Словото

Към българина

БЪЛГАРИНО!

Отвори ушите си – и слушай!

Отвори сърцето си и ума си, отвори душата си за Великото, което днес идва. Приеми със смирение, с радост и благодарност великата Божия благодат, която се излива над тебе, и която, ако я приемеш с готовност и използваш разумно, ще те направи да засияеш като слънце на земята – да станеш водач на народите, носител на светлината, проводник на Божественото, извор, през който протичат великите Божии блага за всички хора на земята.

БЪЛГАРИНО!

На тебе, чрез тебе се дава днес на цялото човечество Хляба -Небесния, Божествения, насъщния Хляб на Божественото Слово – който единствен днес може да задоволи великия духовен глад на всички будни или намиращи се пред пробуждане души, на всички търсещи души. на всички, които жадуват истински живот – живот в мир, в любов, в братство и единство, в Божествена чистота и красота, в хармония и разумност.

БЪЛГАРИНО!

Ударил е вече часът, за който Провидението те е избрало и подготвяло грижливо, внимателно, с бащинска грижа, от няколко хилядолетия насам – часът да разкриеш своите вътрешни духовни богатства, да направиш здрава, непосредствена, жива и съзнателна връзка с Божествения свят -извора на всички блага в живота – за да се излее обилно над тебе, и чрез тебе над цялото човечество, океана на великата Божия благодат.

Ударил е вече часът – да се ликвидира със старото! Ударил е часът – да се тръгне по нов път! Ударил е часът – човечеството да влезе в Обетованата земя – да слезе Божието Царство на земята, да заживее човек разумно.

Чрез тебе, българино, идва Великото в света! Чрез тебе идва Светлината в света! Чрез тебе идва Любовта в света! – Теб избра Небето да станеш, в днешните съдбоносни часове на човечеството, спасителен Маяк, който да привлече всички погледи и да отправи всички народи по верния път, към спасение и истинско добруване.

При тебе, българино, слезе от безкрайните небеса Великият Учител, за когото Христос казва: „ И Аз ще помоля Отца си, и ще ви даде друг Утешител, за да пребивава с вас до веки…Той ще ви научи на всичко и ще ви припомни всичко, което съм ви говорил“.

Ев. Йоана, гл. 11:16, 26

(Из предговора на Сава Калименов)

Категории