Словото

Козирог

КОЗИРОГ

Символ:

Планета на трон: (Управител): Сатурн (Уран)

Планета в екзалтация: Марс

Планета в заточение (изгнание): Луна

Планета в падение: Юпитер

Родство: Меркурий и Венера

Вражда: Нептун, Плутон

Триплицитет: земя

Квадруплицитет: кардинален

Полярност: негативен, женски, магнетичен

Психологическо съответствие: концентрация

Природно съответствие: вцепеняване

Основна психическа сруктура: стабилен, центриран, едностранчив

Органическо съответствие: колена, скелетна система, кожа

Цветове: черен, тъмнозелен, тъмносин, сив

Ден: събота

Число: 15

Способности: въздържание, енергичност, твърдост, способност за концентрация, търпение, поемане на отговорност, систематичност, логика, разум, воля за изработване на характер, хладна острота, трезвост, самокритика, дипломация, непреклонност, упоритост, сухота, целеустременост, дълбочина

Поведение: човек “с характер”, солиден, работоспособен, с научен подход, верен, постоянен, прост по спартански, скромен, икономичен, самостоятелен, стеснителен, свенлив, плах, боязлив, страхлив, защитаващ се, смутен, мълчалив, лаконичен, надут, афектиран, неестествен, недостъпен, хладен, натегнат, напрегнат, необщителен

Емоционална сфера: сдържан, непрощаващ, хладен, раздразнителен, свенлив, разумът му управлява сърцето

Умствена сфера: силен, съсредоточен, трудолюбив, предпазлив, консервативен, дребнав, коректен, надежден, детайлно мислещ, опърничав, твърдоглав, властен, добър приятел и лош враг, мрачно замислен, егоистичен

Реакции: затворен, негъвкав, концентриран

Мотивация за действие: + скромност, желание за обезпеченост, любов към работата, чувство за дълг, усърдие, самоутвурждаване, страст към колекциониране, търсещ признание, дисциплина, самообладание, самопреодоляване, упоритост. сдържаност, сериозност, строгост, скъперничество, користолюбие, недоверие, егоцентричност, своенравие, оригиналничене, рвност, безсърдечност, придирчивост, завист, неспособност за въодушевление, суровост, непреклонност, жестокост

Професионално съответствие: най-подходящи са професиите, изискващи организаторски талант и систематичност. Успешни са следните професии: банков работник, изследовател, зъболекар, инженер, архитект, строител, скулптор, политик, фабричен работник, хотелиер, геолог, търговец на старинни и архивни ценности, администратор, отшелник

Страни и градове: България, Тибет, Мексико, Албания, Македония, Сърбия, Сибир, Финландия.

Личностен образ: Влиянието на знака Козирог започва със зимното слънчево противостояние и продължава до 19 януари. През това време Слънцето от ден на ден набира сили и под одеялото на леда и снега отново започва растежа в природата. В древността по това време са устройвали празненства по случай възраждането на света. “Астралните” сили или излъчването на Козирога дават възможност да се разбере реалността и да се преодолее силно или слабо интензивно. Съпротивлението на материята може да се преодолее с настойчивост и като не се изпуска веднъж поставената цел. Винаги трябва да присъствува ясния поглед на реалността, който не може да се замъгли нито от колебанията на чувствата, нито от неплодотворни размишления. Всички жизнени прояви, духовното развитие, целенасочената воля, способността към преживяване и чувствения живот, позволяват на Козирога да познае и намери точно тези материални компоненти, необходими за осъществяване на практическите му цели.

Хората считат Козирога нечувствителен, а в действителност представителите на този кардинален, земен знак имат малко време и пространство за проява на чувствата си. Тъй като човекът Козирог възприема материята като задача, следва да се отнесе недостига на чувства към позитивните качества на Козирога, всъщност при него присъствува изразено в различна степен чувство на морален дълг. Трябва да се разбере, че тези, които преодоляват материята и чийто “аз” излъчва сили в окръжаващия свят, могат да достигнат всичко с използуването на своите собствени сили.

Козирогът би искал да бъде независим, тъй като той чувствува себе си достатъчно силен, за да направи всичко самостоятелно. Той неохотно се подчинява на чуждата воля. Неговият светоглед се заключава в задачата да победи материята, докато му стигнат силите.

В зависимост от съзнанието на родения под този знак, ще бъдат и неговите рамки в окръжаващия свят, в който живее. По-елементарните типове, вероятно, ще проектират възможностите на своето влияние само в рамките на своето семейство и като тирани ще господствуват в своя малък свят. Напротив, “големите” Козирози, с огромни сили ще се опитват да разрешават невъзможни задачи, и ние ше видим сред тях достойни служители, прилежни работници и надарени плановици. Но каквото и да правят, винаги и навсякъде те показват дисциплина и въздържание, чувство на дълг и търпение.

Материята “тежи” и Козирогът изглежда понякога песимистичен и безрадостен, тъй като той непосредствено възприема “тежестта” и товара на материята, защото тя за него е задача и дълг. Ако успее да контролира това чувство в себе си, Козирогът лесно може да види и хубавата страна на живота и да я преживее.              

М.Левин за Козирога: Знак земен и кардинален, Козирогът активно изявява свойствата на своята стихия. Това е един от най-трудолюбивите знаци. Козирогът, заедно с Водолея и Рибите, принадлежат към четвъртата триада. Нейният девиз е служене на човечеството. Тези знаци са склонни да действуват самостоятелно и да насочват своята енергия към усъвършенствуване на окръжаващия свят.

Управителят на знака – Сатурн подтиква Козирога към установяване на устойчиво положение в обществото. Кариерата за него означава много, нали именно този знак е знак на социалната йерархия. Козирогът е дисциплиниран и законопослушен, тъй като счита, че това е най-краткия път към върха. Движейки се в това направление, Козирогът е способен да изтърпи всички трудности и лишения, само и само да постигне целта си. Консерватор по натура, Козирогът свято зачита традициите и установените норми, което в най-добрия случай води към бюрократизъм.

Благодарение екзалтацията на Марс в този знак, Козирогът е много трудолюбив. Типичният Козирог е винаги преизпълнен с работа, която изпълнява енергично и плодотворно. Способен е да защити себе си и своите идеали.

Родството на Меркурий дава на Козирога добър математически ум, насочен на практически дела, обещаващи конкретна изгода. Владението на Сатурн в съчетание с родството на Меркурий дава логичност и методичност.

Поради родството на Венера, Козирогът е избирателен във връзките си. Нерядко се интересува от изкуство, но с присъщия си консерватизъм и практичност, той почти винаги избира класическото.

Враждата на Нептун ясно се вижда в това, че Козирогът крайно ненавижда бъркотиите и незавършените неща. Благодарение природния си рационализъм, типичният Козирог рядко е дълбоко религиозен, по-скоро той следва традициите и общоприетите норми. Враждата на Плутон може да се забележи в това, че Козирогът – началник не обича директно да общува с големи колективи, а предпочита да дава своите разпореждания чрез заместници – той е индивидуалист и усамотен.

Юпитер в този знак е в падение, което се проявява във формално тълкуване на законите и в закостенелите социални позиции. За Козирога има голямо значение мнението на началника или на други влиятелни лица. Неговото честолюбие е скрито дълбоко навътре, и затова Козирогът лесно се подчинява на “началството”, но при първия удобен случай е готов да го измести. Целите му са преди всичко твърде конкретни.

В Козирог Луната е в изгнание, и затова в представителите на този знак почти липсва чувствителност. Интуицията при тях, по правило, е развита слабо, Козирога често формализира отношенията и повече от който и да е друг е сдържан в проявите на емоциите си. Понякога бариерите падат, и тогава те са способни да изригнат емоционално, но бързо отрезвяват. Когато се влюбят, те са верни на своите избранници до края. В поведението си са много непластични, не могат бързо да се впишат в нови или изменящи се обстоятелства.  

Алан Лео за Козирога: Той е кардинален, земен и негативен знак, десетият от Зодиака. Честолюбивата природа на тоя знак е изразена в символа на козирога, който изкатерва най-високия планински връх. Той е най-съзидателният от всички замни знаци. Дава търпение, прилежание, мъдрост, издържливост и обмисленост, но прави недоразвитите хора буйни, лукави, подозрителни и претенциозни. 

Алан Лео за Слънце в Козирог: Родените в тоя знак са чисти сатурнови хора. Те се движат между всичко, което е ледено, студено, неплодотворно и въздържано до спокойния, смел, съзерцателен човек, който медитира Божественото. Много хора от тоя знак обичат конкретна, богата на церемонии религия. Те са винаги малко честолюбиви и винаги мислят за поддържане на своята самостоятелност. Наистина, срещат се родени в Козирог, които подражават (имитират) подчинение, но от друга страна знакът доставя най-силните характери, които могат и искат да служат на света за истинкото му добро. Между тях се намира много ученолюбивост, голямо богатство, огромна мощ и престиж (авторитет). Но се намира също и голяма сервилност и при низките касти едно пълзящо подчинение, което действа наистина подтискащо, когато се знае от каква височина са слезли те. Както другите земни знаци, родените в Козирог могат да бъдат извънредно себични. Но тяхната сила лежи в търпението на съзерцанието и рефлексията. Най-вътрешната, дълбока същност или съдбата на тоя знак е служа .

Семира Веташ-“Искусство астрологии”: Задачата на Козирога се състои в концентрация на сили, за да се прояви изцяло и пълно човешката индивидуалност и чрез това да определи смисъла на своята съдба.

Кратък анализ на знака Козирог: Козирогът е десетият знак от Зодиака, последният земен и последният кардинален знак. Кардиналността на знака се състои в съпротивлението, което оказва на материята и вечната му борба с нея, която Козирога възприема като страдание, ограничение, лишение… Той трябва да победи, трябва да стигне до целта и да я превземе, трябва да се изкачи на върха, горд със себе си. Затова е и тая сила, която излъчва и тая сериозност, защото за да победи, той трябва да се концентрира върху всичко, което прави. Действувайки, той утвърждава и укрепва волята си, затова тя е силна. Символът му е козирог, който се изкачва на висок, стръмен връх – изкачвайки се, той преодолява материята; стигайки върха, той постига целта си. А през това време е сериозен, защото е концентриран.

 Козирогът олицетворява силата, властта, авторитета, потенциалната мощ и най-продължителната издържливост. Притежава жилавост, непоколебимост, устойчивост, твърдост, решителност и целенасоченост. Обладава силна концентрация на мисли и действия, крайно упорит и целеустремен. Козирогът реализира целите си и постоянно и неуморно, бавно и постепенно работи до осъществяването на следващата цел, към която е концентрирал колосални сили и енергия. Нищо не е в състояние да го отклони от поетия жизнен път, той вижда пред себе си светлата точка на заветната си мечта–цел, която притегля цялата му същност неудържимо и обединява в единство всичките му сили и възможности. Безпристрастен и нелицемерен, той съвестно и точно изпълнява всичките си задължения. Той е устремен към върха, който винаги достига дори и с цената на всички жертви. Тъй като гледа от високата точка на живота, Козирогът вижда най-далече от всеки друг. Като най-високо поставен в Зодиака, той се явява върховен администратор и повелител, висш проводник и посредник между Небето и Земята.

Категории