Словото

Кое е по-силно – Доброто или Злото

Доброто и Злото заспорили кой е по-силен и като не могли да се разберат, избрали един човек и решили да се пробват върху него.

– Ще накарам този човек да раздаде всичките си пари на бедняците – рекло Доброто.

– А пък аз ще направя от него крадец и убиец – отвърнало му Злото.

Доброто се престорило на Господ, влязло в съня на човека и му наредило да подари цялото си богатство на бездомните скитници. Той така и направил.

Но понеже останал на улицата, гладен и без пари, през нощта влязъл в дома на съседа си да открадне нещо за ядене. Съседът му го усетил, двамата се сборичкали, човекът извадил нож и го убил.

Оттогава Доброто и Злото не се карат кой от тях е по-силен – те си поделят душата човешка, пък тя да му мисли…

Категории