Словото

Картини от Рила

Презентацията съчетава красиви пейзажни снимки с цитати от Словото на Учителя, свързани с темата за планината и природата.

Категории