Словото

Кога е роден Петър Дънов

           

Защо имаме три рождени дати на Петър Дънов?

1.    В книгата „Учителят“ от 1947 г., издадена от Б. Боев, Б. Николов, М. Константинов и М. Тодорова на стр. 9 е посочено, че Петър Константинов Дънов е роден на 11 юли 1864 г, Петровден.

2.    Имаме редица спомени и факти от времето на Школата (1922-1944) и от по-късно, за отбелязване на 12 юли като рожден ден.

3.    След 1968 г. Петровден по нов стил става 29 юни.

В България григорианският календар е въведен в гражданския живот с царски указ № 8, издаден от Фердинанд I, съгласно Закона за въвеждането на григорианския календар. Член първи от този закон гласи следното: „От 1. IV. 1916 г. времеброенето в Царство България да става по новия стил – григорианския календар. Денят 31. III. 1916 г. остава последен ден, броен по стария стил, и на следващия след него ден веднага влиза в сила новият с дата 14. IV. 1916 г., като начало на новото времеброене в Царството“ (Държавен вестник, бр. 65, 21. III. 1916 г.).

Годишнините и събитията обикновено се празнуват по „нов стил“, дори и да са били отбелязани по стар стил. Ето необходимите поправки за събития, отбелязани по „стар стил“ в посочените интервали:

5 октомври 1582 – 28 февруари 1700: 10 пропуснати дни (добавят се десет дни, например 1 май по стар стил е същият ден като 11 май по нов стил);

29 февруари 1700 – 28 февруари 1800: 11 пропуснати дни (добавят се 11 дни, например 1 май по стар стил е същият ден като 12 май по нов стил);

29 февруари 1800 – 28 февруари 1900: 12 пропуснати дни (добавят се 12 дни, например обесването на Левски, 6 февруари по стар стил е същият ден като 18 февруари по нов стил, а не 19);

29 февруари 1900 – 28 февруари 2100: 13 пропуснати дни (добавят се 13 дни, например Трифон Зарезан, 1 февруари по стар стил е същият ден като 14 февруари по нов стил).

През м. май 1923 г. в Истанбул се е състоял т. нар. „Всеправославен конгрес”. В Румънската църква новият стил е въведен на 1 октомври 1924 г.В Българската църква новият стил бил въведен през 1968 година. У нас календарната реформа става неочаквано и изведнъж. С „Послание до клира и всички чада на БПЦ” от 18. 07. 1968 г. тя е обявена в Църковен вестник вече като факт, станал„по общо желание на клира и вярващия народ”. Постановява се след Никулден (19 декември по стар стил) веднага да се празнува Игнажден, а 13-те дни помежду им с честваните на тях светци просто са зачеркнати, като е съкратен и Рождественският пост.

Изводи:

1.    При въвеждане на Грегорианския календар в България през 1916 г. се прибавят 13 дни, а при същата реформа през 1968 г. от Българската Православна Църква (БПЦ) – се отнемат 13 дни. Затова се получава объркване у много хора, тъй като механично винаги само се прибавят 13 дни по примера 9/22 март. Но това категорично не се отнася за неподвижните празници в БПЦ, тъй като тогава трябва да се отнемат 13 дни, за да получим новия стил.

2.    Коя от трите дати би трябвало да приемем като рождена на Петър Дънов? – 11 юли 1864 г., тогава Петровден.

3.    Кога днес (от 29 февруари 1900 г. до 28 февруари 2100 г.) би трябвало да честваме рождението на П. Дънов? – Ако искаме да е на Петровден – на 29 юни (по нов стил), ако искаме да е на дата – 12 юли.

4.    На въпроса „Кога е роден П. Дънов?“ кой би бил най-правилния отговор? – На Петровден.

Категории