Словото

Луната трябва да се извади от астрологията?

Най-първото нещо при възпитанието е, че човек трябва да се справи с Луната. А Луната съответства със своето религиозно духовно вярване. Всички онези хора, които приличат на Луната, са големи догматици, крайни материалисти, те обичат външното, те са скържави. А онези на Слънцето са крайно щедри, жизнерадостни. Човекът на Луната – той ще ти проповядва за спасението, но ще те остави гладен да умреш. Хората на Луната са без живот или техният живот е елементарен. Аз не зная как астролозите са турили Луната. Тя не трябваше да бъде в зодиака вътре, погрешно са я турили. Като не знаеха кого да турят, туриха Луната. Това не е астрология. Луната трябва да се извади – не е планета, тя е един сателит. Тогава защо да не турим и сателитите на Юпитер? Онези, които изучават дълбоко Природата, когато говорят за планетите, разбират това: в пространството, през което сега пътуваме, има известни течения, които се отличават по своята гъстота и своята енергия. Например, когато говорим за Марс, подразбираме тези течения, които обикалят и проникват цялата Земя, правят едно обръщане и винаги предразполагат хората, действат на ушните области, в страничните части на главата, събуждат чувствата на самосъхранение. Марс е юнак, за самосъхранение е готов да извърши всички престъпления. А Луната за едно свое удоволствие може да продаде баща си и майка си. За една дреха ги продава – това е едно лунно състояние. Вземете например едно дете, което цял ден плаче за една шапка.

Категории