Словото

Легенда за „първенството“ на Слънцето

Едно време, когато Господ създал света, натоварил Слънцето с тази велика мисия – да грее. Но у него се породило желание да бъде първо, да отиде първо при Господа и да изпревари всички други планети. Когато Господ се научил за това желание на Слънцето, на този старши брат, накарал всички други братя да се въртят около Слънцето, а то да се върти около Господа и затова неговите братя днес са всички по-близо до Господа, отколкото Слънцето. И затова всеки от вас, който иска да бъде пръв, ще остане последен, като Слънцето. Слънцето, като изгрява сутрин, то казва: „Аз направих едно време една голяма грешка, която искам да изкупя, затова нося своето благословение.“ А всички други се въртят около него, за да научат закона на движението.

Сега някои християни искат да бъдат много близо до Христа. Новото учение казва: „Не бъдете користолюбиви.“ Блажени смирените, блажени онези, които заемат онова място, което Бог им е определил в света. Аз с удоволствие бих заел положението на един карамфил и всяка година да ме садите, да ме късате, но да изпълнявам волята Божия, отколкото да съм в положение на един цар в България. Това значи да изпълниш волята Божия, с всичкото смирение. Карамфилът казва: „Всички да бъдете смирени в една посока към Бога.“ (НБ, 13.05.1917г.)

Категории