко благородни или неблагородни семена е посял чрез делата си – семена, чиито плодове ще опитва през настоящия си живот.

Категории