Словото

Какво представлява кръгът

Представете си, че имате една неопределена величина, която означаваме с нула, т.е. с нищо, което представя кръг. Кръгът е неопределена величина, понеже можем да се движим по него хиляди години, без да го извървим, особено ако повърхността му е навсякъде гладка и еднаква. Колкото пъти да го обикаляте, не можете да познаете дали сте го извървели или не. Ако има някакви белези върху кръга, вие ще знаете, колко пъти сте го обиколили.

[Разсъждения по темата: Хороскопът е един кръг. Ако ги няма знаците, планетите и домовете, няма да можем да познаем дали сме го извървели. Значи астрологията, създаването на времената и на качествата, които те носят, служат на човека за да види докъде в пътя си е стигнал. Така накичен с периоди и точки, кръгът става нещо в нищото. Или по този начин се опитваме да осъществим нищото]

Категории