Словото

Китайски календар – 2013 г.

дата

знаци

зодиакален знак и елемент

характеристика

   1 януари

дин мао

огнен заек

 

   2 януари

у чън

земен дракон

ден на решителност

   3 януари

дзи съ

земна змия

ден на отлагане и забавяне на нещата

   4 януари

гън у

метален кон

 

   5 януари

син вей

метална коза

Начало на сезона МАЛЪК СТУД

   6 януари

жън шън

водна маймуна

 

  7 януари

гуей юй

воден петел

ден на успеха

  8 януари

дзя сю

дървено куче

 

  9 януари

и хай

дървено прасе

ден на отваряне на нещата

10 януари

бин дзъ

огнен плъх

Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект).

ден на затваряне на нещата

11 януари

дин чоу

огнен вол

добър ден за нови начинания

12 януари

у ин

земен тигър

ден за прочистване

13 януари

дзи мао

земен заек

 

14 януари

гън чън

метален дракон

 

15 януари

син съ

метална змия

ден на решителност

16 януари

жън у

воден кон

ден на отлагане и забавяне на нещата

17 януари

гуей вей

водна коза

 

18 януари

дзя шън

дървена маймуна

 

19 януари

и юй

дървен петел

ден на успеха

20 януари

бин сю

огнено куче

Начало на сезона ГОЛЯМ СТУД

21 януари

дин хай

огнено прасе

ден на отваряне на нещата

22 януари

у дзъ

земен плъх

ден на затваряне на нещата

23 януари

дзи чоу

земен вол

добър ден за нови начинания

24 януари

гън ин

метален тигър

ден за прочистване

25 януари

син мао

метален заек

 

26 януари

жън чън

воден дракон

 

27 януари

гуей съ

водна змия

Пълнолуние 06:39 ч. ден на решителност

28 януари

дзя у

дървен кон

ден на отлагане и забавяне на нещата

29 януари

и вей

дървена коза

 

30 януари

бин шън

огнена маймуна

 

31 януари

дин юй

огнен петел

ден на успеха

  1 февруари

у сю

земно куче

 

  2 февруари

дзи хай

земно прасе

ден на отваряне на нещата

Лош ден за полови контакти (на този ден това води до силно изхабяване на енергията).

  3 февруари

гън дзъ

метален плъх

Настъпва Новата Китайска година – според слънчевия календар, използван от астролозите.

18:31 ч. Начало на сезона НАЧАЛО НА ПРОЛЕТТА

Силно енергиен ден.
Започва годината на Водната Змия!

  4 февруари

син чоу

метален вол

добър ден за нови начинания

  5 февруари

жън ин

воден тигър

ден за прочистване

  6 февруари

гуей мао

воден заек

 

  7 февруари

дзя чън

дървен дракон

 

  8 февруари

и съ

дървена змия

ден на решителност

  9 февруари

бин у

огнен кон

Вечерта: празнуване на КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА – според лунния китайски календар и китайските народни традиции

10 февруари

дин вей

огнена коза

Новолуние 09:21 ч.

11 февруари

у шън

земна маймуна

 

12 февруари

дзи юй

земен петел

 

13 февруари

гън сю

метално куче

ден на успеха

14 февруари

син хай

метално прасе

 

15 февруари

жън дзъ

воден плъх

ден за отваряне на нещата

16 февруари

гуей чоу

воден вол

ден за приключване на нещата

17 февруари

дзя ин

дървен тигър

 

18 февруари

и мао

дървен заек

Начало на сезона ВАЛЕНЕ НА ДЪЖД

Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект).

добър ден за прочистване

19 февруари

бин чън

огнен дракон

 

20 февруари

дин съ

огнена змия

 

21 февруари

у у

земен кон

ден на решителност

22 февруари

дзи вей

земна коза

ден на отлагане и забавяне на нещата

23 февруари

гън шън

метална маймуна

 

24 февруари

син юй

метален петел

 

25 февруари

жън сю

водно куче

Пълнолуние 22:27 ч.  ден на успеха

26 февруари

гуей хай

водно прасе

 

27 февруари

дзя дзъ

дървен плъх

Ден на отваряне на нещата

28 февруари

и чоу

дървен вол

ден на приключване на нещата

1 март

бин ин

огнен тигър

добър ден за нови начинания

2 март

дин мао

огнен заек

ден за прочистване

3 март

у чън

земен дракон

 

4 март

дзи съ

земна змия

 

5 март

гън у

метален кон

Начало на сезона СЪБУЖДАНЕ НА НАСЕКОМИТЕ

6 март

син вей

метална коза

ден на решителност

7 март

жън шън

водна маймуна

ден на отлагане и забавяне на нещата

8 март

гуей юй

воден петел

 

9 март

дзя сю

дървено куче

 

10 март

и хай

дървено прасе

ден на успеха

11 март

бин дзъ

огнен плъх

Новолуние 22:52 ч.

12 март

дин чоу

огнен вол

ден на отваряне на нещата

13 март

у ин

земен тигър

ден на затваряне и приключване на нещата

14 март

дзи мао

земен заек

добър ден за нови начинания

15 март

гън чън

метален дракон

ден за прочистване

16 март

син съ

метална змия

 

17 март

жън у

воден кон

 

18 март

гуей вей

водна коза

ден на решителност

19 март

дзя шън

дървена маймуна

ден на отлагане и забавяне на нещата

20 март

и юй

дървен петел

Начало на сезона ПРОЛЕТНО РАВНОДЕНСТВИЕ. Силно енергиен ден.

21 март

бин сю

огнено куче

 

22 март

дин хай

огнено прасе

ден на успеха

23 март

у дзъ

земен плъх

 

24 март

дзи чоу

земен вол

ден на отваряне на нещата

25 март

гън ин

метален тигър

ден на затваряне на нещата

26 март

син мао

метален заек

Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект).

27 март

жън чън

воден дракон

Пълнолуние 12:28 ч.   добър ден за прочистване

28 март

гуей съ

водна змия

 

29 март

дзя у

дървен кон

 

30 март

и вей

дървена коза

ден на решителност

31 март

бин шън

огнена маймуна

ден на отлагане и забавяне на нещата

1 април

дин юй

огнен петел

 

2 април

у сю

земно куче

 

3 април

дзи хай

земно прасе

ден на успеха

4 април

гън дзъ

метален плъх

Начало на сезона ЯСНО И СВЕТЛО ВРЕМЕ

5 април

син чоу

метален вол

 

6 април

жън ин

воден тигър

ден на отваряне на нещата

7 април

гуей мао

воден заек

ден на приключване и затваряне на нещата

8 април

дзя чън

дървен дракон

добър ден за нови начинания

9 април

и съ

дървена змия

ден за прочистване

10 април

бин у

огнен кон

Новолуние 12:36 ч.

11 април

дин вей

огнена коза

 

12 април

у шън

земна маймуна

ден на решителност

13 април

дзи юй

земен петел

ден на отлагане и забавяне на нещата

14 април

гън сю

метално куче

 

15 април

син хай

метално прасе

 

16 април

жън дзъ

воден плъх

ден на успеха

17 април

гуей чоу

воден вол

 

18 април

дзя ин

дървен тигър

ден на отваряне на нещата

19 април

и мао

дървен заек

Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект).

ден на затваряне и приключване на нещата

20 април

бин чън

огнен дракон

Начало на сезона ДЪЖД ЗА ПЛОДОРОДИЕ
добър ден за нови начинания

21 април

дин съ

огнена змия

ден за прочистване

22 април

у у

земен кон

 

23 април

дзи вей

земна коза

 

24 април

гън шън

метална маймуна

ден на решителност

25 април

син юй

метален петел

Пълнолуние 22:58 ч. ден на отлагане и забавяне

26 април

жън сю

водно куче

 

27 април

гуей хай

водно прасе

 

28 април

дзя дзъ

дървен плъх

ден на успеха

29 април

и чоу

дървен вол

 

30 април

бин ин

огнен тигър

ден на отваряне на нещата

1 май

дин мао

огнен заек

ден на приключване и затваряне на нещата

2 май

у чън

земен дракон

добър ден за нови начинания

3 май

дзи съ

земна змия

ден за прочистване

4 май

гън у

метален кон

Лош ден за полови контакти (на този ден това води до силно изхабяване на енергията).

5 май

син вей

метална коза

Начало на сезона НАЧАЛО НА ЛЯТОТО.

Силно енергиен ден

6 май

жън шън

водна маймуна

 

7 май

гуей юй

воден петел

ден на решителност

8 май

дзя сю

дървено куче

ден на отлагане и забавяне на нещата

9 май

и хай

дървено прасе

 

10 май

бин дзъ

огнен плъх

Новолуние 03:29 ч.

11 май

дин чоу

огнен вол

ден на успеха

12 май

у ин

земен тигър

 

13 май

дзи мао

земен заек

ден на отваряне на нещата

14 май

гън чън

метален дракон

ден на затваряне и приключване на нещата

15 май

син съ

метална змия

добър ден за нови начинания

16 май

жън у

воден кон

ден за прочистване

17 май

гуей вей

водна коза

 

18 май

дзя шън

дървена маймуна

 

19 май

и юй

дървен петел

ден на решителност

20 май

бин сю

огнено куче

ден на отлагане и забавяне на нещата

21 май

дин хай

огнено прасе

Начало на сезона МАЛКО ИЗОБИЛИЕ

22 май

у дзъ

земен плъх

 

23 май

дзи чоу

земен вол

ден на успеха

24 май

гън ин

метален тигър

 

25 май

син мао

метален заек

Пълнолуние 07:26 ч. ден на отваряне на нещата

26 май

жън чън

воден дракон

ден на затваряне на нещата

27 май

гуей съ

водна змия

добър ден за нови начинания

28 май

дзя у

дървен кон

ден за прочистване

29 май

и вей

дървена коза

 

30 май

бин шън

огнена маймуна

 

31 май

дин юй

огнен петел

ден на решителност

1 юни

у сю

земно куче

ден на отлагане и забавяне на нещата

2 юни

дзи хай

земно прасе

 

3 юни

гън дзъ

метален плъх

 

4 юни

син чоу

метален вол

ден на успеха

5 юни

жън ин

воден тигър

Начало на сезона ПЪЛНА СЕИТБА

6 юни

гуей мао

воден заек

 

7 юни

дзя чън

дървен дракон

ден на отваряне на нещата

8 юни

и съ

дървена змия

Новолуние 18:57 ч. д

ден на затваряне и приключване на нещата

9 юни

бин у

огнен кон

Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект).

 

10 юни

дин вей

огнена коза

ден за прочистване

11 юни

у шън

земна маймуна

 

12 юни

дзи юй

земен петел

 

13 юни

гън сю

метално куче

ден на решителност

14 юни

син хай

метално прасе

ден на отлагане и забавяне на нещата

15 юни

жън дзъ

воден плъх

 

16 юни

гуей чоу

воден вол

 

17 юни

дзя ин

дървен тигър

ден на успеха

18 юни

и мао

дървен заек

 

19 юни

бин чън

огнен дракон

ден на отваряне на нещата

20 юни

дин съ

огнена змия

ден на затваряне и приключване на нещата

21 юни

у у

земен кон

Начало на сезона ЛЯТНО СЛЪНЦЕСТОЕНЕ.

Силно енергиен ден

Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект).

22 юни

дзи вей

земна коза

ден за прочистване

23 юни

гън шън

метална маймуна

Пълнолуние 14:33 ч.

24 юни

син юй

метален петел

 

25 юни

жън сю

водно куче

ден на решителност

26 юни

гуей хай

водно прасе

ден на отлагане и забавяне на нещата

27 юни

дзя дзъ

дървен плъх

 

28 юни

и чоу

дървен вол

 

29 юни

бин ин

огнен тигър

ден на успеха

30 юни

дин мао

огнен заек

 

1 юли

у чън

земен дракон

ден на отваряне на нещата

2 юли

дзи съ

земна змия

ден на затваряне и приключване на нещата

3 юли

гън у

метален кон

добър ден за нови начинания

4 юли

син вей

метална коза

ден за прочистване

5 юли

жън шън

водна маймуна

 

6 юли

гуей юй

воден петел

 

7 юли

дзя сю

дървено куче

 

8 юли

и хай

дървено прасе

Новолуние 10:15 ч.

Начало на сезона МАЛКА ГОРЕЩИНА

ден на решителност

9 юли

бин дзъ

огнен плъх

ден на отлагане и забавяне на нещата

10 юли

дин чоу

огнен вол

 

11 юли

у ин

земен тигър

 

12 юли

дзи мао

земен заек

ден на успеха

13 юли

гън чън

метален дракон

 

14 юли

син съ

метална змия

ден на отваряне на нещата

15 юли

жън у

воден кон

ден на затваряне на нещата

16 юли

гуей вей

водна коза

добър ден за нови начинания

17 юли

дзя шън

дървена маймуна

добър ден за прочистване

18 юли

и юй

дървен петел

 

19 юли

бин сю

огнено куче

 

20 юли

дин хай

огнено прасе

ден на решителност

21 юли

у дзъ

земен плъх

ден на отлагане и забавяне на нещата

22 юли

дзи чоу

земен вол

Начало на сезона ГОЛЯМА ГОРЕЩИНА

23 юли

гън ин

метален тигър

Пълнолуние 21:16 ч.

24 юли

син мао

метален заек

ден на успеха

25 юли

жън чън

воден дракон

 

26 юли

гуей съ

водна змия

ден на отваряне на нещата

27 юли

дзя у

дървен кон

ден на затваряне на нещата

28 юли

и вей

дървена коза

добър ден за нови начинания

29 юли

бин шън

огнена маймуна

ден за прочистване

30 юли

дин юй

огнен петел

 

31 юли

у сю

земно куче

 

1 август

дзи хай

земно прасе

ден на решителност

2 август

гън дзъ

метален плъх

ден на отлагане и забавяне на нещата

3 август

син чоу

метален вол

 

4 август

жън ин

воден тигър

 

5 август

гуей мао

воден заек

ден на успеха

6 август

дзя чън

дървен дракон

Лош ден за полови контакти (на този ден това води до силно изхабяване на енергията).

7 август

и съ

дървена змия

Новолуние 00:51 ч.  Силно енергиен ден

Начало на сезона НАЧАЛО НА ЕСЕНТА.

8 август

бин у

огнен кон

ден на отваряне на нещата

9 август

дин вей

огнена коза

ден на затваряне на нещата

10 август

у шън

земна маймуна

добър ден за нови начинания

11 август

дзи юй

земен петел

ден за прочистване

12 август

гън сю

метално куче

 

13 август

син хай

метално прасе

 

14 август

жън дзъ

воден плъх

ден на решителност

15 август

гуей чоу

воден вол

ден на отлагане и забавяне на нещата

16 август

дзя ин

дървен тигър

 

17 август

и мао

дървен заек

 

18 август

бин чън

огнен дракон

ден на успеха

19 август

дин съ

огнена змия

 

20 август

у у

земен кон

ден на отваряне на нещата

21 август

дзи вей

земна коза

Пълнолуние 04:45 ч.
ден на затваряне на нещата

22 август

гън шън

метална маймуна

добър ден за нови начинания

23 август

син юй

метален петел

Начало на сезона КРАЙ НА ГОРЕЩИНАТА

Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект).

ден на прочистване

24 август

жън сю

водно куче

 

25 август

гуей хай

водно прасе

 

26 август

дзя дзъ

дървен плъх

ден на решителност

27 август

и чоу

дървен вол

ден на забавяне и отлагане на нещата

28 август

бин ин

огнен тигър

 

29 август

дин мао

огнен заек

 

30 август

у чън

земен дракон

ден на успеха

31 август

дзи съ

земна змия

 

1 септември

гън у

метален кон

ден на отваряне на нещата

2 септември

син вей

метална коза

ден на затваряне на нещата

3 септември

жън шън

водна маймуна

добър ден за нови начинания

4 септември

гуей юй

воден петел

Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект).

ден за прочистване

5 септември

дзя сю

дървено куче

Новолуние 14:37 ч.

6 септември

и хай

дървено прасе

 

7 септември

бин дзъ

огнен плъх

Начало на сезона БЯЛА РОСА

8 септември

дин чоу

огнен вол

ден на решителност

9 септември

у ин

земен тигър

ден на забавяне и отлагане на нещата

10 септември

дзи мао

земен заек

 

11 септември

гън чън

метален дракон

 

12 септември

син съ

метална змия

ден на успеха

13 септември

жън у

воден кон

 

14 септември

гуей вей

водна коза

ден на отваряне на нещата

15 септември

дзя шън

дървена маймуна

ден на затваряне на нещата

16 септември

и юй

дървен петел

добър ден за нови начинания

17 септември

бин сю

огнено куче

ден за прочистване

18 септември

дин хай

огнено прасе

 

19 септември

у дзъ

земен плъх

Пълнолуние 14:13 ч. Силно енергиен ден. Празник на Голямата Луна

(Средата на есента) в Китай.

20 септември

дзи чоу

земен вол

ден на решителност

21 септември

гън ин

метален тигър

ден на отлагане и забавяне на нещата

22 септември

син мао

метален заек

Начало на сезона ЕСЕННО РАВНОДЕНСТВИЕ.

Силно енергиен ден.

23 септември

жън чън

воден дракон

 

24 септември

гуей съ

водна змия

ден на успеха

25 септември

дзя у

дървен кон

 

26 септември

и вей

дървена коза

ден на отваряне на нещата

27 септември

бин шън

огнена маймуна

ден на затваряне на нещата

28 септември

дин юй

огнен петел

добър ден за нови начинания

29 септември

у сю

земно куче

ден за прочистване

30 септември

дзи хай

земно прасе

 

1 октомври

гън дзъ

метален плъх

 

2 октомври

син чоу

метален вол

ден на решителност

3 октомври

жън ин

воден тигър

ден на отлагане и забавяне на нещата

4 октомври

гуей мао

воден заек

 

5 октомври

дзя чън

дървен дракон

Новолуние 03:35 ч.

6 октомври

и съ

дървена змия

ден на успеха

7 октомври

бин у

огнен кон

 

8 октомври

дин вей

огнена коза

Начало на сезона СТУДЕНА РОСА

9 октомври

у шън

земна маймуна

ден на отваряне на нещата

10 октомври

дзи юй

земен петел

ден на затваряне на нещата

11 октомври

гън сю

метално куче

добър ден за нови начинания

12 октомври

син хай

метално прасе

ден за прочистване

13 октомври

жън дзъ

воден плъх

 

14 октомври

гуей чоу

воден вол

 

15 октомври

дзя ин

дървен тигър

ден на решителност

16 октомври

и мао

дървен заек

ден на отлагане и забавяне на нещата

17 октомври

бин чън

огнен дракон

 

18 октомври

дин съ

огнена змия

 

19 октомври

у у

земен кон

Пълнолуние 02:38 ч. ден на успеха

20 октомври

дзи вей

земна коза

 

21 октомври

гън шън

метална маймуна

ден на отваряне на нещата

22 октомври

син юй

метален петел

Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект).

23 октомври

жън сю

водно куче

Начало на сезона ПАДАНЕ НА СЛАНАТА

добър ден за нови начинания

24 октомври

гуей хай

водно прасе

ден за прочистване

25 октомври

дзя дзъ

дървен плъх

 

26 октомври

и чоу

дървен вол

 

27 октомври

бин ин

огнен тигър

ден на решителност

28 октомври

дин мао

огнен заек

ден на отлагане и забавяне на нещата

29 октомври

у чън

земен дракон

 

30 октомври

дзи съ

земна змия

 

31 октомври

гън у

метален кон

ден на успеха

  1 ноември

син вей

метална коза

 

  2 ноември

жън шън

водна маймуна

ден на отваряне на нещата

  3 ноември

гуей юй

воден петел

Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект).

Новолуние 14:51 ч.

ден на затваряне на нещата

  4 ноември

дзя сю

дървено куче

добър ден за нови начинания

  5 ноември

и хай

дървено прасе

добър ден за прочистване

  6 ноември

бин дзъ

огнен плъх

Лош ден за полови контакти (на този ден това води до силно изхабяване на енергията).

  7 ноември

дин чоу

огнен вол

Начало на сезона НАЧАЛО НА ЗИМАТА.

Силно енергиен ден

  8 ноември

у ин

земен тигър

 

  9 ноември

дзи мао

земен заек

ден на решителност

10 ноември

гън чън

метален дракон

ден на отлагане и забавяне на нещата

11 ноември

син съ

метална змия

 

12 ноември

жън у

воден кон

 

13 ноември

гуей вей

водна коза

ден на успеха

14 ноември

дзя шън

дървена маймуна

 

15 ноември

и юй

дървен петел

ден на отваряне на нещата

16 ноември

бин сю

огнено куче

ден на затваряне на нещата

17 ноември

дин хай

огнено прасе

Пълнолуние 17:16 ч.

добър ден за нови начинания

18 ноември

у дзъ

земен плъх

ден за прочистване

19 ноември

дзи чоу

земен вол

 

20 ноември

гън ин

метален тигър

 

21 ноември

син мао

метален заек

ден на решителност

22 ноември

жън чън

воден дракон

Начало на сезона МАЛЪК СНЯГ

ден на отлагане и забавяне на нещата

23 ноември

гуей съ

водна змия

 

24 ноември

дзя у

дървен кон

 

25 ноември

и вей

дървена коза

ден на успеха

26 ноември

бин шън

огнена маймуна

 

27 ноември

дин юй

огнен петел

ден на отваряне на нещата

28 ноември

у сю

земно куче

ден на затваряне на нещата

29 ноември

дзи хай

земно прасе

добър ден за нови начинания

30 ноември

гън дзъ

метален плъх

ден за прочистване

1 декември

син чоу

метален вол

 

2 декември

жън ин

воден тигър

 

3 декември

гуей мао

воден заек

Новолуние 02:23 ч. ден на решителност

4 декември

дзя чън

дървен дракон

ден на отлагане и забавяне на нещата

5 декември

и съ

дървена змия

 

6 декември

бин у

огнен кон

 

7 декември

дин вей

огнена коза

Начало на сезона ГОЛЯМ СНЯГ

8 декември

у шън

земна маймуна

ден на успеха

9 декември

дзи юй

земен петел

 

10 декември

гън сю

метално куче

ден на отваряне на нещата

11 декември

син хай

метално прасе

ден на затваряне на нещата

12 декември

жън дзъ

воден плъх

Ден на обръщане на небето и земята (днес нещата и явленията са с краткотраен ефект).

добър ден за нови начинания

13 декември

гуей чоу

воден вол

ден за прочистване

14 декември

дзя ин

дървен тигър

 

15 декември

и мао

дървен заек

 

16 декември

бин чън

огнен дракон

ден на решителност

17 декември

дин съ

огнена змия

Пълнолуние 17:16 ч.

ден на отлагане и забавяне на нещата

18 декември

у у

земен кон

 

19 декември

дзи вей

земна коза

 

20 декември

гън шън

метална маймуна

ден на успеха

21 декември

син юй

метален петел

 

22 декември

жън сю

водно куче

Начало на сезона ЗИМНО СЛЪНЦЕСТОЕНЕСилно енергиен ден.

ден на отваряне на нещата

23 декември

гуей хай

водно прасе

ден на затваряне на нещата

24 декември

дзя дзъ

дървен плъх

добър ден за нови начинания

25 декември

и чоу

дървен вол

ден за прочистване

26 декември

бин ин

огнен тигър

 

27 декември

дин мао

огнен заек

 

28 декември

у чън

земен дракон

ден на решителност

29 декември

дзи съ

земна змия

ден на отлагане и забавяне на нещата

30 декември

гън у

метален кон

 

31 декември

син вей

метална коза

 

 

Категории