Словото

Кратки астрологични примери от Словото на Учителя

Тук ще се събират материали, където Учителя ​говори пряко и индиректно (косвено) по астрологични теми и въпроси.

Категории