Словото

Какво символизира Луната в хороскопа

Луната в хороскопа символизира човешката Душа с всичките ѝ дарби, способности, условия, възможности и прояви изобщо. Луната с добрите ѝ съчетания и доброто ѝ разположение по знак и дом в хороскопа показват до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа с душата си в миналите си животи, доколко е работил човек с душата си под ръководството на Господа, доколко е изпълнявал Божествените закони и до каква степен и в какво отношение човек е придобил Божествената мъдрост с душата си, до каква степен и в какво отношение човек познава и може да познава проявите на Господа като мъдрост вътре в себе си и вън от себе си в Природата и в другите светове.

Категории