Словото

Кратко въведение в Астрологията

 

К Р А Т К О   В Ъ В Е Д Е Н И Е   В   А С Т Р О Л О Г И Я Т А

„Кой е най-красивият момент през 24-те часа на денонощието? Най-красивият момент е изгряването и залязването на Слънцето. Втори красив момент е изгряването и залязването на Венера. Трети красив момент е изгряването и залязването на Сириус. Това са трите най-важни момента в живота на човека. Слънцето представлява Божественият живот, който постоянно изгрява в човешката душа. Венера представлява Божествената Любов, която търси път да проникне в човешкото сърце. Сириус символизира Божията Мъдрост…“ (Учителя)

„Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит Животът.”   (Учителя)

– ЗАЩО да изучаваме Астрология?

„Който разбере Небето и смисъла на всичко онова, което е на него, той ще бъде истински мислещ човек.”  (Учителя)

Човекът е мислещо същество и мисълта е, която го отличава от целия останал органичен свят. Светлата и възвишена мисъл е атрибут на истинския човек – човекът на Любовта, защото само който истински и непреривно обича Твореца – Първопричина и Създател на всичко, което е горе и долу, отвън и отвътре; може да мисли и да изпълни предназначението си като човек – като мислещо, разумно, съзнателно и любящо същество.

– С КАКВО да започнем изучаването на Астрология? – С планети, знаци, домове и аспекти – 4-те опорни точки на Астрологията.

– От КЪДЕ да изучаваме Астрология? – от външни и вътрешни източници. Външни – книги, статии, курсове, Интернет, общуване, наблюдаване на звездното небе; вътрешни – чрез отключване вратите на познанието, вложено във всяка душа от началото на Вечността, чрез възпламеняване на интуицията – вътрешния говор, чрез интензивни вдъхновения и озарения.

– КАК да изучаваме Астрология? – С Любов и постоянство!

АСТРОЛОГИЯТА ЖИВЕЕ В МЪДРОСТТА, РАБОТИ С ЛЮБОВТА, ТЪРСИ И НАМИРА ИСТИНАТА. Астрологията дава и същевременно изисква:

– гъвкав ум, „мускулесто” ментално тяло, бърз, неленив и схватлив ум, склонен към асоциации, аналогии, паралели, сравнения, анализи и синтези;

– чувствително, откликващо сърце, любяща натура, защото не можем да направим качествено, истинно тълкуване и разчитане на който и да е хороскоп, ако не възлюбим човека, ако не обичаме Астрологията и Истината;

– силна воля, изпълнителност, последователност, търпение, методичност и небързане.

– ТРИТЕ ЗАКОНА:

Всеизвестните три закона от езотеричното християнство, три най-висши заповеди и опорни стълба на целия всемир, са: 1. Люби Бога, 2. Обичай ближния си, 3. Търси съвършенството. В тези седем думи се крие тайната на успеха, на щастието и на смисъла на човешкия живот.

Можем да пожелаем на нас и на всички, които ще се запознават с Духа на Астрологията:

Да изучаваме Астрология, за да познаем себе си, за да познаем и обикнем ближните си, за да познаем и възлюбим Бога. Да изучаваме Астрология като едно от висшите средства за познаване на себе си – на своя характер, на своето тяло, сърце, ум, душа и дух – дарове от Небето. Да изучаваме Астрология, за да познаем и обикнем ближния като себе си. И най-после, да изучаваме Астрология като едно мощно средство, един великолепен и лесно достъпен за всички инструмент, с който да познаем и възлюбим Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила!

„Всеки трябва да работи върху себе си, да развива интуицията си, т.е. – Божественото чувство. Чрез интуицията той ще знае как ще свърши гимназия или университет, дали ще успее в предприятията си и т.н. Интуицията е вътрешният пътеводител. Тя води човека в правия път, посочва му, какво да работи, какви връзки да прави с хората и т.н. Чрез интуицията човек изучава вътрешната Астрология, т.е. Астрологията на своя мозък. Щом научи нея, той може да изучава и външната, обширна, космическа Астрология. Ако разбере вътрешната, ще разбере и външната. Без познаване на вътрешната Астрология, външната не може много да ви ползува. Като изучава себе си, човек може да си даде отчет за всички свои движения, да разбере, произволни ли са те, или не са произволни. Той ще разбере, че много от неговите движения са под влиянието на нисши същества и ще прави опити да се владее. Човек не трябва да се поддава на чужди влияния и внушения, на хипнотични състояния. Чрез възпитанието и самовъзпитанието вие можете да си помагате, да не се поддавате на външни влияния, или поне да ги разбирате и да знаете, как да си въздействувате.” (Учителя)

1. Въведение в Астрологията

– Предмет на Астрологията

Думата „астрология” е съставена от гръцката дума „logos” – наука, изучаване, слово, говор; и „astron” – звезда. Следователно, „астрология” буквално означава изучаване на звездите (или наука за звездите).

В миналото Астрологията и Астрономията са били изучавани в една наука – наука за звездите, но с диференциране на човешката деятелност се подразделя и звездната наука. Образно може да сравним Астрономията с анатомията, а Астрологията – с физиологията, тъй като Астрономията изучава външната, механична, видима и измервателна страна на небесния свят, а Астрологията разкрива вътрешния, скрит, органически живот на Вселената и пряката, реално доказана и многократно проверена през вековете връзка между небесните явления с отделния и колективен човешки живот. Тъй като Астрономията изучава външната форма и строеж на Космоса, а Астрологията – неговото вътрешното съдържание и смисъл; то всеки астрономичен факт има своя астрологична интерпретация, т.е. – всичко, което се случва на Небето, има пряка връзка и отражение с всичко, което се случва на Земята. Плеяда от велики умове, родени от човечеството – гении на човешкия род, са осъзнавали вътрешната връзка между Небето и Земята като жива връзка между света на причините (Горе) и света на фактите (долу). „Долу” и „Горе” съществуват във всеки човек, Небето и Земята също са в нас, адът и Раят – също. Лесно е да се схване, че щом всичко живее в нас като в миниатюр, то и всяко Слънце, всяка планета, всичко външно, има свое вътрешно отражение. В човека има и Слънца, и планети, и животни, и растения, тъй както в малкото се крие голямото – малкият на вид човек съдържа в себе си големия, Космичен Човек и е негово символично отражение.

„След като през миналото столетие се предполагаше, че в различните космически области се разиграват подобни или еднакви процеси, напоследък тази представа се промени твърде много. Модерните изследвания и особено радио-сондите установиха, че от областите на Млечния път и най-вече от съзвездията Скорпион и Стрелец – където са групирани огромни звездни купове и могъщи разпадни процеси – нахлуват интензивни излъчвания, които достигат и до Земята. Същественото обаче е в това, че новите изследвания потвърдиха догадките на древните култури. Въпреки, че тогава човешкото съзнание беше на съвсем друго ниво, тези култури съвсем точно доловиха богата ДИФИРЕНЦИАЦИЯ на единната космическа система, т.е. – те доловиха съществуването на различни космически области, на различни космически сфери. Най-новите астрономически изследвания също отбелязват, че процесите в съзвездията Стрелец и Близнаци напр. са коренно различни от тези в Дева или Риби. Изобщо, в своите сфери Космосът е един жив и специфично диференциран организъм.

В лекциите си през 1917 г. Рудолф Щайнер изтъкна основната РАЗЛИКА между космическата ос на съзвез дията Стрелец – Близнаци и другата космическа ос на съзвездията Дева – Риби. Той подчерта, че от двете различни космически оси се излъчват строго определени и качествено различни силови въздействия, които се намесват по свой собствен и решителен начин не само във физическите и биологични процеси на Земята, но и в социалния живот на човека. Новите експериментални проучвания непрекъснато потвърждават този основен факт на нашата космическа система: диференциацията.” (Д-р Гюнтер Вахсмут, антропософски автор)

„Онези, които изучават дълбоко природата, когато говорят за планетите, разбират: в пространството, през което сега пътуваме, има известни течения, които се отличават по своята гъстота и своята енергия. Например, когаго говорим за Марс, подразбираме тези течения, които обикалят и проникват цялата Земя, правят едно обръщение и винаги предразполагат хората, действат на ушните области, в страничните части на главата, събуждат чувствата на самосъхранение. Той е юнак, за самосъхранение готов е да извърши всички престъпления. А Луната за едно свое удоволствие може да продаде баща си и майка си. За една дреха продава ги – то е едно лунно състояние.” (Учителя)

Космосът, в който е потопена и се носи нашата планета, е проникнат от най-различни радиации и космични лъчи, от електро-магнитни течения, идващи не само от планетите в нашата Вселена, но и от близки и далечни Слънца, които наричаме „звезди”. Тези влияния преминават и през нашия дом – Земята, а тя и всичко, което живее на нея, не е безразлично към тези външни космични въздействия (при това – невидими), така както човек не може да е безразличен към влиянията, които идват от другите хора. Сама по себе си и Земята влияе на Космоса, в който е потопена, по същия начин, както и човек влияе с мисълта и емоциите си на околния свят. Земята не е единствената планета, пълна с живот; живот има навсякъде – този Живот е единен и неделим, „всичко в Него живее и се движи”; всичко, което виждаме, е изявление, проява на Първата Причина, Която стои зад всичко и строи неуморно всички планети, Слънца, Вселени и Галактики с Висша Мъдрост и безспирна Любов. Безсмислено е да твърдим, че няма живот на другите планети, тъй като Творецът не би направил нищо видимо, което да е лишено от смисъл и живот. Този живот, именно, изучава и Астрологията, защото – когато казваме, че Венера ни влияе, това е вярно, но би следвало да подразбираме, че не външната Венера ни влияе, а съществата, жителите на Венера влияят на съществата, жителите на Земята и така идеята ни за двупосочното взаимно влияние ще бъде много по-близо до истината за действителните невидими радиации, идващи към Земята и излизащи от нея. Следователно, Астрологията е жива наука, създадена от самия Бог, чрез която човек да може да открехне завесата на познанието за сътворението и да се домогне до истината за себе си и за света, отговаряйки си утвърдително на екзистенциалните въпроси – 1. Кой съм аз? 2. Откъде идвам? 3. Накъде отивам и каква е моята малка мисия?

Астрологията изучава влиянието на небесните тела и явления върху човека – неговата съдба, характер и еволюция, както и влиянието върху отделни държави, върху земни събития и движения от глобален характер, върху промените във времето и пр.

– Астрологията като окултна наука

„За да спазва разумните правила на живота, човек трябва да изучава окултните науки. В широк смисъл на думата „окултна наука“ разбираме науката, която изучава сыщината на живота, т.е. – неговите дълбоки прояви. Дали ще се изучава Хиромантия, Френология, Физиогномия, Астрология; това са все окултни науки. Всяка от тях изучава специални прояви на живота, които се отразяват на ръката, на лицето, на главата, на целия организъм. Останалите науки – физика, химия, математика, естествена история, философия; са достъпни за по-голяма част хора и се явяват като съставна част на окултната наука. Който познава тези науки, по-лесно ще изучава окултната. Като изучава окултните науки, човек вижда, че външните условия оказват влияние върху организма и характера му.” (Учителя)

„Отворете книгата на вашия живот и четете. Само онзи се страхува, който няма очи да вижда и глава, да разбира. Дето погледнете – на ръката, на лицето, на главата – навсякъде е писано, как ще живеете и през какви мъчнотии и страдания ще минете. Отворете книгата на вашата Астрология, да видите, кои планети ви влияят и как можете да се справите с добрите и лошите им влияния. Четете това, което сте писали сами върху себе си и бъдете внимателни в това, което пишете днес. Ако в хороскопа ви преобладава числото едно, т.е. единицата, ще знаете, че мъжкият принцип – бащата, е оказал влияние върху вас; ако преобладава двойката, майката е упражнявала влияние; ако преобладава тройката, братята и сестрите са упражнявали влияние. Тройката е число на равновесие. След това, отново иде влиянието на бащата – четворката, на майката – петорката, на децата – шесторката. Това е втората фаза на влияние. Най-после влизаме в третата фаза – седморката – влияние на бащата, осморката – на майката и деветорката – на децата.” (Учителя)

– Философия на езотеричната Астрология (седемте херметични принципа)

Корените на езотеричното познание са положени преди около 6000 години от Хермес Трисмегист (Тот, Енох) в Древен Египет. До нас са достигнали седемте основни принципа, върху които е основано неговото учение и които лежат в основата на Битието. Тяхното дълбоко разбиране и прилагане във всички сфери на живота е ключът към Мъдростта. Ето един поглед към тях от гледна точка на Астрологията или как Астрологията изглежда, погледната от седемте херметични принципа (просто едно мнение).

– ПРИНЦИП НА МЕНТАЛНОСТТА (1)

Цялото е Ум, светът е ментален.”

Всяка една планета е център на разумна деятелност, която деятелност А. проучва като влияние както за отделния индивид, така и за отделни държави. Тази разумна деятелност на всяко небесно тяло се предава по принципа на вибрацията на окръжаващата среда според собствената си природа. Мисълта е сила, която планетните тела предават, безпрепятствани от разстоянието. Няма мъртви тела в космоса, всичко е разумно, навсякъде има живот, всичко е организирано от един универсален висш Ум.

– ПРИНЦИП НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (2)

„Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе.”

Всичко във Вселената е изградено на принципа на фрактала, според който законите на частта са и закони на Цялото; изучавайки малкото, разбираме голямото и изучавайки голямото, разбираме малкото; изучавайки външната Вселена, разбираме малката вселена – човекът, изучавайки човекът, разбираме как е устроена Вселената. Ето защо, всичко, което се случва в Космоса, се случва и в миниатюр в отделния човек, в семейството, и по-нататък – в обществото, в народа, в човечеството. Правилното тълкуване на небесните явления чрез езотеричното познание ни приближава до истината за всичко, което се случва в личен, семеен, обществен, национален и общочовешки план.

– ПРИНЦИП НА ВИБРАЦИЯТА (3)

„Нищо не е в покой; всичко се движи; всичко вибрира.”

Този принцип схваща проявлението на извечната стълба на космичната реалност „материя – енергия – светлина – мисъл – любов – Дух – Бог” като проява на нещо мощно, цялостно и единно, което има различна вибрация на различните стъпала. Високо в тази скала е Чистият Дух, чиито вибрации са толкова бързи и са с такава огромна сила, че той изглежда в пълен покой. На най-ниското стъпало е материята на веществото, чиито вибрации са толкова бавни, че действително е в покой. Между тези два полюса са разположени милиардите вибрации с различна честота. От електрона и атома до планетата и Вселената – всичко вибрира, всичко се движи, а там, където има движение, има и живот. Колкото по-разумно е движението, толкова по-разумен е животът, колкото по-разумен е животът, толкова по-висока е вибрацията, която радиира в Космоса и по принципа на съответствието влияе на съответните елементи в отделните монади.

– ПРИНЦИП НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ (4)

„Всичко е двойствено; всяко нещо притежава два полюса; всяко нещо има своя противоположност; еднаквото и различното са едно и също; противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степен; противоположностите се привличат.”

„В основата на всяка проява имаме два полюса, между които се развива и проявява реалността. Всички сили и енергии в Природата са поляризирани. Навсякъде имаме активно и пасивно начала, творческо и формиращо, мъжко и женско начала. И всички форми са резултат от взаимодействието на тези два принципа. На този принцип, според херметичната философия, са построени и планетите и всички небесни тела. Всяко небесно тяло, в своята външна форма, е резултат на взаимодействието на две сили с противоположни тенденции. Или – всяко небесно тяло представя от себе си един принцип, който в своето проявление се е поляризирал и в това поляризиране е създал видимата форма, която ние познаваме като отделно небесно тяло.” (Влад Пашов)

Всяко едно небесно тяло по своята природа има две проявления – положително и отрицателно, като се проявява едното или другото в зависимост от аспектите и взаимодействията на това тяло с останалите тела в Космоса и то така, както се отразява конкретно на Земята, локализирано, и в даден момент.

– ПРИНЦИП НА РИТЪМА (5)

„Всичко тече навътре и навън; всяко нещо има своите приливи и отливи; люлеенето на махалото присъства във всяко нещо; ритъмът на залюляването надясно е ритъмът на залюляването наляво; ритъмът се уравновесява.”

Колелото се върти и който е бил отгоре, ще отиде долу; който е бил долу, ще отиде горе; последните ще бъдат първи, а първите – последни. Астрологията изучава влиянието на цикличността на всички процеси от личен, национален и световен план – след всяка кулминация следва падение, след всяко падение следва възход. Всяка планета има афелий и перихелий, Луната има своя апогей и перигей.

– ПРИНЦИП НА ПРИЧИНАТА И СЛЕДСТВИЕТО (6)

„Всяка Причина има свое Следствие; всяко Следствие има своя Причина; всяко нещо се случва в съответствие със Закона; Случайност не е нищо друго, освен името на Закона, който не е познат; съществуват много нива на причиняване, но нищо не се изплъзва от Закона.”

Хороскопът, който притежава всеки един от нас, е „изчислен” на базата на всички минали прераждания, сиреч – това, което сме в дадения момент е следствие на цялото наше минало и това, което творим и причиняваме в настоящето, ще отекне в бъдещето като следствие. Дисхармоничните аспекти в хороскопа са указание за това – къде сме влезли в разрез с разумните закони на Битието в миналото, и сега – като следствие, сме длъжни по пътя на страданието, което ще ни причинят тези аспекти, да научим законите и принципите, по които е устроен разумният живот. Изучаващият езотеричната Астрология помага на себе си и на другите в запознаването с тези принципи на живота и като следствие – способността още в този живот да се постигне трансформиране на дисхармоничните аспекти в съграждащи сили чрез осъзнаване на причнинно-следствената връзка между явленията, мъдро и философско приемане на личната Голгота и неуморна, съзнателна работа върху себе си. Положителните аспекти са наработеният капитал от миналото, с който можем да работим и който може да ни повдигне, но може и да ни смъкне в ада – според степента на съзнание и лична еволюция.

– ПРИНЦИП НА РОДА (7)

„Родът е във всичко; всяко нещо притежава свой Мъжки и Женски принцип; Родът се проявява на всички нива.”

Всяко нещо във видимата и невидима Природа – животно, човек, спътник, планета, Слънце, Ангел, има в себе си и двата рода – мъжки и женски. Мъжкият принцип в човека е активен отвън, а пасивен отвътре; женският принцип в човека е пасивен отвън, а активен отвътре. Под „отвън” и „отвътре” може да се разбира съответно – в света на видимото и в света на невидимото, в света на материята и формите и в света на вътрешното съдържание. Същото важи и за небесните тела – всяка планета има свои мъжки и женски знаци на владение; всеки знак (независимо дали е мъжки или женски по природа) има активен и пасивен полюс, между които протича неговото проявление и влияние.

– Видове Астрологии (области в Астрологията):

– Индивидуална (рождена) Астрология

  • астропсихология
  • събитийно ориентирана Астрология

– Мунданна Астрология (световна астросоциология)

– Медицинска Астрология

– Метеорологична Астрология

– Френологическа Астрология

– Хорарна Астрология

– Древна Астрология

– Пренатална и перинатална Астрология

– Елективна Астрология (в нея се включва и бизнес – Астрологията или астроикономиката)

– Геоцентрична и хелиоцентрична Астрология (Гея – Земя, Хелиос – Слънце)

Пример: една опозиция на Слънцето с Марс, от слънчева гледна точка ще изглежда като съвпад на Земята с Марс. Различната гледна точка е символично свързана с различните нива на интерпретация на едно и също космично събитие – един дисхармоничен аспект за Земята може да изглежда хармоничен, погледнат от центъра на Слънцето. Следователно, всяко събитие, което за едно земно ниво на съзнание изглежда като нещастие, за друго – по-високо ниво на съзнание; същото събитие носи щастие и радост. Аналогични процеси стават във всеки човек, особено когато той работи над себе си с пробудено съзнание, отворено за небесните висши послания и повеления.

Ученик пита: „Има разлика между хелиоцентричната и геоцентричната Астрология. Първата засяга психологическия живот, а втората – физиологическия. Според хелиоцентричната Астрология, има един вътрешен живот и той не зависи от онова влияние, което дава знакът. Всяка планета има и второстепенно влияние върху човека – вътрешно, психическо влияние. Ето защо, има случаи, когато някой дисхармоничен аспект от геоцентрично гледище, координиран с хармоничен аспект от хелиоцентрично гледище, излиза добър.” Учителят отговаря: „Човек трябва да хармонизира и двете системи в себе си, защото Слънцето, както и всички планети, имат свой специфичен зодиак. За да има верни и правилни разбирания върху Астрологията, човек трябва да носи в ума си зодиаците на всички планети.” (МОК, 1926-27 г. – „Координиране на силите”

2. Основни понятия и инструменти в Астрологията и връзки между тях

– Глифове на всички планети и знаци и тяхното значение

– Планети, знаци, домове и аспекти – 4-те стълба на Астрологията

– Диспозиции – съотношения между елементите в Астрологията

3. Индивидуалният хороскоп

– Алгоритъм на тълкуване, акценти

Категории